Oferta pracy

Prosimy o zamieszczenie w aplikacji następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez PETER LACKE Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Świętej Katarzynie, przy ul. Żernickiej 9, 55-010 Święta Katarzyna, w celu rekrutacji, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Zapoznałem się z Informacją udzieloną podczas zbierania moich danych osobowych”

Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz 

Pracownik produkcji - magazynu

"PETER LACKE POLSKA" sp. z o.o.O firmie

3 400‐3 700 zł brutto / mies.
 • Święta Katarzyna (pow. wrocławski), dolnośląskie

 • Ważna jeszcze 9 dni
  do: 27 wrz 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Pracownik fizyczny

"PETER LACKE POLSKA" sp. z o.o.

Pracownik produkcji - magazynu

Miejsce pracy: Święta Katarzyna (pow. wrocławski)

Opis stanowiska PRACOWNIK MAGAZYNU

 • przyjmowanie dostaw surowców na magazyn oraz ich weryfikacja pod względem jakościowym i ilościowym,
 • magazynowanie towaru w sposób zgodny z zasadami gospodarki magazynowej,
 • kompletowanie towarów oraz wydanie i załadunek przewoźnikom,
 • kontrola i weryfikacja dokumentacji magazynowej,
 • obsługa magazynowego systemu informatycznego (codzienna praca z komputerem),
 • obsługa maszyn i urządzeń magazynowych,
 • dbałość o porządek na magazynie.

Opis stanowiska PRACOWNIK PRODUKCJI

 • realizacja produkcji na podstawie dziennych planów pracy
 • obsługa maszyn i urządzeń na produkcji zgodnie z instrukcjami obsługi stanowiskowej,
 • dbanie o sprawność i stan techniczny narzędzi i przyrządów,
 • użytkowanie oprzyrządowania zgodnie z ich przeznaczeniem,
 •  pomoc w pakowaniu wyrobów na magazynie,
 • dbałość o porządek na stanowisku pracy.

 

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o zamieszczenie w aplikacji następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez PETER LACKE Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Świętej Katarzynie, przy ul. Żernickiej 9, 55-010 Święta Katarzyna, w celu rekrutacji, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Zapoznałem się z Informacją udzieloną podczas zbierania moich danych osobowych”

 

Informacja udzielona podczas zbierania danych osobowych:

1.    Administratorem danych jest PETER LACKE Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Świętej Katarzynie, przy ul. Żernickiej 9, 55-010 Święta Katarzyna..

2.    Celem przetwarzania danych osobowych oraz podstawą prawną przetwarzania jest rekrutacja, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane „RODO” oraz art. 22 1 ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;

3.    Przetwarzanie danych osobowych odbywa się z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez administratora danych, na podstawie art. 6 pkt. 1 f) RODO, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

4.    Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: podmiotom świadczącym na rzecz PETER LACKE Polska Sp. z o.o. usług niezbędnych do wykonania celu przetwarzania danych tj.: usługi prawne, usługi IT, usługi podwykonawców; dostawcom systemów informatycznych; operatorom pocztowym i kurierskim; organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

5.    Okres przechowywania danych osobowych wynosi odpowiednio dla celu rekrutacji – przez okres 3 miesięcy lub do odwołania wyrażonej zgody.

6.    Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7.    Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, to osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.    Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.    Podania danych w celu rekrutacji jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji ww. celów.

10. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów z przyczyn związanych z szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą.

Wymagania:

 • doświadczenie w pracach magazynowych/ na produkcji (min. 1 rok),
 • doświadczenie w kompletowaniu zamówień,
 • wykształcenie minimum średnie,
 • sumienność, samodzielność i dobra organizacja pracy,
 • uprawnienia na wózki widłowe elektryczne oraz aktualne orzeczenie psychologiczne będą dodatkowym atutem,
 • wymagane cechy osobowe: dokładność, pracowitość, samodzielność, dyspozycyjność.

