Oferta pracy

Pracownik wydziału telekomunikacji

CENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓWO firmie

 • Radom, Polska
  Radom, mazowieckie
 • Ogłoszenie wygasło 13 dni temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)

CENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓW

Radom

Radom

Centrum Informatyki Resortu Finansów, państwowa jednostka budżetowa zapewniająca usługi centralnej infrastruktury teleinformatycznej dla resortu finansów, poszukuje do pracy w Wydziale Telekomunikacji

Pracownik wydziału telekomunikacjiNumer ref.: 15/2020
Wymiar etatu: pełny

Główne zadania

 • administracja urządzeniami sieciowymi w celu utrzymania ich ciągłości działania oraz dostosowania infrastruktury sieciowej do zmieniających się potrzeb użytkowników
  i eksploatowanych systemów informatycznych
 • administracja adresacją sieciową stosowaną w sieciach LAN zarządzanych przez Centrum Informatyki Resortu Finansów oraz kreowanie podsieci i ustalanie reguł komunikacji pomiędzy podsieciami w celu zachowania unikalności i spójności adresacji oraz wymaganej względami bezpieczeństwa separacji podsieci użytkowników i systemów informatycznych
 • współpraca z serwisami firm zewnętrznych w celu utrzymania w pełnej sprawności lokalnej sieci teleinformatycznej oraz świadczonych za jej pośrednictwem usług
 • nadzorowanie prawidłowej realizacji umów serwisowych i utrzymanie ciągłości wsparcia technicznego dla infrastruktury sieciowej
 • uczestnictwo w projektach informatycznych w zakresie wdrożeń systemów oraz usług świadczonych za pośrednictwem lokalnej sieci komputerowej
 • uczestnictwo w uruchamianiu i realizacji postępowań o zamówienie publiczne w celu wyłonienia dostawcy sprzętu i oprogramowania dla sieci LAN
 • zapewnianie wysokich standardów oferowanych usług

Minimalne wymagania

Wykształcenie: 

 • wykształcenie średnie

Profil idealnego kandydata

 • wykształcenie wyższe o profilu informatycznym lub technicznym
 • min. 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku
 • wiedza i doświadczenie z zakresu administracji sieciami LAN opartymi o urządzenia firmy
  Cisco /Juniper/HP/Huawei
 • znajomość budowy, konfiguracji i zarządzania urządzeniami sieciowymi warstwy 2 i 3 ISO/OSI
 • znajomość zagadnień występujących w rozbudowanych, przełączalnych sieciach LAN opartych o protokoły Ethernet i TCP/IP
 • znajomość technologii aplikacyjnych i sieciowych wykorzystywanych w sieciach WAN i Internet
 • podstawowa znajomość zagadnień związanych z load balancing’iem opartym na urządzeniach Big IP F5
 • podstawowa znajomość zagadnień związanych siecią WIFI
 • znajomość prawa zamówień publicznych, ust. o finansach publicznych oraz przepisów związanych z ochroną danych i informacji
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • kreatywność

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • Curriculum Vitae
 • W CV należy w sposób jednoznaczny wskazać czas trwania wymaganego doświadczenia zawodowego (mile widziane wskazanie dnia, miesiąca i roku rozpoczęcia oraz zakończenia danego okresu) wraz z wyszczególnieniem ogólnych czynności lub zadań.
 • Jedno z dwóch oświadczeń:
 • oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu wykorzystania ich w bieżącym naborze.
 • lub w przypadku chęci uczestnictwa również w kolejnych naborach prowadzonych przez CIRF:
 • oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu wykorzystania ich w bieżącym naborze, innych trwających naborach oraz w przyszłych naborach prowadzonych przez CIRF do czasu odwołania przeze mnie zgody, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat od dnia wpływu oferty do CIRF.

Powyższe oświadczenie może być zawarte (skopiowane) w CV.
CV i składane oświadczenie powinny być opatrzone podpisem.

Oferujemy

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego
 • pracę w środowisku nowoczesnych technologii IT
 • możliwość udziału w kluczowych projektach
 • niezbędne narzędzia pracy
 • świadczenia socjalne z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • dofinansowanie do karty sportowej
 • możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie

Zatrudniona osoba zostanie poddana postępowaniu sprawdzającemu zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 742 z poźn. zm.).

W tytule wiadomości należy wpisać „imię_nazwisko_Numer ogłoszenia”

Skontaktujemy się z kandydatami, których aplikacja zostanie uwzględniona w prowadzonym przez CIRF procesie rekrutacyjnym. Oferty nadesłane w odpowiedzi na bieżący nabór będą rozpatrywane łącznie z ofertami kandydatów zgromadzonymi w bazie ofert prowadzonej przez CIRF.

Informacja o wymogu podania danych:

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

CIRF jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy