Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Praktykant/ka w obszarze analiz ekonomicznych

mBank S.A.

3 000 brutto / mies.
 • Warszawa, mazowieckie

 • ogłoszenie wygasło rok temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Praktykant / Stażysta
 • rekrutacja zdalna
Praktykant/ka w obszarze analiz ekonomicznychNumer ref.: NF/130/1121

Interesujesz się gospodarką i chcesz sprawdzić, jak w praktyce można wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną i narzędzia z obszarów data science czy machine learning? Dołącz do Nas i poznaj obszar analiz ekonomicznych!

 

Co Cię czeka we współpracy z Nami?

 • poszukiwanie istotnych dla gospodarki danych i ich interpretacja
 • dyskutowanie o bieżących wydarzeniach na rynkach finansowych, aktualnościach gospodarczych i politycznych
 • jakościowe i ilościowe poszukiwanie związków przyczynowo skutkowych w gospodarce i na rynkach finansowych z wykorzystaniem odpowiednich do tego narzędzi
 • wykorzystanie i utrzymanie istniejących modeli makroekonomicznych i finansowych oraz – po pewnym czasie – tworzenie nowych, wykorzystanie ich do formułowania prognoz

 

Twój niezbędnik:

 • jesteś studentem lub absolwentem kierunków ekonomicznych lub ścisłych (ekonomia, matematyka, ekonometria, metody ilościowe itp.)
 • bardzo dobrze znasz pakiet MS Office (zwłaszcza Excel)
 • znasz podstawy R lub Python w zakresie analizy i wizualizacji danych (szczególnie analiza szeregów czasowych i prognozowanie)
 • lubisz poszukiwanie prawidłowości pomiędzy zjawiskami gospodarczymi, potrafisz znaleźć w nich sens i podzielić się nowo nabytą wiedzą
 • podchodzisz krytycznie do efektów swojej pracy i nie zadowalasz się pierwszym lepszym wynikiem, lecz próbujesz go zrozumieć i uzasadnić
 • swobodnie posługujesz się językiem angielskim w formie ustnej i pisemnej

 

Współpraca z Nami będzie okazją do:

 • poszerzenia wiedzy z zakresu ekonomii i statystyki (wyszukiwanie i potwierdzanie faktów)
 • rozwoju kompetencji analitycznych (wybór źródeł i ich ocena, przekształcenia, filtracje, separowanie cyklu, trendów)
 • ​zdobycia praktycznych umiejętności w zakresie czytania danych z codziennych publikacji oraz wbudowania krótkoterminowych informacji w długoterminowe „view” ​

 

W ramach praktyk oferujemy Ci zatrudnienie na umowę o pracę (ok. 40h/tyg) z wynagrodzeniem 3000 zł brutto/msc przez okres 12 miesięcy.

Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88, według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.401.468 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu Pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony https://www.mbank.pl/kariera/ochrona-danych/  (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego, jego raportowania oraz badania, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat od daty ostatniego aplikowania.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA, spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFaktoring SA, mBank Hipoteczny SA, mFinanse SA, oraz pracownikom firmy outsourcingowej(pracującym na wyłączność dla mBank SA) Randstad Services APO Sp. z o.o. S.K.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected].

Aplikując, wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez mBank swoich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczasz, że podanie przez Panią/Pana danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla Pani/Pana korzystne.

 

Ogłoszenie archiwalne