Pracownik w Wydziale Audytu Kasowo-Administracyjnego

Narodowy Bank PolskiO firmie

 • Warszawa

  mazowieckie
 • Ogłoszenie wygasło 4 lat temu
 • Specjalista
Departament Audytu Wewnętrznego poszukuje kandydatów do pracy w Wydziale Audytu
Kasowo-Administracyjnego
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: DAW/WAKA/2015

Do głównych zadań pracownika należeć będzie:

 • przygotowanie programów zadań audytowych,
 • prowadzenie audytów wewnętrznych w departamentach i jednostkach organizacyjnych NBP, w szczególności w obszarze emisji, administracji, zamówień publicznych oraz zagadnień kadrowych,
 • sporządzanie raportów z przeprowadzanych audytów,
 • prowadzenie działalności doradczej,
 • identyfikacja i analiza ryzyk oraz ocena istniejących mechanizmów kontrolnych,
 • ocena efektywności procesów oraz proponowanie usprawnień w procesach,
 • analiza projektów wewnętrznych regulacji prawnych.

Wymagania formalne w stosunku do kandydata:

 • wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane kierunki: ekonomia, bankowość, prawo),
 • minimum 3-letnie doświadczenie w audycie.

Wymagania kompetencyjne w stosunku do kandydata:

 • wiedza z zakresu bankowości centralnej oraz zarządzania ryzykiem,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel,
 • umiejętność dokonywania dekompozycji procesów biznesowych,
 • umiejętność analitycznego myślenia, logicznego wnioskowania i formułowania zaleceń,
 • umiejętność pozyskiwania informacji,
 • komunikatywność,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dociekliwość, sumienność i rzetelność,
 • gotowość do uczenia się,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • wysoka kultura osobista i taktowność,
 • dyspozycyjność.

Dodatkowymi atutami będzie posiadanie certyfikatu CIA lub innego uznawanego międzynarodowo certyfikatu audytora wewnętrznego oraz znajomość pakietów analityczno-statystycznych.

 

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 30 września 2015 r. za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego pod przyciskiem Aplikuj.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich rejestracji w systemie. Rekrutacja składa się z dwóch etapów – analizy i oceny złożonych przez kandydatów dokumentów oraz rozmów kwalifikacyjnych.
O zakwalifikowaniu do drugiego etapu rekrutacji oraz terminie jego rozpoczęcia kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Departament Audytu Wewnętrznego poszukuje kandydatów do pracy w Wydziale Audytu
Kasowo-Administracyjnego
Numer ref.: Nr ref.: DAW/WAKA/2015

Do głównych zadań pracownika należeć będzie:

 • przygotowanie programów zadań audytowych,
 • prowadzenie audytów wewnętrznych w departamentach i jednostkach organizacyjnych NBP, w szczególności w obszarze emisji, administracji, zamówień publicznych oraz zagadnień kadrowych,
 • sporządzanie raportów z przeprowadzanych audytów,
 • prowadzenie działalności doradczej,
 • identyfikacja i analiza ryzyk oraz ocena istniejących mechanizmów kontrolnych,
 • ocena efektywności procesów oraz proponowanie usprawnień w procesach,
 • analiza projektów wewnętrznych regulacji prawnych.

Wymagania formalne w stosunku do kandydata:

 • wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane kierunki: ekonomia, bankowość, prawo),
 • minimum 3-letnie doświadczenie w audycie.

Wymagania kompetencyjne w stosunku do kandydata:

 • wiedza z zakresu bankowości centralnej oraz zarządzania ryzykiem,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel,
 • umiejętność dokonywania dekompozycji procesów biznesowych,
 • umiejętność analitycznego myślenia, logicznego wnioskowania i formułowania zaleceń,
 • umiejętność pozyskiwania informacji,
 • komunikatywność,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dociekliwość, sumienność i rzetelność,
 • gotowość do uczenia się,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • wysoka kultura osobista i taktowność,
 • dyspozycyjność.

Dodatkowymi atutami będzie posiadanie certyfikatu CIA lub innego uznawanego międzynarodowo certyfikatu audytora wewnętrznego oraz znajomość pakietów analityczno-statystycznych.

 

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 30 września 2015 r. za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego pod przyciskiem Aplikuj.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich rejestracji w systemie. Rekrutacja składa się z dwóch etapów – analizy i oceny złożonych przez kandydatów dokumentów oraz rozmów kwalifikacyjnych.
O zakwalifikowaniu do drugiego etapu rekrutacji oraz terminie jego rozpoczęcia kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy