Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 108), dalej jako: „KP” oraz w zakresie danych innych niż wskazane w art. 221 KP, w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: „RODO”.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem [email protected]
Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, przez okres 2 lat.

Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak podania danych wskazanych w art. 221 KP będzie skutkował brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Przetwarzanie innych danych niż w art. 221 KP możliwe jest tylko w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale podanie tych danych nie jest obowiązkowe.

Spółka może przetwarzać podane przez Panią/Pana dane osobowe tylko do zakończenia procesu rekrutacji. Oznacza to, że wszelkie podane przez Pana/Panią dane osobowe zostaną usunięte po zakończeniu procesu rekrutacji, co uniemożliwi nawiązanie kontaktu i ewentualnej współpracy po tym okresie w przypadku prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. Jeżeli zgadza się Pani/Pan, aby Spółka mogła wykorzystać Pani/Pana dane osobowe także w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o  zaznaczenie poniższej zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. W przypadku braku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych Pana/Pani dane osobowe zostaną usunięte po zakończeniu procesu rekrutacji.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a brak zgody nie będzie skutkował niekorzystnym traktowaniem osoby ubiegającej się o  zatrudnienie, a także nie spowoduje jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie będzie stanowił przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez kontakt z administratorem danych pod adresem [email protected]

W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody zostaną usunięte.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych niż wskazane w art. 221 KP w celach niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów niezbędnych dla realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
UNITOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Pracownik produkcji

UNITOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄO firmie

UNITOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Andrzeja Struga 61

Łódź

top

UNITOP sp. z o.o. firma z ponad 70- letnią tradycją oraz ugruntowaną pozycją na rynku,
poszukuje chętnych osób do pracy na działach sezamki i chałwa na stanowisko:

Pracownik produkcji
Miejsce pracy: Łódź

Obowiązki:

 • Gotowanie i przerób masy sezamowej/chałwowej
 • Formowanie chałwy
 • Łamanie placków sezamowych
 • Pakowanie i obsługa maszyn pakujących

Wymagania:

 • Mile widziane doświadczenie na produkcji 
 • Książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych
 • Gotowość do pracy w systemie 3-zmianowym 
 • Samodzielność,
 • Odpowiedzialność
 • Bardzo dobra organizacja pracy,

Zapewniamy:

 • Umowę o pracę
 • Atrakcyjne warunki płacowe
 • Szkolenia
 • Możliwość korzystania z zakładowego funduszu socjalnego
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Unitop spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (adres: .Struga 61, 90-959 Łódź), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000616626 (dalej jako: „Spółka”).
 

UNITOP sp. z o.o. firma z ponad 70- letnią tradycją oraz ugruntowaną pozycją na rynku,
poszukuje chętnych osób do pracy na działach sezamki i chałwa na stanowisko:

Pracownik produkcji

Obowiązki:

 • Gotowanie i przerób masy sezamowej/chałwowej
 • Formowanie chałwy
 • Łamanie placków sezamowych
 • Pakowanie i obsługa maszyn pakujących

Wymagania:

 • Mile widziane doświadczenie na produkcji 
 • Książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych
 • Gotowość do pracy w systemie 3-zmianowym 
 • Samodzielność,
 • Odpowiedzialność
 • Bardzo dobra organizacja pracy,

Zapewniamy:

 • Umowę o pracę
 • Atrakcyjne warunki płacowe
 • Szkolenia
 • Możliwość korzystania z zakładowego funduszu socjalnego
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Unitop spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (adres: .Struga 61, 90-959 Łódź), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000616626 (dalej jako: „Spółka”).
 

Ogłoszenie archiwalne