Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracownik Produkcji - konfekcjonowanie

BiofarmO firmie

Biofarm

Wałbrzyska 13

Poznań

Biofarm Sp. z o.o. polska firma farmaceutyczna o ugruntowanej pozycji na rynku zatrudni pracownika na stanowisko 

Pracownik Produkcji - konfekcjonowanie

Jeśli jesteś osobą, która:

 • jest dokładna i systematyczna,
 • ceni jakość,
 • chce odpowiadać za obsługę procesu konfekcjonowania w firmie farmaceutycznej z zachowaniem najwyższych standardów jakościowych,
 • potrafi dobrze zorganizować swoją pracę,
 • lubi pracę zespołową,
 • szuka możliwości rozwoju na rynku farmaceutycznym,

 

a ponadto posiada:

 • wykształcenie zawodowe (mile widziane wykształcenie średnie techniczne)
 • doświadczenie w pracy w zakładzie produkcyjnym przy procesie pakowania/ konfekcjonowania
 • dyspozycyjność związaną ze zmianowym systemem pracy - praca w systemie 3-zmianowym
 • aktualną książeczkę sanepidu,

 

DOŁĄCZ DO NAS!

 

Będziesz odpowiedzialny za:

 • zapewnienie ciągłości procesu produkcyjnego,
 • przestrzeganie procedur i standardów obowiązujących w produkcji farmaceutycznej,
 • zachowanie wysokich standardów jakościowych i efektywnościowych,

 

Dlaczego warto do nas dołączyć?

 

 • praca z uznanymi markami na rynku
 • nowoczesny park maszynowy
 • współpraca w zgranym zespole
 • praca w systemie 3 zmianowym
 • atrakcyjne wynagrodzenie i system nagród kwartalnych
 • umowa o pracę – brak okresu próbnego
 • opieka medyczna
 • dopłaty do wypoczynku dzieci na koloniach i obozach
 • raz w roku karty podarunkowe
 • możliwość dodatkowego zakupienia karty Multi Sport
 • ubezpieczenie grupowe
 • bezpłatna odzież robocza
Administrator
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest
Biofarm Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wałbrzyska 13, 60 – 198 Poznań,
NIP 7780021575, REGON 008029300, KRS 0000120050 (dalej zwana: „Biofarm”),
jako pracodawca.
 
Inspektor ochrony danych
Mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem
 
Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Biofarm będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników w ciągu następnych dwunastu miesięcy, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
 
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie może być podmiot działający na zlecenie Biofarm, w tym jego współpracownicy i partnerzy technologiczni, logistyczni lub/i organizacyjni.
 
Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 10 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres kolejnych 12 miesięcy.
 
Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) usunięcia danych osobowych;
5) wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
 
Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.
Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy