Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Pracownik w Biurze Obsługi Studentów

Uniwersytet im. Adama MickiewiczaO firmie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Uniwersytetu Poznańskiego 7

Poznań

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 
poszukuje kandydatów na stanowisko
Pracownik w Biurze Obsługi Studentów
2/BOS CH/pracownik administracyjny/2020

Rekrutacja na stanowisko pracownika w Biurze Obsługi Studentów, Collegium Historicum, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7.

 • jednostka - Biuro Obsługi Studentów, Collegium Historicum, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7
 • podstawa zatrudnienia - umowa na zastępstwo
 • wymiar zatrudnienia - pełny etat
 • planowany termin rozpoczęcia pracy – 17 luty 2020 r.

Ogólny zakres obowiązków:

 • prowadzenie administracyjnej obsługi studiów stacjonarnych
 • obsługa studentów cudzoziemców, Erasmus +
 • windykacja należności za studia

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • dobra znajomość pakietu MS Office
 • co najmniej średniozaawansowana znajomość języka angielskiego
 • dobra organizacja pracy
 • umiejętność pracy samodzielnej i w zespole
 • komunikatywność
 • znajomość systemu USOS – będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:

 • pracę w renomowanej instytucji
 • możliwość zdobywania nowej wiedzy i doświadczenia zawodowego
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

 

Osoby zainteresowane pracą prosimy o przesłanie życiorysu (CV) i listu motywacyjnego pocztą elektroniczną za pomocą przycisku aplikowania.

Termin przesyłania zgłoszeń – 04 lutego 2020 r.

Odpowiemy na wybrane oferty.

W składanych dokumentach CV proszę zawrzeć klauzulę zgody o następującej treści: Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016) informujemy, że:

 1. Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.
 2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
 3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z siedzibą: ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań.
 4. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected]
 5. Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.
 6. Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).
 7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 11. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 12. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 
poszukuje kandydatów na stanowisko
Pracownik w Biurze Obsługi StudentówNumer ref.: 2/BOS CH/pracownik administracyjny/2020

Rekrutacja na stanowisko pracownika w Biurze Obsługi Studentów, Collegium Historicum, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7.

 • jednostka - Biuro Obsługi Studentów, Collegium Historicum, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7
 • podstawa zatrudnienia - umowa na zastępstwo
 • wymiar zatrudnienia - pełny etat
 • planowany termin rozpoczęcia pracy – 17 luty 2020 r.

Ogólny zakres obowiązków:

 • prowadzenie administracyjnej obsługi studiów stacjonarnych
 • obsługa studentów cudzoziemców, Erasmus +
 • windykacja należności za studia

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • dobra znajomość pakietu MS Office
 • co najmniej średniozaawansowana znajomość języka angielskiego
 • dobra organizacja pracy
 • umiejętność pracy samodzielnej i w zespole
 • komunikatywność
 • znajomość systemu USOS – będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:

 • pracę w renomowanej instytucji
 • możliwość zdobywania nowej wiedzy i doświadczenia zawodowego
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

 

Osoby zainteresowane pracą prosimy o przesłanie życiorysu (CV) i listu motywacyjnego pocztą elektroniczną za pomocą przycisku aplikowania.

Termin przesyłania zgłoszeń – 04 lutego 2020 r.

Odpowiemy na wybrane oferty.

W składanych dokumentach CV proszę zawrzeć klauzulę zgody o następującej treści: Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016) informujemy, że:

 1. Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.
 2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
 3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z siedzibą: ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań.
 4. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected]
 5. Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.
 6. Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).
 7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 11. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 12. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Ogłoszenie archiwalne