Ta oferta pracy jest nieaktualna od 83 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Pracownik Serwisu Mobilnego

 • opolskie
 • Specjalista
 • 26.09.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Firma Aebi Schmidt Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, będąca wiodącym producentem urządzeń do całorocznego utrzymania dróg, należąca do międzynarodowego Holdingu poszukuje osobę chętną do podjęcia zatrudnienia w Dziale Serwisu spółki na stanowisku:

  Pracownika Serwisu Mobilnego Region Dolny Śląsk

  Miejsce pracy: województwo dolnośląskie, lubuskie, opolskie, cz. wielkopolskie, cz. śląskie


  Opis stanowiska:

  • przeglądy i konserwacja maszyn do letniego i zimowego utrzymania dróg
  • naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne maszyn montaż/demontaż urządzeń
  • wykonywanie testów końcowych maszyn
  • szkolenie użytkowników

  Wymagania:

  • wykształcenie minimum średnie z zakresu elektroniki/elektryki i/lub elektrohydrauliki
  • podstawowa obsługi komputera
  • mile widziane doświadczenie warsztatowo - montażowe
  • duża dyspozycyjność elastyczność (praca w terenie)
  • prawo jazdy kategorii B (wymagane), mile widziane prawo jazdy kategorii C
  • samodzielność w działaniu
  • umiejętność radzenia sobie w stresujących sytuacjach
  • odpowiedzialność za powierzone zadania oraz mienie
  • umiejętność współpracy z klientem
  • znajomość języka niemieckiego i/lub angielskiego będzie dodatkowym atutem
  • kultura osobista

  Oferujemy:

  • ciekawą, pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie i w przyjaznej atmosferze oraz ugruntowanej pozycji na rynku
  • pracę w środowisku międzynarodowym
  • możliwość rozwoju i pogłębienia doświadczenia zawodowego

  Zainteresowane osoby prosimy o przysyłanie aplikacji zawierających CV, list motywacyjny, kopię dyplomu ukończenia studiów, ewentualnie inne świadectwa potwierdzające kwalifikacje do 15.10.2018 na adres: 

  aplikuj
  Osoby aplikujące, prosimy o zamieszczenie poniższej klauzuli:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Aebi Schmidt Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (25-650) przy ul. Skrajnej 80A na potrzebę obecnego i ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych. Wyrażona zgoda może być w każdej chwili przeze mnie wycofana.”

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Aebi Schmidt Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (25-650) przy ul. Skrajnej 80A (dalej AEBI).

  W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

  Twoje dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

  Podstawą przetwarzania przez AEBI Twoich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na potrzeby zawarcia ewentualnej umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c), art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zw. z art. art. 221 Kodeksu Pracy. Prawnie uzasadniony interes administratora danych wyrażony w art. 6 ust. 1 lit. f) polega na zabezpieczeniu AEBI przed ewentualnymi zarzutami wynikającymi z art. 123 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

  AEBI będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz AEBI Ponadto AEBI będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

  Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

  Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

  AEBI będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu związanym z przeprowadzeniem rekrutacji do zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym bierzesz udział i dla celów archiwizacyjnych, jednak nie dłużej niż przez okres 1 roku od dnia złożenia aplikacji.  

  Jakie masz prawa?

  Przysługuje Ci prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

  Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

  Kontakt

  Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

  Inspektor Ochrony Danych: Łukasz Onysyk

  Tel: 22 211 18 60, E-mail: [email protected]

  Aebi Schmidt Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (25-650) przy ul. Skrajnej 80A”