Oferta pracy

Pracownik ochrony - eine Sicherheitskraft

KONSULAT GENERALNY REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC WE WROCŁAWIUO firmie

5 600 zł brutto / mies.
 • Podwale 76
  Wrocław, dolnośląskie
 • Ogłoszenie wygasło 23 dni temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Pracownik fizyczny

KONSULAT GENERALNY REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC WE WROCŁAWIU

Podwale 76

Wrocław

Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec zatrudni z dniem 01.01.2021 w ramach umowy o pracę, początkowo na czas określony na jeden rok (z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony)

pracownicę/pracownika ochrony w pełnym wymiarze czasu pracy (40 godz. tygodniowo), która/który dołączy do obecnej grupy pracowników ochrony (m/k/inna)

Das Generalkonsulat der Bundesrepublik Deutschland sucht zum 01.01.2021 im Rahmen des Arbeitsvertrages zunächst befristet auf ein Jahr (mit Entfristungsmöglichkeit)

eine Sicherheitskraft auf Vollzeitbasis (40 Stunden/Woche) zur Verstärkung des bestehenden Sicherheitsteams (m/w/d)

Pracownik ochrony - eine Sicherheitskraft

Zakres obowiązków obejmuje:

 • wypełnianie wszystkich zadań w zakresie bezpieczeństwa Konsulatu Generalnego, w szczególności kierowanie ruchem gości i interesantów,
 • kontrola osób wchodzących oraz wejść i wyjść,
 • obsługa urządzeń zabezpieczających,
 • inne zadania zlecone przez Kierownictwo.

Die Tätigkeit umfasst folgende Aufgaben:

 • Wahrnehmung aller Aufgaben im Bereich der Sicherheitsvorkehrungen des Generalkonsulats, insbesondere die Steuerung des Publikumsverkehrs
 • Durchführung der Besucher- und Zugangskontrollen
 • Bedienung der technischen Sicherheitseinrichtungen
 • Sonstige von der Leitung zugewiesene Aufgaben

Wymagane kwalifikacje i doświadczenie:

 • bardzo dobra znajomość języka polskiego,
 • dobra znajomość języka niemieckiego,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • gotowość do wykonywania codziennej pracy według odrębnego planu dyżurów we wszystkich budynkach Konsulatu Generalnego,
 • gotowość do pracy przy okazji szczególnych wydarzeń odbywających się w Konsulacie Generalnym, również w godzinach wieczornych, w weekendy i w dni świąteczne

Folgende Qualifikationen und Erfahrungen sind erwünscht:

 • Sehr gute polnische Sprachkenntnisse
 • Gute deutsche Sprachkenntnisse
 • Teamfähigkeit
 • Bereitschaft zur Verrichtung der täglichen Arbeit nach besonderen Dienstplänen in allen Dienstgebäuden des Generalkonsulats
 • Bereitschaft zur Arbeitsleistung bei besonderen Veranstaltungen in den Räumen des Generalkonsulats auch in den Abendstunden, am Wochenende und an Feiertagen

Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Konsulat Generalny we Wrocławiu postawiły sobie za cel wspieranie zawodowe kobiet i zapraszają do składania aplikacji zwłaszcza kobiety, które posiadają odpowiednie kwalifikacje.

Jeśli aplikacja przejdzie pozytywną weryfikację, kandydatka przed zatrudnieniem musi poddać się badaniom lekarskim oraz sprawdzeniu swojej osoby, również sprawdzeniu pod kątem bezpieczeństwa.

Kandydatki z państw trzecich najpóźniej w momencie zatrudnienia muszą posiadać ważne zezwolenie na pobyt i zezwolenie na pracę w Polsce.

Aplikacje wraz z następującymi dokumentami:

 • podaniem o pracę z życiorysem i zdjęciem paszportowym,
 • dyplomami potwierdzającymi wykształcenie,
 • ewentualnie świadectwami pracy i listami polecającymi, a także
 • kopią dowodu osobistego

prosimy składać w języku polskim, ewentualnie w miarę możliwości w języku niemieckim lub angielskim do dnia 07.12.2020 na adres:

Konsulat Generalny we Wrocławiu

Administracja (podanie o pracę)

ul. Podwale 76

50-449 Wrocław

Należy pamiętać, że pod uwagę będą brane tylko kompletne i przesłane na czas podania o pracę. Potwierdzenia odbioru nie będą wysyłane. Dokumenty aplikacyjne nie będą zwracane. Skontaktujemy się wyłącznie z osobami aplikującymi, które zostaną zaproszone na osobistą rozmowę kwalifikacyjną (proces rekrutacji w formie rozmowy).

Koszty podróży na rozmowę kwalifikacyjną nie podlegają zwrotowi.

Dalsze informacje na temat Konsulatu Generalnego znajdują się na stronie www.breslau.diplo.de.

 

Informacje odnośnie ochrony danych osobowych zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) znajdują się na stronie:  https://polen.diplo.de/pl-de/datenschutz/737876.

 

Uposażenie: ok. 5.600 zł brutto.     

Prosimy o niekierowanie zapytań drogą telefoniczną ani mailową.

 

Das Auswärtige Amt und das GK Breslau hat sich die berufliche Förderung von Frauen zum Ziel gesetzt und lädt qualifizierte Frauen ausdrücklich zu einer Bewerbung ein.

Bei einer erfolgreichen Bewerbung hat sich die Bewerberin vor Einstellung einer Gesundheitsuntersuchung sowie einer Personen-/Sicherheitsüberprüfung zu unterziehen.

Bewerberinnen aus Drittstaaten müssen spätestens zum Zeitpunkt der Einstellung über eine gültige Aufenthaltserlaubnis sowie einer Arbeitserlaubnis für Polen verfügen.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbungen mit folgenden Unterlagen

 

-           Bewerbungsschreiben mit Lebenslauf und Passfoto

-           Nachweise über Ausbildungsabschlüsse

-           Eventuelle Arbeitszeugnisse und Empfehlungsschreiben sowie

-           Kopie des Personalausweises

 

in polnischer bzw. wenn möglich in deutscher oder englischer Sprache bis zum 07.12.2020 an

das

Generalkonsulat Breslau

Verwaltung (Bewerbung)

ul. Podwale 76

50-449 Wroclaw.

Bitte beachten Sie, dass nur vollständige und rechtzeitige Bewerbungen berücksichtigt werden können. Empfangsbestätigungen werden nicht versandt. Bewerbungsunterlagen werden nicht zurückgereicht. Es werden ausschließlich Bewerberinnen kontaktiert, die zu einer persönlichen Vorstellung (mündliches Auswahlverfahren) eingeladen werden.

Reisekosten zum Vorstellungsgespräch können nicht erstattet werden.

Weitergehende Informationen über das Generalkonsulat finden Sie unter

www.Breslau.diplo.de

 

Informationen zum Datenschutz gem. Artikel 13 der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) finden Sie unter https://polen.diplo.de/pl-de/datenschutz/737876 .

 

Vergütung: ca. 5.600 PLN Brutto

 

Es wird gebeten von telefonischen Anfragen oder Anfragen per E-Mail Abstand zu nehmen.

 

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy