Ta oferta pracy jest nieaktualna od 242 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Praktykant/ka w obszarze analitycznym w Oddziale Korporacyjnym

 • Bielsko-Biała, Rybnik, śląskie
 • Praktykant/Stażysta
 • 28.09.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Praktykant/ka w obszarze analitycznym w Oddziale Korporacyjnym
  Miejsce pracy: Bielsko-Biała, Rybnik
  SKW/094/0918

  Na praktykach czekają Cię zadania zlecone przez opiekuna praktyk oraz innych pracowników Oddziału Korporacyjnego, w tym:

  • wprowadzanie danych finansowych do systemu kredytowego,
  • wstępna analiza finansowa i ocena sytuacji finansowej klienta na podstawie wygenerowanego raportu,
  • zbieranie informacji o klientach niezbędnych do rzetelnej oceny ryzyka i monitoringu,
  • sporządzanie okresowych raportów monitoringowych klientów kredytowych,
  • prowadzenie i koordynowanie obiegu dokumentacji kredytowej,
  • wprowadzanie oraz aktualizowanie dokumentów w bazie elektronicznej,
  • przygotowywanie podstawowej dokumentacji kredytowej (umowy kredytowe, umowy zabezpieczeń).

  Jeśli masz zdolności analityczne i wiedzę z analizy ekonomiczno-finansowej to czekamy na Ciebie. Oczekujemy:

  • statusu studenta na kierunkach ekonomicznych, finansowych, bankowości lub pokrewnych powyżej 3 roku,
  • znajomości podstawowych zagadnień z dziedziny bankowości, finansów, analizy finansowej,
  • znajomości pakietu MS Office (Word, Excel),
  • znajomości języka angielskiego (średniozaawansowany),
  • łatwości nawiązywania kontaktów, umiejętności rozwiązywania problemów, umiejętności pracy zespołowej, komunikatywności,
  • szukamy osoby ambitnej, otwartej na wiedzę, dokładnej i sumiennej.

  Na stanowisku oferujemy Ci:

  • zatrudnienie w ramach umowy o pracę 20 godzin w tygodniu (możliwość dostosowania godzin do zajęć na uczelni) z wynagrodzeniem 1 050 zł brutto, na okres od 3-12 miesięcy w Oddziale Korporacyjnym w Bielsko-Białej lub Rybniku,
  • wsparcie ze strony mentora praktyk i opiekuna HR,
  • dostęp do wewnętrznego rynku pracy,
  • pakiet benefitów (m.in. prywatna opieka medyczna, karta MultiSport, bezpłatne e-booki i audiobooki, kluby sportowo-zainteresowaniowe, możliwość skorzystania z Home Office do 5 dni w miesiącu).

  Poznasz:

  • specyfikę pracy Analityka Sprzedażowego w Oddziale Korporacyjnym,
  • narzędzia służące do oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw oraz przeprowadzania procesu kredytowego,
  • podstawowe zasady działania i obsługi kredytowych produktów oferowanych przez bank klientom korporacyjnym.

  Zdobędziesz umiejętności i wiedzę w zakresie:

  • przeprowadzania analizy kredytowej klienta korporacyjnego,
  • sporządzania dokumentacji kredytowej,
  • analizy finansowej, księgowości, zabezpieczeń.
  Oferujemy:
  Wsparcie mentora
  Dostęp do bazy szkoleń i książek
  Dostęp do wewnętrznego rynku pracy
  Kartę sportową
  Dostosowanie grafiku do Twoich zajęć
   
  #contact .ApplyButton {text-decoration: none; font-size: 9pt; padding:5px 35px; font-weight:bold; color:#fff; background: #fe6c6b; border: 2px solid #fe6c6b; transition: .7s; border-radius:15px;} #contact .ApplyButton:hover {color:#fe6c6b; background: #fff; border: 2px solid #fe6c6b;}

  Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88,
  według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.248.488 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

  Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony www.mbank/kariera/rodo (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego oraz jego badania, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, w takim wypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia kolejnych rekrutacji, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat.

  Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA (link), spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFactoring SA, mBank Hipoteczny SA, mCorporate Finance, mFinanse SA, Falest Investments SA. oraz pracownikom firm outsourcingowym Alexander Mann Solutions Poland Sp. z o.o. i Randstad Services APO Sp. Z o.o. S.K. i partnerowi przeprowadzającemu badanie procesu rekrutacyjnego - Great Digital Magdalena Pawlak-Dobrzańska.

  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected].

  Aplikując, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla mnie korzystne.