KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA DO PRACY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informuję, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych jest „Dradura Polska” sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, ul. Techniczna 8/10, 92-518 Łódź.
 2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach udziału w procesie rekrutacyjnym oraz - w przypadku wyrażenia na to zgody- kolejnych procesach rekrutacyjnych.  
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a w przypadku wyrażenia na to zgody – również w kolejnych procesach rekrutacyjnych.
 4. Przetwarzanie podanych danych osobowych w toku obecnej rekrutacji odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Przetwarzanie danych osobowych w dalszych procesach rekrutacyjnych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 5. Twoje dane osobowe będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 6. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy.
 8. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania procesu rekrutacji. W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również w kolejnych procesach rekrutacyjnych Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym celu do ich zakończenia.
 9. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, ani do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
DRADURA Polska Sp. z o.o.

Pracownik Produkcji

DRADURA Polska Sp. z o.o.O firmie

DRADURA Polska Sp. z o.o.

Techniczna 8

Łódź

top
Dradura Polska jest największym zakładem produkcyjnym w międzynarodowej grupie Dradura z główną siedzibą w Niemczech. Firma utworzona w roku 2004 w Łodzi, w centralnej Polsce, ma wiodącą pozycję w wytwarzaniu wyrobów z drutu, szczególnie koszy do zmywarek i wyposażenia piekarników. Dostarczamy nasze produkty do największych przedsiębiorstw z branży AGD.
 
Aktualnie poszukujemy osób na stanowisko:
Pracownik Produkcji
Miejsce pracy: Łódź

Zakres odpowiedzialności:

 • Wytwarzanie produktu na różnych etapach produkcji zgodnie z instrukcją
 • Obsługa maszyn i urządzeń produkcyjnych lub prace montażowe
 • Kontrolowanie jakości wytworzonego produktu zgodnie z planami kontroli
 • Dbanie o czystość i porządek na stanowisku pracy,
 • Przestrzeganie przepisów BHP

Kluczowe wymagania:

 • Gotowość do pracy w systemie 3 zmianowym
 • Mile widziane doświadczenie w pracy na produkcji
 • Mile widziane doświadczenie w pracy na galwanizerni

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w firmie z niemieckim kapitałem
 • Pracę w systemie 3-zmianowym
 • Atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych – dofinansowanie do posiłków, prywatnej opieki medycznej, karty sportowej, ubezpieczenie grupowe na preferencyjnych warunkach
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
aplikuj
Prosimy o przesyłanie cv z załączoną formułą:
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez „Dradura Polska” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi dla celów aktualnie prowadzonej rekrutacji oraz rekrutacji przyszłych. Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania.”
Dradura Polska jest największym zakładem produkcyjnym w międzynarodowej grupie Dradura z główną siedzibą w Niemczech. Firma utworzona w roku 2004 w Łodzi, w centralnej Polsce, ma wiodącą pozycję w wytwarzaniu wyrobów z drutu, szczególnie koszy do zmywarek i wyposażenia piekarników. Dostarczamy nasze produkty do największych przedsiębiorstw z branży AGD.
 
Aktualnie poszukujemy osób na stanowisko:
Pracownik Produkcji

Zakres odpowiedzialności:

 • Wytwarzanie produktu na różnych etapach produkcji zgodnie z instrukcją
 • Obsługa maszyn i urządzeń produkcyjnych lub prace montażowe
 • Kontrolowanie jakości wytworzonego produktu zgodnie z planami kontroli
 • Dbanie o czystość i porządek na stanowisku pracy,
 • Przestrzeganie przepisów BHP

Kluczowe wymagania:

 • Gotowość do pracy w systemie 3 zmianowym
 • Mile widziane doświadczenie w pracy na produkcji
 • Mile widziane doświadczenie w pracy na galwanizerni

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w firmie z niemieckim kapitałem
 • Pracę w systemie 3-zmianowym
 • Atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych – dofinansowanie do posiłków, prywatnej opieki medycznej, karty sportowej, ubezpieczenie grupowe na preferencyjnych warunkach
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
Prosimy o przesyłanie cv z załączoną formułą:
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez „Dradura Polska” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi dla celów aktualnie prowadzonej rekrutacji oraz rekrutacji przyszłych. Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania.”

Ogłoszenie archiwalne