Ta oferta pracy jest nieaktualna od 14 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Pracownik produkcyjno-magazynowy

 • Kalisz, wielkopolskie
 • Pracownik fizyczny
 • 07.01.2019
Pracodawca nie wymaga CV

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  FF Marka Własna sp. z o.o. to przedsiębiorstwo z ponad 15- letnim doświadczeniem na rynku lodów i deserów mrożonych. Spółka posiada dwa zakłady produkcyjne: w Kaliszu oraz w Chechle Pierwszym. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w produkcji marek własnych na zamówienie sieci handlowych. Wieloletnia działalność oraz współpraca z głównymi graczami na rynku lodów sprawia, że spółka doskonale orientuje się w najnowszych technologiach, surowcach oraz w aktualnych trendach.
   
  Aktualnie poszukujemy kandydatów zainteresowanych pracą na stanowisku:
  Pracownik produkcyjno-magazynowy
  Miejsce pracy: Kalisz

  Zadania:

  • Sprawny przepływ opakowań półproduktów i dodatków do lodów pomiędzy magazynami wewnętrznymi - wózek paletowy ręczny lub wózek elektryczny
  • Dostarczanie opakowań, dodatków itp. na pakowalnie oraz na halę produkcyjną w ilości zapewniającej ciągłość produkcji
  • Nadzorowanie stanów w podległym magazynie produkcyjnym
  • Przekładanie towarów wwożonych na halę produkcyjną na palety z tworzywa sztucznego.
  • Segregację pustych opakowań po surowcach nadzór nad obiegiem opakowań zbiorczych (palet)
  • Pakowanie lodów w kartony zbiorcze, układanie lodów na palecie
  • Wykonywanie pozostałych prac powierzonych przez przełożonego

  Wymagania:

  • Wykształcenie min. zawodowe
  • Gotowość do pracy w systemie 3 zmianowym
  • Uprawnienia do obsługi wózków widłowych
  • Dobra organizacja pracy

  Oferujemy:

  • Stabilną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
  • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kompetencji oraz doświadczenia zawodowego
  • Pakiet Benefit: karta Multisport
  • Możliwość przystąpienie do dodatkowego ubezpieczenie na życie
  • Kurs języka angielskiego, bezpłatny e-learning z języka angielskiego

  Kandydatów prosimy o przesyłanie CV za pomocą przycisku aplikowania z podaniem w tytule nazwy stanowiska.

  Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

  Pracodawca nie wymaga CV

  Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy

   

  1. Administratorem udostępnionych danych osobowych jest FF Marka Własna Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 60, 90-105 Łódź (KRS: 0000046958).
  2. Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, w którym Pan/Pani uczestniczy, a w razie wyrażenia stosownej zgody również dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez FF Marka Własna Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.
  3. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) i b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO).
  [art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO: „1. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”]
  1. Przysługuje Pani/Panu:
  • prawo dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • prawo do przenoszenia danych;
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  • w zakresie, jakim podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, iż nie wpływa to na zgodność
   z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  1. Podanie danych jest niezbędne do udziału w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez
   FF Marka Własna Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.
  2. Odbiorcami udostępnionych przez Panią/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby upoważnione przez administratora – pracownicy, gdy dostęp do danych jest niezbędny w celu prawidłowego wykonywania pracy; zleceniobiorcy/usługodawcy, gdy dostęp do danych jest niezbędny w celu prawidłowego świadczenia usług; inne osoby, o ile jest to niezbędne i pozostaje w zgodzie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
  3. Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  4. Udostępnione przez Panią/Pana dane nie będą służyły podejmowaniu decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
  5. Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego miesiąca od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez FF Marka Własna Sp. z o.o., w którym Pani/Pan uczestniczy, a w razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych również dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez
   FF Marka Własna Sp. z o.o. – przez okres 1 roku od dnia wyrażenia zgody.
  6. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e:mail: [email protected]

   

  Wyrażenie poniższej zgody jest niezbędne do udziału w procesie rekrutacyjnym

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez FF Marka Własna Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi
  (KRS: 0000046958) moich danych osobowych zawartych w dokumencie „Kwestionariusz osobowy kandydata/pracownika” oraz złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych (np. CV, list motywacyjny) w celu i zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji. W przypadku, gdy stanowisko pracy, na które aplikuję wiąże się z korzystaniem z odzieży i obuwia roboczego, wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich rozmiarów ubrań i obuwia w celu zakupu przez przyszłego pracodawcę odpowiedniej odzieży i obuwia roboczego.

   

  _________________
  data i czytelny podpis

   

  Wyrażenie poniższej zgody umożliwia udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez FF Marka Własna Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi
  (KRS: 0000046958) moich danych osobowych zawartych w dokumencie „Kwestionariusz osobowy kandydata/pracownika” oraz złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych (np. CV, list motywacyjny) na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez FF Marka Własna Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.

   

  _________________
  data i czytelny podpis