Cersanit IV Sp. z o.o.

Pracownik Produkcji

Cersanit IV Sp. z o.o.O firmie

  • ul. Leśna 6
    Krasnystaw, lubelskie
  • Ważna jeszcze 18 dni
    do: 23 sie 2020
  • Pracodawca nie wymaga CV
  • Pełny etat
  • Pracownik fizyczny

Cersanit IV Sp. z o.o.

ul. Leśna 6

Krasnystaw

Wraz z rozwojem firmy i produkcją nowych asortymentów poszukujemy osób na stanowisko

Pracownik Produkcji
miejsce pracy: Krasnystaw
NOWE MIEJSCA PRACY!
ATRAKCYJNE WYNAGRODZENIE!
PROGRAM DOWOZU PRACOWNIKÓW!
ATRAKCYJNY PAKIET SOCJALNY!

Zakres obowiązków: wsparcie produkcji, działy techniczne, obsługa maszyn i urządzeń

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę

Wymiar czasu pracy: pełny etat

 

Dofinansowanie dowozów do pracy na trasach:

 

Surhów – Kraśniczyn – Siennica Różana – Krasnystaw

Borowica – Łopiennik Górny – Krasnystaw

Tarnogóra -Izbica – Dąbrowa- Wólka Orłowska – Krasnystaw

Chełm – Rejowiec Fabryczny – Krasnystaw

Gorzków Osada – Białka – Krasnystaw

Dowóz odbywa się we wszystkie dni robocze, weekendy i dni świątecznePrzyślij elektronicznie swoje CV lub przynieś do siedziby firmy:
Cersanit, ul. Leśna 6, 22-300 Krasnystaw.
Prosimy o dopisanie poniższej klauzuli do przesyłanego CV:
 
,,Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Cersanit S.A. z siedzibą w Kielcach (25-323) przy al. Solidarności 36.”
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Cersanit S.A. informuje, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Cersanit S.A. z siedzibą w Kielcach (25-323) przy al. Solidarności 36, wpisaną do Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000081341, NIP 564-00-01-666, REGON 110011180  kapitał zakładowy: 81.144.015,90 zł (opłacony w całości).
2) Mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem - [email protected]
3) Pana/Pani dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzany w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz art. 22 Kodeksu Pracy z dnia tj. z dnia 13 kwietnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 917) z późn. zm. oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie Pni/Pana zgody  (art. 6 ust 1 lit a RODO) która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 12 miesięcy.
5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody.
6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7) Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu Pracy jest obligatoryjne. Podanie przez Pana/Panią innych danych jest dobrowolne.

 

Wraz z rozwojem firmy i produkcją nowych asortymentów poszukujemy osób na stanowisko

Pracownik Produkcji
NOWE MIEJSCA PRACY!
ATRAKCYJNE WYNAGRODZENIE!
PROGRAM DOWOZU PRACOWNIKÓW!
ATRAKCYJNY PAKIET SOCJALNY!

Zakres obowiązków: wsparcie produkcji, działy techniczne, obsługa maszyn i urządzeń

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę

Wymiar czasu pracy: pełny etat

 

Dofinansowanie dowozów do pracy na trasach:

 

Surhów – Kraśniczyn – Siennica Różana – Krasnystaw

Borowica – Łopiennik Górny – Krasnystaw

Tarnogóra -Izbica – Dąbrowa- Wólka Orłowska – Krasnystaw

Chełm – Rejowiec Fabryczny – Krasnystaw

Gorzków Osada – Białka – Krasnystaw

Dowóz odbywa się we wszystkie dni robocze, weekendy i dni świątecznePrzyślij elektronicznie swoje CV lub przynieś do siedziby firmy:
Cersanit, ul. Leśna 6, 22-300 Krasnystaw.
Prosimy o dopisanie poniższej klauzuli do przesyłanego CV:
 
,,Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Cersanit S.A. z siedzibą w Kielcach (25-323) przy al. Solidarności 36.”
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Cersanit S.A. informuje, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Cersanit S.A. z siedzibą w Kielcach (25-323) przy al. Solidarności 36, wpisaną do Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000081341, NIP 564-00-01-666, REGON 110011180  kapitał zakładowy: 81.144.015,90 zł (opłacony w całości).
2) Mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem - [email protected]
3) Pana/Pani dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzany w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz art. 22 Kodeksu Pracy z dnia tj. z dnia 13 kwietnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 917) z późn. zm. oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie Pni/Pana zgody  (art. 6 ust 1 lit a RODO) która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 12 miesięcy.
5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody.
6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7) Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu Pracy jest obligatoryjne. Podanie przez Pana/Panią innych danych jest dobrowolne.

 

Ogłoszenie archiwalne