Narodowy Bank Polski

Pracownik w Wydziale Inwestycji, Remontów i Eksploatacji

Narodowy Bank PolskiO firmie

Narodowy Bank Polski

Świętokrzyska 11/21

Warszawa

Narodowy Bank Polski
Departament Administracji
poszukuje kandydatów do pracy
w Wydziale Inwestycji, Remontów i Eksploatacji

Miejsce pracy: Warszawa

Do głównych zadań pracownika należeć będzie:

 • ocena merytoryczna dokumentacji powykonawczej w zakresie robót budowlanych,
 • uczestniczenie w odbiorach końcowych robót budowlanych,
 • przygotowanie materiałów i dokumentacji dla potrzeb planowania, przygotowania i realizacji powierzonych zadań inwestycyjnych i remontowych w obiektach Centrali NBP,
 • przygotowanie dokumentacji przetargowej i udział w pracach komisji przetargowych dla potrzeb zlecenia wykonania robót budowlanych oraz dokumentacji projektowych, w szczególności opisów przedmiotu zamówienia, programów funkcjonalno-użytkowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, wycen prac projektowych i kosztorysów inwestorskich,
 • weryfikacja przedmiarów, obmiarów, kosztorysów ofertowych i powykonawczych oraz faktur w zakresie powierzonych zadań,
 • koordynowanie powierzonych zadań, w tym przygotowanie założeń i uzgodnień z użytkownikami i właściwymi jednostkami organizacyjnymi oraz nadzór nad realizacją,
 • udział w przeglądach technicznych obiektów,
 • koordynacja prac firm zewnętrznych w zakresie obsługi technicznej obiektów w szczególności dotyczących robót budowlanych.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • posiadanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w branży budowlanej,
 • minimum 4-letni staż w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.

Wymagania pożądane:

 • znajomość Prawa budowlanego i Prawa zamówień publicznych wraz z przepisami wykonawczymi,
 • umiejętność kosztorysowania w programie Norma Pro,
 • dobra znajomość aplikacji biurowych MS Office w szczególności Word, Excel, Outlook, Power Point,
 • minimum podstawowa znajomość programu AutoCad,
 • odpowiedzialność i rzetelność,
 • umiejętność pracy w zespole i komunikatywność,
 • samodzielność w rozwiązywaniu problemów technicznych i organizacyjnych,
 • umiejętność pracy pod presją czasu i radzenia sobie ze stresem.

Mile widziane:

 • posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi / projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
 • doświadczenie przy wykonywaniu zadań realizowanych w ramach zamówień publicznych,
 • umiejętność sporządzania harmonogramów z wykorzystaniem aplikacji MS Project.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia
30 lipca 2020 r.
za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego poniżej.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich rejestracji w systemie. Rekrutacja składa się z dwóch etapów – analizy i oceny złożonych przez kandydatów dokumentów oraz rozmów kwalifikacyjnych. O zakwalifikowaniu do drugiego etapu rekrutacji oraz terminie jego rozpoczęcia kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Narodowy Bank Polski
Departament Administracji
poszukuje kandydatów do pracy
w Wydziale Inwestycji, Remontów i Eksploatacji

Do głównych zadań pracownika należeć będzie:

 • ocena merytoryczna dokumentacji powykonawczej w zakresie robót budowlanych,
 • uczestniczenie w odbiorach końcowych robót budowlanych,
 • przygotowanie materiałów i dokumentacji dla potrzeb planowania, przygotowania i realizacji powierzonych zadań inwestycyjnych i remontowych w obiektach Centrali NBP,
 • przygotowanie dokumentacji przetargowej i udział w pracach komisji przetargowych dla potrzeb zlecenia wykonania robót budowlanych oraz dokumentacji projektowych, w szczególności opisów przedmiotu zamówienia, programów funkcjonalno-użytkowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, wycen prac projektowych i kosztorysów inwestorskich,
 • weryfikacja przedmiarów, obmiarów, kosztorysów ofertowych i powykonawczych oraz faktur w zakresie powierzonych zadań,
 • koordynowanie powierzonych zadań, w tym przygotowanie założeń i uzgodnień z użytkownikami i właściwymi jednostkami organizacyjnymi oraz nadzór nad realizacją,
 • udział w przeglądach technicznych obiektów,
 • koordynacja prac firm zewnętrznych w zakresie obsługi technicznej obiektów w szczególności dotyczących robót budowlanych.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • posiadanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w branży budowlanej,
 • minimum 4-letni staż w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.

Wymagania pożądane:

 • znajomość Prawa budowlanego i Prawa zamówień publicznych wraz z przepisami wykonawczymi,
 • umiejętność kosztorysowania w programie Norma Pro,
 • dobra znajomość aplikacji biurowych MS Office w szczególności Word, Excel, Outlook, Power Point,
 • minimum podstawowa znajomość programu AutoCad,
 • odpowiedzialność i rzetelność,
 • umiejętność pracy w zespole i komunikatywność,
 • samodzielność w rozwiązywaniu problemów technicznych i organizacyjnych,
 • umiejętność pracy pod presją czasu i radzenia sobie ze stresem.

Mile widziane:

 • posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi / projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
 • doświadczenie przy wykonywaniu zadań realizowanych w ramach zamówień publicznych,
 • umiejętność sporządzania harmonogramów z wykorzystaniem aplikacji MS Project.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia
30 lipca 2020 r.
za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego poniżej.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich rejestracji w systemie. Rekrutacja składa się z dwóch etapów – analizy i oceny złożonych przez kandydatów dokumentów oraz rozmów kwalifikacyjnych. O zakwalifikowaniu do drugiego etapu rekrutacji oraz terminie jego rozpoczęcia kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne