Ta oferta pracy jest nieaktualna od 150 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Pracownika działu Projektów Pomocowych

 • Białystok, podlaskie
 • Specjalista
 • 18.01.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  poszukuje:
  PRACOWNIKA DO DZIAŁU PROJEKTÓW POMOCOWYCH UMB
  Miejsce pracy: Białystok
  Rodzaj umowy – umowa o pracę
  Wymiar czasu pracy – zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy
  Możliwość zatrudnienia od lutego 2019

   

  Podstawowy zakres obowiązków:

  • realizacja projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, w tym w szczególności:
  - prowadzenie i archiwizacja dokumentacji związanej z realizacją Projektu,
  - prowadzenie projektu w systemie SL2014,
  - przygotowywanie wniosków o płatność w zakresie postępu rzeczowego, wskaźników, przebiegu realizacji projektu,
  - monitoring działań projektowych i osiąganych wskaźników,
  - wykonywanie innych poleceń wydanych przez bezpośredniego przełożonego związanych z realizacją projektu.
  • udział w przygotowywaniu projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych w tym: sporządzanie wniosków o dofinansowanie projektu wraz z niezbędnymi załącznikami,
  • wyszukiwanie informacji o możliwości finansowania przedsięwzięć zgodnych z profilem działalności jednostek organizacyjnych UMB.

  Wymagania niezbędne:

  • wykształcenie – wyższe,
  • min. 2-letnie doświadczenie zawodowe przy realizacji projektów ze środków zewnętrznych, w tym z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
  • udział w przygotowaniu min. 1 wniosku o dofinansowanie ze środków pomocowych,
  • obsługa komputera (znajomość pakietu MS Office),
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

  Mile widziane:

  • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,

  Od kandydata/kandydatki oczekuje się:

  • komunikatywności i umiejętności pracy w zespole,
  • samodzielności.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • CV
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. z 2016r. poz. 922).
  Aplikacje w wersji elektronicznej należy przesłać za pomocą przycisku aplikowania lub dostarczyć osobiście do Działu Projektów Pomocowych UMB, ul. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok (prawe skrzydło Pałacu Branickich); tel. 85 748 55 20.
  Termin składania aplikacji: do dnia 31.01.2019 r.
   
  Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.