INFORMACJA DLA OSÓB PRZESYŁAJĄCYCH CV

KIEL-PAK Więcek Ewa, Więcek Tadeusz sp. j., zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO), informuje Panią / Pana, że:

1)    Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach związanych z ubieganiem się Pani / Pana o pracę jest KIEL-PAK Więcek Ewa, Więcek Tadeusz sp. j. - siedziba: 26-052 Nowiny k/Kielc, ul. Zakładowa 21.

2)    Cele przetwarzania Pani / Pana danych osobowych związane z rozpatrzeniem kandydatury przez potencjalnego pracodawcę, w zakresie, który udostępniła Pani / udostępnił Pan naszej Spółce określone są w przepisach prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO) oraz wynikają z wyrażonej dobrowolnie przez Panią / Pana zgody na przetwarzanie przekazanych danych w celach rekrutacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO).

3)    Podanie przez Panią / Pana danych KIEL-PAK Więcek Ewa, Więcek Tadeusz sp. j., jako potencjalnemu pracodawcy, ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia przez Administratora Danych mojej kandydatury, jako osoby zainteresowanej podjęciem pracy.

4)    Dotyczące Pani / Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez KIEL-PAK Więcek Ewa, Więcek Tadeusz sp. j., w tym profilowaniu.

5)    Przysługują Pani / Panu prawa:

 • dostępu do dotyczących mnie danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) danych,
 • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
 • do ograniczenia przetwarzania danych,
 • do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5)    Administrator Danych przechowywał będzie dotyczące Pani / Pana dane osobowe przez okres wskazany w przywołanych wyżej przepisach prawa pracy, a w przypadku niezatrudnienia mnie przez okres nie dłuższy niż 90 dni od daty przekazania przez Panią / Pana informacji o charakterze rekrutacyjnym.

6)    Dotyczące Pani / Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcom związanym z KIEL-PAK Więcek Ewa, Więcek Tadeusz sp. j. umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych: np. firmy informatyczne.

7)    Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8)    W sprawach dotyczących spraw związanych z przetwarzaniem przez KIEL-PAK Więcek Ewa, Więcek Tadeusz sp. j. Państwa danych osobowych prosimy o skontaktowanie się:

 • telefonicznie: +48 41 24–24–244
 • drogą elektroniczną: [email protected]
 • osobiście w siedzibie KIEL-PAK Więcek Ewa, Więcek Tadeusz sp. j. - po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania).

Wspólnicy KIEL-PAK Więcek Ewa, Więcek Tadeusz sp. j.

Pracownik Produkcyjny

Kiel-Pak Sp. J.O firmie

3000-4000 zł brutto / mies.

Kiel-Pak Sp. J.

Zakładowa 21

Nowiny (pow. kielecki)

Firma produkcyjna zajmująca się produkcją opakowań papierowych
poszukuje kobiet i mężczyzn na stanowisko:
Pracownik Produkcyjny
Miejsce pracy: Nowiny (pow. kielecki)

Opis stanowiska:

 • obsługa maszyn produkcyjnych,
 • praca przy maszynie w ruchu,
 • odbiór opakowań.

Wymagania:

 • pracownik do przyuczenia,
 • mile widziane doświadczenie w pracy na produkcji,
 • dyspozycyjność do pracy trzyzmianowej,
 • mile widziane osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • pełny wymiar czasu pracy,
 • zatrudnienie bezpośrednio przez pracodawcę.
 • możliwość przyuczenia do stanowiska,
 • wsparcie doświadczonego pracownika na czas przyuczenia na produkcji.
Osoby zainteresowane prosimy o obowiązkowe przesyłanie aplikacji CV
klikając w przycisk aplikowania.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Kiel-Pak Więcek Ewa, Więcek Tadeusz Sp. J. z siedzibą w Nowinach zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Firma produkcyjna zajmująca się produkcją opakowań papierowych
poszukuje kobiet i mężczyzn na stanowisko:
Pracownik Produkcyjny

Opis stanowiska:

 • obsługa maszyn produkcyjnych,
 • praca przy maszynie w ruchu,
 • odbiór opakowań.

Wymagania:

 • pracownik do przyuczenia,
 • mile widziane doświadczenie w pracy na produkcji,
 • dyspozycyjność do pracy trzyzmianowej,
 • mile widziane osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • pełny wymiar czasu pracy,
 • zatrudnienie bezpośrednio przez pracodawcę.
 • możliwość przyuczenia do stanowiska,
 • wsparcie doświadczonego pracownika na czas przyuczenia na produkcji.
Osoby zainteresowane prosimy o obowiązkowe przesyłanie aplikacji CV
klikając w przycisk aplikowania.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Kiel-Pak Więcek Ewa, Więcek Tadeusz Sp. J. z siedzibą w Nowinach zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Ogłoszenie archiwalne