Pracownik obsługi importu publikacji

 • Kraków, małopolskie
 • Specjalista
 • Umowa zlecenie
 • Dodatkowa/tymczasowa
 • 25.07.2019
 • Ważna jeszcze 5 dni (do 24.08.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

   
  Polskie Wydawnictwo Muzyczne – instytucja kultury

  Powierzy wykonanie zlecenia w zakresie obsługi importu publikacji

  Miejsce pracy: Kraków

   

  Rodzaj umowy: umowa zlecenie terminowa (od 01.09.2019 do 31.06.2020)

  Zakres obowiązków:

  • przyjmowanie i realizacja zamówień klientów na wydawnictwa importowane
  • tworzenie stałej oferty wydawnictw importowanych w ramach założonego budżetu
  • realizacja procedur wewnętrznych związanych z pozyskiwaniem dostawców publikacji importowanych
  • udział w targach krajowych i zagranicznych, kiermaszach, wydarzeniach związanych z ofertą publikacji importowanych

  Wymagania:

  • wykształcenie muzyczne co najmniej II stopnia
  • bardzo dobra znajomość środowiska Windows, w szczególności Excela
  • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
  • preferowane wykształcenie wyższe
  • zdolności interpersonalne oraz umiejętności komunikacyjne
  • doskonała organizacja pracy
  • kreatywność
  • wysoka kultura osobista

  Oferujemy:

  • pracę w renomowanej instytucji kultury
  • dobre i stabilne warunki zatrudnienia
  • możliwość podniesienia swoich kwalifikacji oraz zdobycia doświadczenia
  • ciekawą i samodzielną pracę

   

  Zainteresowanych prosimy o aplikowanie pod przyciskiem „aplikuj” lub pisemne zgłoszenia zawierające list motywacyjny oraz CV na adres mailowy: [email protected] z umieszczeniem w temacie wiadomości: specjalista ds. kadr i płac + imię i nazwisko lub przesłanie pocztą na adres: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, al. Krasińskiego 11a, 31-111 Kraków w terminie do dnia 18 sierpnia 2019 roku.
   

   

  Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą w Krakowie(31-111) przy al. Krasińskiego 11a.
  2. W sprawie ochrony Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się za pomocą adresu email: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych wskazany w punkcie I powyżej.
  3. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane:
   1. Na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO:
  4. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji
   1. Na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO:
  5. w celach przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody
  6. Okres przechowywania danych.

  Będziemy przechowywać Pani/Pana dane przez okres niezbędny do obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

  1. Odbiorcy danych

  Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane podmiotom trzecim wspierającym Administratora w procesie rekrutacji (doradztwo w zakresie rekrutacji, wsparcie w zakresie IT). Przy czym podmioty te przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z zaleceniami Administratora.

  1. Prawa osób, których dane dotyczą:

  Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:

  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych
  3. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
  4. przenoszenia danych
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego
  6. Informacja o dobrowolności podania danych

  W zakresie wynikającym z przepisów Kodeksu pacy (imię (imiona), nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), podanie danych jest warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji, w pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

  1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

  Informujemy, że w powyższych celach nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.

  1. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.