Pracownik w Wydziale Nadzoru i Rozwoju Systemów Ochrony

Narodowy Bank Polski

Narodowy Bank Polski

Świętokrzyska 11/21

Śródmieście

Warszawa

Technologie, których używamy

System operacyjny

Twój zakres obowiązków

 • wsparcie w pełnieniu obowiązków właściwych dla Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego (IBT) określonych w przepisach odrębnych i mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych NBP, w których przetwarzane są informacje niejawne,

 • wsparcie oraz doradztwo w zakresie przeprowadzania analiz techniczno-informatycznych w zakresie bezpieczeństwa informacji,

 • przeprowadzanie analiz w zakresie skutków wynikających z utraty informacji,

 • udział w projektach informatycznych, a także w procesie zakupu systemów bezpieczeństwa IT pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa informacji,

 • współpraca oraz inicjowanie działań w zakresie budowania świadomości dotyczącej bezpieczeństwa informacji.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe, preferowany kierunek informatyczny lub związany z bezpieczeństwem informacji,

 • doświadczenie w pracy wymagającej podobnych kompetencji,

 • znajomość przepisów, norm i standardów z zakresu bezpieczeństwa informacji, w tym również - bezpieczeństwa IT oraz bezpieczeństwa informacji niejawnych,

 • umiejętność identyfikacji zagrożeń i podatności z zakresu bezpieczeństwa informacji,

 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca korzystanie z dokumentacji,

 • odpowiedzialność, dokładność i terminowość wykonywania powierzonych zadań.

Mile widziane

 • dobra komunikacja pisemna,

 • umiejętność samodzielnego, kreatywnego myślenia oraz formułowania wniosków,

 • umiejętność pracy w zespole ukierunkowana na rozwiązywanie problemów

 • posiadanie poświadczenia do pracy z informacjami niejawnymi.

Benefity

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • dodatkowe świadczenia socjalne

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich rejestracji w systemie. Rekrutacja składa się

z dwóch etapów – analizy i oceny złożonych przez kandydatów dokumentów oraz rozmów

kwalifikacyjnych. O zakwalifikowaniu do drugiego etapu rekrutacji oraz terminie jego rozpoczęcia kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 11 grudnia 2022 r. za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego poniżej.