KLAUZULE INFORMACYJNE
 
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
 • Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Marelli Bielsko-Biała Poland, ul. Grażyńskiego 141 43-300 Bielsko-Biała.
 • Przestrzeganie zasad ochrony danych w Marelli Bielsko-Biała Poland  nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres email: [email protected]
CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 • Prowadzenie procedury rekrutacyjnej na stanowisko wskazane w ogłoszeniu:
- art. 6 ust. 1 lit c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (obowiązek prawny) w zakresie danych wynikających z art. 221 Kodeksu Pracy
- art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (zgoda osoby, której dane dotyczą) w zakresie danych podanych przez Kandydata wykraczających poza katalog art. 221 Kodeksu Pracy.
- art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy)
 • Wykorzystywanie złożonych dokumentów aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji:
- art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (zgoda osoby, której dane dotyczą)
 • Udostępnienie danych innym podmiotom Grupy Marelli w celach prowadzenie własnych procesów rekrutacji:
- art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (zgoda osoby, której dane dotyczą)
ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Odbiorcami danych osobowych kandydatów do pracy będą pracownicy Administratora danych osobowych, pracownicy Grupy Marelli, podmioty świadczące usługi związane z obsługą procesu rekrutacji, dostawcy usług hostingowych, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie odrębnych przepisów prawa. Dane mogą być przetwarzane przez osoby trzecie działające w imieniu Spółki i na podstawie szczególnych zobowiązań umownych, których siedziby mieszczą się w państwach członkowskich UE lub krajach poza UE.
Dane mogą być przekazywane osobom trzecim w celu spełnienia obowiązków prawnych, wykonania nakazów władz publicznych lub korzystania z praw Spółki przysługujących jej przed organami sądowymi.
 
PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY (EOG)
W ramach stosunków umownych Spółka może przekazywać Dane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w tym przechowywać je w bazach danych zarządzanych przez podmioty działające w imieniu Spółki. Zarządzanie bazami danych i przetwarzanie Danych jest związane z celami przetwarzania i odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych. W przypadku przekazywania Danych poza EOG, Spółka zastosuje wszelkie odpowiednie środki umowne w celu zagwarantowania odpowiedniej ochrony tych Danych, w tym m.in. umowy zawierające standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską w celu zakazania przekazywania danych osobowych poza EOG.
 
KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.  Konsekwencją niepodania danych wynikających z art. 221 kodeksu pracy może być nieuwzględnienie  kandydata w procedurze rekrutacyjnej. Niepodanie  danych osobowych innych niż wynikające z art. 221 ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość udziału w procesie rekrutacyjnym.
 
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe kandydatów do pracy będą przechowywane:
 • do momentu zakończenia procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko,
 • w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora - do momentu wycofania tej zgody, w każdym razie nie dłużej nie dłużej niż rok od momentu wyrażenia zgody,
 • w przypadku udostępnienia danych - do momentu wycofania zgody przez kandydata, w każdym razie nie dłużej niż przez rok od wyrażenia zgody na udostępnienie.
Po upływie wyżej wymienionego okresu dane będą przechowywane  przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ:
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, kandydatom do pracy przysługują następujące prawa:
 • prawo dostępu do treści danych (art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych),
 • prawo do sprostowania danych i usunięcia danych, (odpowiednio art. 16 i 17  Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,  (art. 18  Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych),
 • prawo do przenoszenia danych (art. 20  Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych),
 • prawo do sprzeciwu  wobec przetwarzania danych  (art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych),
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora oraz udostępnienie danych do wskazanej Spółki z Grupy Marelli  w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 7 ust. 3 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych).
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 
COFNIĘCIE ZGODY
 • Zgodnie z art. 7 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili cofnąć swoją zgodę, pisząc  na adres [email protected] bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Aby skorzystać z wyżej praw,  osoba której dane dotyczą, może napisać do Spółki za pośrednictwem maila na adres [email protected] określając przedmiot żądania oraz właściwą podstawę prawną.
Marelli Bielsko-Biała Poland Sp. z o.o. Shock Absorbers Plant

Pracownik Produkcji

Marelli Bielsko-Biała Poland Sp. z o.o. Shock Absorbers PlantO firmie

Marelli Bielsko-Biała Poland Sp. z o.o. Shock Absorbers Plant

Michała Grażyńskiego 141

Bielsko-Biała

top
Międzynarodowa grupa Marelli projektuje i produkuje zaawansowane technologicznie systemy i komponenty dla branży motoryzacyjnej. Zatrudniamy ponad 38.000 pracowników w 89 zakładach produkcyjnych, 12 Centrach R&D i 26 Centrach Aplikacji rozlokowanych w 19 krajach na całym świecie. Nasze produkty dostarczamy do wszystkich największych producentów samochodów na świecie. Aktualnie w 6 zakładach w Polsce pracuje 3000 osób.

 

Obecnie dla naszego Zakładu Amortyzatorów poszukujemy osoby na stanowisko:

PRACOWNIK PRODUKCJI
Miejsce pracy: Bielsko-Biała

Zakres obowiązków:

 • Obsługa obrabiarek
 • Obsługa aparatów spawalniczych
 • Montaż części samochodowych
 • Kontrola wzrokowa wyprodukowanych elementów

Wymagania:

 • Gotowość do podjęcia pracy w systemie III zmianowym
 • Doświadczenie na produkcji będzie dodatkowym atutem
 • Wysoka motywacja do pracy

Oferujemy:

 • Umowę
  o pracę
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Atrakcyjne warunki wynagrodzenia
 • Możliwości
  awansu
 • Możliwości rozwoju kompetencji
 • Pracę w przyjaznej
  atmosferze
 • Bogaty pakiet
  socjalny
 • Pakiet
  sportowy
bottom
Międzynarodowa grupa Marelli projektuje i produkuje zaawansowane technologicznie systemy i komponenty dla branży motoryzacyjnej. Zatrudniamy ponad 38.000 pracowników w 89 zakładach produkcyjnych, 12 Centrach R&D i 26 Centrach Aplikacji rozlokowanych w 19 krajach na całym świecie. Nasze produkty dostarczamy do wszystkich największych producentów samochodów na świecie. Aktualnie w 6 zakładach w Polsce pracuje 3000 osób.

 

Obecnie dla naszego Zakładu Amortyzatorów poszukujemy osoby na stanowisko:

PRACOWNIK PRODUKCJI

Zakres obowiązków:

 • Obsługa obrabiarek
 • Obsługa aparatów spawalniczych
 • Montaż części samochodowych
 • Kontrola wzrokowa wyprodukowanych elementów

Wymagania:

 • Gotowość do podjęcia pracy w systemie III zmianowym
 • Doświadczenie na produkcji będzie dodatkowym atutem
 • Wysoka motywacja do pracy

Oferujemy:

 • Umowę o pracę
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Atrakcyjne warunku wynagrodzenia
 • Możliwości awansu
 • Możliwości rozwoju kompetencji
 • Pracę w przyjaznej atmosferze
 • Bogaty pakiet socjalny
 • Pakiet sportowy

Ogłoszenie archiwalne