1. Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Owocowa 8 tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60, infolinia: 800 162 732 NIP: 599-26-85-818 Kapitał zakładowy: 10.000.000 zł KRS 52107 (Zielona Góra) e-mail: [email protected]
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych osobowych jest możliwy pod adresem [email protected]
 3. Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 4. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez  trzy miesiące od dnia przesłania CV.
 7. Za zgodą kandydatów w okresie 1 roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.
 8. Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Pracownik pomocy technicznej - Helpdesk

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN Sp. z o.o.O firmie

 • ul. Owocowa 8

  Gorzów Wielkopolski, lubuskie
 • Ważna jeszcze 19 dni
  9 Luty 2020
 • Asystent

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN Sp. z o.o.

Pracownik pomocy technicznej - Helpdesk

Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski

Opis stanowiska:

Praca polegająca na przyjmowaniu, klasyfikacji i rozwiązywaniu problemów technicznych zgłoszeń i zapytań od użytkowników produktów elektronicznych Wydawnictwa. Tworzenie podsumowań z przeprowadzonych działań w postaci cyklicznych raportów. Prowadzenie elektronicznej pomocy technicznej on-line. Bieżąca współpraca z programistami w celu szybkiego zdiagnozowania, udokumentowania oraz rozwiązywania problemów. Dbałość o wysoki poziom obsługi technicznej klienta w zakresie świadczonych usług.

Zakres obowiązków:

 • rozwiązywanie problemów i obsługa zgłoszeń technicznych od klientów dotyczących produktów Wydawnictwa
 • udzielaniu pomocy oraz informacji technicznych z zakresu produktów Wydawnictwa
 • komunikacja z klientami poprzez linię telefoniczną, e-mail
 • klasyfikacja i raportowanie zgłoszeń
 • prowadzenie serwisu pomocy technicznej on-line

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie lub wyższe z zakresu informatyki
 • bardzo dobra, praktyczna znajomość systemów Windows
 • podstawowa wiedza z zakresu relacyjnych baz danych
 • znajomość podstawowych usług sieciowych
 • komunikatywność, rzetelność, otwartość, dynamika w działaniu, dobra organizacja pracy
 • pozytywne nastawienie do klienta
 • umiejętność redagowania tekstów pomocy technicznej.

Miejscem pracy jest siedziba Wydawnictwa.

Dysponujemy nowoczesnym sprzętem komputerowym i komfortowymi warunkami pracy. Ośmiogodzinny Czas pracy. Istnieje możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych i awansu na ścieżce rozwoju IT (programowanie).

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Jeśli wyraża Pan/Pani  również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.


Pracownik pomocy technicznej - Helpdesk

Opis stanowiska:

Praca polegająca na przyjmowaniu, klasyfikacji i rozwiązywaniu problemów technicznych zgłoszeń i zapytań od użytkowników produktów elektronicznych Wydawnictwa. Tworzenie podsumowań z przeprowadzonych działań w postaci cyklicznych raportów. Prowadzenie elektronicznej pomocy technicznej on-line. Bieżąca współpraca z programistami w celu szybkiego zdiagnozowania, udokumentowania oraz rozwiązywania problemów. Dbałość o wysoki poziom obsługi technicznej klienta w zakresie świadczonych usług.

Zakres obowiązków:

 • rozwiązywanie problemów i obsługa zgłoszeń technicznych od klientów dotyczących produktów Wydawnictwa
 • udzielaniu pomocy oraz informacji technicznych z zakresu produktów Wydawnictwa
 • komunikacja z klientami poprzez linię telefoniczną, e-mail
 • klasyfikacja i raportowanie zgłoszeń
 • prowadzenie serwisu pomocy technicznej on-line

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie lub wyższe z zakresu informatyki
 • bardzo dobra, praktyczna znajomość systemów Windows
 • podstawowa wiedza z zakresu relacyjnych baz danych
 • znajomość podstawowych usług sieciowych
 • komunikatywność, rzetelność, otwartość, dynamika w działaniu, dobra organizacja pracy
 • pozytywne nastawienie do klienta
 • umiejętność redagowania tekstów pomocy technicznej.

Miejscem pracy jest siedziba Wydawnictwa.

Dysponujemy nowoczesnym sprzętem komputerowym i komfortowymi warunkami pracy. Ośmiogodzinny Czas pracy. Istnieje możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych i awansu na ścieżce rozwoju IT (programowanie).

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Jeśli wyraża Pan/Pani  również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

Ogłoszenie archiwalne