Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Pracownik (Specjalista / Starszy Specjalista) w Dziale Planowania i Koordynacji Projektów

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

 • Warszawa

  Warszawa, mazowieckie
 • ogłoszenie wygasło 3 miesiące temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular), starszy specjalista (Senior)
 • praca stacjonarna

Twój zakres obowiązków

 • współpraca w opracowywaniu wniosków projektowych w zakresie planowanego kosztorysu i pracochłonności

 • współpraca z pracownikami naukowymi Instytutu w zakresie realizacji krajowych i europejskich projektów naukowo-badawczych, w tym m.in. przygotowanie sprawozdawczości, monitorowanie terminowości realizacji zadań, weryfikacja poprawności ponoszonych wydatków

 • współpraca w opracowywaniu umów i rozliczaniu usług zlecanych w ramach projektów naukowo-badawczych

 • prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją przez Instytut prac planowych i prac zlecanych Instytutowi przez inne jednostki

 • monitorowanie ewidencji czasu pracy pracowników zatrudnionych przy realizacji badań naukowych w wewnętrznym systemie rejestracji godzin CIOP-PIB oraz w innych, wymaganych umowami systemach zewnętrznych

 • koordynacja opracowywania rocznych planów działalności Instytutu oraz materiałów sprawozdawczych

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe (preferowane: nauki ekonomiczne, finanse, zarządzanie, prawo i administracja)

 • minimalnie 2-letnie doświadczenie w administracyjnej koordynacji lub rozliczaniu projektów finansowanych ze środków krajowych i/lub zagranicznych (preferowane projekty naukowo-badawcze)

 • doświadczenie w zakresie opracowania wniosków grantowych/wniosków o dofinasowanie finansowanych ze środków krajowych i/lub zagranicznych

 • doświadczenie w korzystaniu z baz danych w zakresie informacji naukowej oraz systemów informatycznych stosowanych w planowaniu i sprawozdawczości projektów

 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

 • umiejętność biegłej obsługi komputera w środowisku MS Office

Mile widziane

 • gotowość nabywania nowej wiedzy w zakresie realizacji projektów naukowo-badawczych, wynikającej z dokumentacji konkursowej oraz obowiązujących przepisów i wytycznych

 • umiejętność analitycznego myślenia, zaangażowanie w realizację powierzonych zadań, dokładność i odpowiedzialność

 • umiejętność pracy pod presją czasu

 • wysokie umiejętności komunikacyjne i pracy w zespole

 • wysoka kultura osobista

 • gotowość do szybkiego podjęcia pracy

To oferujemy

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

 • szerokie możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych

 • dofinansowanie dojazdów do pracy

 • dofinansowanie kosztów wypoczynku

 • pakiet medyczny, pakiet sportowy Multisport

 • parking dla pracowników

Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • ubezpieczenie na życie

 • parking dla pracowników

 • dofinansowanie wypoczynku

 • dofinansowanie dojazdów do pracy

Wymagane dokumenty

Informacje, o których mowa w art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia

Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Instytutu, drogą elektroniczną

na adres: [email protected] lub przesłać w zamkniętej kopercie na adres:

Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB

Dział Spraw Pracowniczych

ul. Czerniakowska 16

00-701 Warszawa

• osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej

• osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie później niż po roku od zakończenia postępowania rekrutacyjnego

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko

pracownik (specjalista / starszy specjalista) w Dziale Planowania i Koordynacji Projektów

Przewiń do profilu firmy