Oferujemy:

 • pracę na jedną zmianę,
 • zatrudnienie w stabilnym przedsiębiorstwie (zakład w Św. Katarzynie, koło Wrocławia),
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę z perspektywą dłuższej współpracy z firmą,
 • atrakcyjny pakiet socjalny: ubezpieczenie grupowe, pakiet medyczny, nauka języka angielskiego, premia wakacyjna ("Wczasy pod gruszą"), dofinansowanie przedszkola, dofinansowanie wypoczynku dla dziecka (kolonie, obozy).


Pracownik produkcji - magazynu

Opis stanowiska PRACOWNIK MAGAZYNU

 • przyjmowanie dostaw surowców na magazyn oraz ich weryfikacja pod względem jakościowym i ilościowym,
 • magazynowanie towaru w sposób zgodny z zasadami gospodarki magazynowej,
 • kompletowanie towarów oraz wydanie i załadunek przewoźnikom,
 • kontrola i weryfikacja dokumentacji magazynowej,
 • obsługa magazynowego systemu informatycznego (codzienna praca z komputerem),
 • obsługa maszyn i urządzeń magazynowych,
 • dbałość o porządek na magazynie.

Opis stanowiska PRACOWNIK PRODUKCJI

 • realizacja produkcji na podstawie dziennych planów pracy
 • obsługa maszyn i urządzeń na produkcji zgodnie z instrukcjami obsługi stanowiskowej,
 • dbanie o sprawność i stan techniczny narzędzi i przyrządów,
 • użytkowanie oprzyrządowania zgodnie z ich przeznaczeniem,
 •  pomoc w pakowaniu wyrobów na magazynie,
 • dbałość o porządek na stanowisku pracy.

 

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o zamieszczenie w aplikacji następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez PETER LACKE Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Świętej Katarzynie, przy ul. Żernickiej 9, 55-010 Święta Katarzyna, w celu rekrutacji, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Zapoznałem się z Informacją udzieloną podczas zbierania moich danych osobowych”

 

Informacja udzielona podczas zbierania danych osobowych:

1.    Administratorem danych jest PETER LACKE Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Świętej Katarzynie, przy ul. Żernickiej 9, 55-010 Święta Katarzyna..

2.    Celem przetwarzania danych osobowych oraz podstawą prawną przetwarzania jest rekrutacja, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane „RODO” oraz art. 22 1 ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;

3.    Przetwarzanie danych osobowych odbywa się z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez administratora danych, na podstawie art. 6 pkt. 1 f) RODO, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

4.    Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: podmiotom świadczącym na rzecz PETER LACKE Polska Sp. z o.o. usług niezbędnych do wykonania celu przetwarzania danych tj.: usługi prawne, usługi IT, usługi podwykonawców; dostawcom systemów informatycznych; operatorom pocztowym i kurierskim; organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

5.    Okres przechowywania danych osobowych wynosi odpowiednio dla celu rekrutacji – przez okres 3 miesięcy lub do odwołania wyrażonej zgody.

6.    Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7.    Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, to osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.    Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.    Podania danych w celu rekrutacji jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji ww. celów.

10. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów z przyczyn związanych z szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą.

Wymagania:

 • doświadczenie w pracach magazynowych/ na produkcji (min. 1 rok),
 • doświadczenie w kompletowaniu zamówień,
 • wykształcenie minimum średnie,
 • sumienność, samodzielność i dobra organizacja pracy,
 • uprawnienia na wózki widłowe elektryczne oraz aktualne orzeczenie psychologiczne będą dodatkowym atutem,
 • wymagane cechy osobowe: dokładność, pracowitość, samodzielność, dyspozycyjność.

Oferujemy:

 • pracę na jedną zmianę,
 • zatrudnienie w stabilnym przedsiębiorstwie (zakład w Św. Katarzynie, koło Wrocławia),
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę z perspektywą dłuższej współpracy z firmą,
 • atrakcyjny pakiet socjalny: ubezpieczenie grupowe, pakiet medyczny, nauka języka angielskiego, premia wakacyjna ("Wczasy pod gruszą"), dofinansowanie przedszkola, dofinansowanie wypoczynku dla dziecka (kolonie, obozy).

Ogłoszenie archiwalne