Praktyka w Dziale Ryzyka Kredytowego

 • Warszawa, mazowieckie
 • Praktykant/Stażysta
 • 2019-08-14
 • Ważna jeszcze 16 dni (do 2019-09-04)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  Dział Zarządzania Ryzykiem Kredytowym wspiera realizację strategii biznesowej firmy poprzez aktywne zarządzania ryzykiem kredytowym, we wszystkich Oddziałach Spółki oraz docelowo w ramach całej Grupy Kapitałowej. Dział zarządza ryzykiem kredytowym w szczególności poprzez jego pomiar z wykorzystaniem złożonych procesów obliczeniowych oraz nowoczesnych rozwiązań informatycznych wspierających cały proces tak, aby jak najskuteczniej zabezpieczyć firmę przed potencjalnymi stratami związanymi z niewywiązywaniem się kontrahentów z zobowiązań umownych.

  PRAKTYKA w Dziale Ryzyka Kredytowego

  Miejsce odbywania praktyk: Warszawa
  Centrala Spółki / Departament Ekonomiczny / Dział Zarządzania Ryzykiem Kredytowym

  Zakres zadań:

  • Analiza sprawozdań finansowych kontrahenta, w tym analiza wskaźnikowa;
  • Analiza informacji niefinansowych ;
  • Pomiar ryzyka kredytowego z wykorzystaniem zaimplementowanych modeli;
  • Kalkulacja limitów kredytowych oraz sporządzanie wniosków o przyznanie limitów;
  • Wyznaczanie zabezpieczeń umownych;
  • Udział w pracach nad rozwojem modeli ryzyka kredytowego.

  Wymagania:

  • Gotowość do podjęcia 3 – miesięcznej praktyki od października, w wymiarze 40 godzin tygodniowo;
  • Student co najmniej III roku lub absolwent (do 12 miesięcy od obrony pracy dyplomowej) jednego z wybranych kierunków: ekonomia, nauki ścisłe (matematyka, statystyka itp.);
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1;
  • Zaawansowana znajomość pakietu Ms Office, w szczególności Ms Excel;
  • Umiejętność analitycznego myślenia;
  • Zainteresowanie rynkami finansowymi.

  Oferujemy:

  • Umowę o płatną praktykę;
  • Poznanie metod i narzędzi zarządzania ryzykiem kredytowym w dużym przedsiębiorstwie z sektora energetyczno-gazowego.
  • Wsparcie opiekuna merytorycznego przy realizacji powierzonych zadań/projektów;
  • Możliwość przedłużenia współpracy z najlepszymi praktykantami.