Ta oferta pracy jest nieaktualna od 30 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Pracownik Sklepu

 • Bychawa, Chełm, Hrubieszów, Lublin, Łęczna, Łuków, Opole Lubelskie, Poniatowa, Rejowiec Fabryczny, Świdnik, Tomaszów Lubelski, Piaski, Tyszowce, Sławatycze (pow. bialski), Niemce (pow. lubelski), Puchaczów (pow. łęczyński), Wilkołaz Pierwszy (pow. kraśnicki), Wojciechów (pow. lubelski), Serokomla (pow. łukowski), lubelskie
 • Pracownik fizyczny
 • 28.04.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  • ponad 550 sklepów
  • ponad 10 000 pracowników
  • własna
   logistyka
  • szkolenia wdrożeniowe
  • możliwość awansu

  Aktualnie poszukujemy kandydatów do pracy na stanowisku:

  Pracownik Sklepu
  Miejsce pracy: Bychawa, Chełm, Hrubieszów, Lublin, Łęczna, Łuków, Opole Lubelskie, Poniatowa, Rejowiec Fabryczny, Świdnik, Tomaszów Lubelski, Piaski, Tyszowce, Sławatycze (pow. bialski), Niemce (pow. lubelski), Puchaczów (pow. łęczyński), Wilkołaz Pierwszy (pow. kraśnicki), Wojciechów (pow. lubelski), Serokomla (pow. łukowski)


  Do Twoich zadań będzie należeć:

  • Obsługa kasy fiskalnej
  • Pomoc klientom na sali sprzedaży
  • Ekspozycja towarów zgodnie ze standardami firmy
  • Dbałość o czystość i porządek na stanowisku pracy


  Oczekujemy od Ciebie:

  • Chęci do pracy
  • Mile widziane orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy)
  • Mile widziane aktualne badania do celów sanitarno-epidemiologicznych


  Oferujemy:

  • Pracę w przyjaznej atmosferze
  • Umowę o pracę na pełny lub część etatu
  • szkolenia wdrożeniowe i programy rozwojowe
  • Możliwość awansu
  • Talony zakupowe na święta
  • Dofinansowanie kart sportowych
   
  Nie masz doświadczenia? Wszystkiego Cię nauczymy!

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez  „Stokrotka” spółka z o. o. siedzibą w Lublinie (adres: ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin) w celu wykorzystania ich dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez „Stokrotka” spółka z o.o.”. 
   

  Informujemy, że bez Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych aplikacja nie będzie rozpatrywana
  .
  Klauzula informacyjna
   
  Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: RODO), informujemy Panią/ Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Panią/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:
  Administratorem Państwa danych osobowych jest Stokrotka Sp. zo.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin.
   
  Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu uprawnień i warunków skorzystania z tych uprawnień, pod  adresem email: [email protected] lub pisemnie na adres Administratora.
  Dane osobowe uzyskane w związku z procesem rekrutacji będą wykorzystywane w celu oceny Pani/Pana kompetencji potrzebnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje.
   
  Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  - przepis prawa tj. art. 221 § 1 kodeksu pracy – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
  -Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli zostaną przekazane nam inne dane niż wskazane w pkt a) powyżej;
  - nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)– w zakresie danych zebranych podczas postępowania kwalifikacyjnego. Mamy uzasadniony interes w tym, aby dokonać oceny Pani/Pana kompetencje do pracy na stanowisku, na które prowadzona jest rekrutacja.
   
  Dane osobowe będą przechowywane przez okres do 12 miesięcy od daty pozyskania od Pani/Pana danych osobowych.
  Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.  
   
  W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom:
  - przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie stosownych umów np. obsługujące systemy informatyczne Administratora, dostarczające narzędzia informatycznych, podwykonawcom dostarczającym na rzecz Administratora usługi prawne, doręczania korespondencji i przesyłek.
  - upoważnionym  do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądy 
  i organy państwowe.
  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
   
  Pan/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
   W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:  
  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych;
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; informujemy, że w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody (dane inne niż: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie;
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuacje – w przypadkach, gdy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu;
  • prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody;
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   
  Z praw tych może Pani/Pan korzystać przesyłając pismo/wniosek na adres email inspektora ochrony danych osobowych:[email protected] 
  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.