AQ Wiring Systems Sp. z o.o.

Pracownik produkcji - montaż

AQ Wiring Systems Sp. z o.o.O firmie

AQ Wiring Systems Sp. z o.o.

Zakładowa 97

Łódź

AQ Wiring Systems Sp. z o.o. jest częścią szwedzkiego koncernu o globalnym zasięgu - AQ Group i należy do grona światowych liderów w produkcji wiązek elektrycznych i modułów elektromechanicznych.
Motto WE ARE RELIABLE towarzyszy nam na każdym etapie działalności. Nasi klienci i nasi pracownicy mogą na nas polegać w każdej sytuacji. Wierzymy, że każdy pracownik ma taki sam status i działamy zawsze jako jedna drużyna. Cenimy sobie prostotę – nie znajdziesz u nas nadmiaru procedur utrudniających pracę, w zamian za to otrzymasz wsparcie i przyjazną atmosferę.
 
Jesteśmy zdobywcą nagrody "Solidny Pracodawca roku 2018". 
Do działu produkcji AQ Wiring Systems w Łodzi poszukujemy kandydatów na stanowisko: 

Pracownik produkcji - montaż

Miejsce pracy: Łódź

Główne zadania:

 • montaż wiązek kablowych lub produkcja półfabrykatów zgodnie z powierzoną dokumentacją techniczną oraz z zaleceniami bezpośredniego przełożonego
 • kontrola techniczna wykonywanych produktów
 • kontrola wzrokowa używanych surowców, komponentów i materiałów w celu niedopuszczenia do powstania wadliwego produktu
 • utrzymywanie porządku na stanowisku pracy.

Wymagania:

 • umiejętności manualne
 • dobra organizacja pracy
 • odpowiedzialność
 • zaangażowanie
 • mile widziane doświadczenie w firmie produkcyjnej.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w firmie o stabilnej pozycji na rynku na podstawie umowy o pracę bezpośrednio z firmą
 • pakiet socjalny (premia wakacyjna, premia świąteczna, ubezpieczenie grupowe, opieka medyczna, karta Multisport)
 • cykl szkoleń przygotowujących do pracy
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
 • pracę w międzynarodowym zespole.
KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO
 
 1. AQ Wiring Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 99, NIP: 7281357239, działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016  r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1, zwanym dalej: „RODO”) informuje, iż jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.
 2. Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z  którym można się skontaktować pod adresem e-mail: [email protected]
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. a) oraz lit. c) RODO). Podstawą prawną przetwarzania danych jest uprawnienie do żądania danych niezbędnych do podjęcia działań przed zawarciem umowy w zakresie wskazanym w art. 22 1 Kodeksu Pracy, a  w  pozostałym zakresie zgoda na przetwarzanie danych osobowych która w każdym czasie może być odwołana.
Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne, zgadzasz się na przetwarzanie przez Administratora swoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu uczestniczenia w niniejszym procesie rekrutacyjnym.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane Pracownikom, biorącym udział w niniejszym procesie rekrutacyjnym oraz Pracownikom Działu Kadr Administratora.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 3. Dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacji nie dłużej, niż 3 miesiące. W przypadku wyrażonej zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż 6 miesięcy.
 4. Posiada Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych;
b) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednak nie wyrażenie zgody skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w niniejszym procesie rekrutacyjnym.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie informacji wskazanych w  art.  221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z  2018 r., poz. 917 z  późn. zm.) spowoduje, iż otrzymane od Pani/Pana dokumenty aplikacyjne nie będą przez Administratora rozpatrywane.
 
Zgoda
 
W przypadku, gdy Pani/Pan chce, aby dokumenty aplikacyjne były wykorzystywane w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o umieszczenie w CV zgody o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez AQ Wiring Systems Sp. z o.o. w celu uczestnictwa w przyszłych procesach rekrutacyjnych.”
bottom
AQ Wiring Systems Sp. z o.o. jest częścią szwedzkiego koncernu o globalnym zasięgu - AQ Group i należy do grona światowych liderów w produkcji wiązek elektrycznych i modułów elektromechanicznych.
Motto WE ARE RELIABLE towarzyszy nam na każdym etapie działalności. Nasi klienci i nasi pracownicy mogą na nas polegać w każdej sytuacji. Wierzymy, że każdy pracownik ma taki sam status i działamy zawsze jako jedna drużyna. Cenimy sobie prostotę – nie znajdziesz u nas nadmiaru procedur utrudniających pracę, w zamian za to otrzymasz wsparcie i przyjazną atmosferę.
 
Jesteśmy zdobywcą nagrody "Solidny Pracodawca roku 2018". 
Do działu produkcji AQ Wiring Systems w Łodzi poszukujemy kandydatów na stanowisko: 

Pracownik produkcji - montaż

Główne zadania:

 • montaż wiązek kablowych lub produkcja półfabrykatów zgodnie z powierzoną dokumentacją techniczną oraz z zaleceniami bezpośredniego przełożonego
 • kontrola techniczna wykonywanych produktów
 • kontrola wzrokowa używanych surowców, komponentów i materiałów w celu niedopuszczenia do powstania wadliwego produktu
 • utrzymywanie porządku na stanowisku pracy.

Wymagania:

 • umiejętności manualne
 • dobra organizacja pracy
 • odpowiedzialność
 • zaangażowanie
 • mile widziane doświadczenie w firmie produkcyjnej.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w firmie o stabilnej pozycji na rynku na podstawie umowy o pracę bezpośrednio z firmą
 • pakiet socjalny (premia wakacyjna, premia świąteczna, ubezpieczenie grupowe, opieka medyczna, karta Multisport)
 • cykl szkoleń przygotowujących do pracy
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
 • pracę w międzynarodowym zespole.
KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO
 
 1. AQ Wiring Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 99, NIP: 7281357239, działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016  r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1, zwanym dalej: „RODO”) informuje, iż jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.
 2. Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z  którym można się skontaktować pod adresem e-mail: [email protected]
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. a) oraz lit. c) RODO). Podstawą prawną przetwarzania danych jest uprawnienie do żądania danych niezbędnych do podjęcia działań przed zawarciem umowy w zakresie wskazanym w art. 22 1 Kodeksu Pracy, a  w  pozostałym zakresie zgoda na przetwarzanie danych osobowych która w każdym czasie może być odwołana.
Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne, zgadzasz się na przetwarzanie przez Administratora swoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu uczestniczenia w niniejszym procesie rekrutacyjnym.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane Pracownikom, biorącym udział w niniejszym procesie rekrutacyjnym oraz Pracownikom Działu Kadr Administratora.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 3. Dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacji nie dłużej, niż 3 miesiące. W przypadku wyrażonej zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż 6 miesięcy.
 4. Posiada Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych;
b) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednak nie wyrażenie zgody skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w niniejszym procesie rekrutacyjnym.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie informacji wskazanych w  art.  221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z  2018 r., poz. 917 z  późn. zm.) spowoduje, iż otrzymane od Pani/Pana dokumenty aplikacyjne nie będą przez Administratora rozpatrywane.
 
Zgoda
 
W przypadku, gdy Pani/Pan chce, aby dokumenty aplikacyjne były wykorzystywane w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o umieszczenie w CV zgody o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez AQ Wiring Systems Sp. z o.o. w celu uczestnictwa w przyszłych procesach rekrutacyjnych.”

Ogłoszenie archiwalne