Ta oferta pracy jest nieaktualna od 283 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Pracownik w Wydziale Audytu Informatycznego i Zagadnień Bezpieczeństwa

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 12.03.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Narodowy Bank Polski
  Departament Audytu Wewnętrznego
  poszukuje kandydata do pracy w Wydziale Audytu Informatycznego i Zagadnień Bezpieczeństwa

  Miejsce pracy: Warszawa

  Do głównych zadań pracownika należeć będzie:

  • planowanie, prowadzenie i raportowanie wyników zadań audytowych
   dotyczących obszaru IT oraz procedur związanych z bezpieczeństwem i ochroną, które wspierają procesy biznesowe Narodowego Banku Polskiego;
  • ocena poziomu ryzyka w audytowanych procesach oraz proponowanie zaleceń
   i rekomendacji ograniczających ryzyko i usprawniających działania;
  • przegląd, weryfikacja i ocena mechanizmów kontrolnych, w tym aplikacyjnych
   mechanizmów kontrolnych, kontroli ogólnych obszaru IT oraz procedur
   związanych z bezpieczeństwem i ochroną;
  • planowanie, prowadzenie i koordynowanie kontroli wewnętrznych realizowanych przez jednostki organizacyjne NBP;
  • analiza projektów aktów prawnych i współpraca przy opiniowaniu wewnętrznych regulacji NBP.

  Wymagania formalne w stosunku do kandydata:

  • wykształcenie wyższe o profilu informatycznym lub pokrewnym;
  • minimum dwuletnie doświadczenie w zakresie audytu obszaru IT oraz zagadnień bezpieczeństwa w instytucji finansowej.

  Wymagania kompetencyjne w stosunku do kandydata:

  • wiedza informatyczna, w tym w szczególności znajomość:
   - systemów zarządzania bazami danych,
   - serwerowych systemów operacyjnych,
   - zagadnień sieciowych - sieci LAN/WAN/SAN/WLAN,
   - rozwiązań integracyjnych obszaru IT,
   - tematyki bezpieczeństwa informacji, w tym znajomość podstawowych technik, narzędzi
   i rozwiązań technologicznych,
   - metodologii planowania i realizacji projektów informatycznych;
  • umiejętność stosowania międzynarodowych standardów związanych z audytem, kontrolą oraz bezpieczeństwem systemów informatycznych;
  • znajomość tematyki audytu systemów zabezpieczenia technicznego (kontroli
  • dostępu, systemów antywłamaniowych, monitoringu CCTV);
  • wiedza z zakresu narzędzi informatycznych wspierających audyt (w szczególności oprogramowania ACL);
  • podstawowa znajomość języków XML, SQL, VBA;
  • dobra znajomość języka angielskiego;
  • umiejętność logicznego wnioskowania i formułowania zaleceń i rekomendacji na podstawie stwierdzonych ustaleń;
  • sumienność, terminowość i dyspozycyjność w zakresie powierzonych zadań.

  Posiadanie certyfikatów audytowych CISA, CIA będzie dodatkowym atutem.

   

  Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia
  27 kwietnia 2018 r.
  za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego poniżej

   

  Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich rejestracji w systemie. Rekrutacja składa się z dwóch etapów – analizy i oceny złożonych przez kandydatów dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej. O zakwalifikowaniu do drugiego etapu rekrutacji oraz terminie jego rozpoczęcia kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.