Ta oferta pracy jest nieaktualna od 13 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Praktykant/ka w obszarze analiz i zarządzania kampaniami

 • Łódź, łódzkie
 • Praktykant/Stażysta
 • 2019-03-13
Pracodawca nie wymaga CV

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Praktykant/ka w obszarze analiz i zarządzania kampaniami
  Miejsce pracy: Łódź
  SKW/027/0319

  Podczas praktyk czekają na Ciebie zadania takie jak:

  • wsparcie w pracach analitycznych i koncepcyjnych przy tworzeniu kampanii marketingu bezpośredniego (w tym opracowania założeń, analiza potencjału, definiowanie kampanii, mierzenie i interpretacja wyników),
  • wsparcie w raportowaniu wyników sprzedaży, efektywności działań i analitycznym rozwiązywaniu bieżących problemów biznesowych.

  Jeśli w jasny i zwięzły sposób potrafisz przekazać swoje myśli, potrafisz wyciągać wnioski to czekamy właśnie na Ciebie. Oczekujemy:

  • studiów z obszarów ekonometrii, statystyki, informatyki lub innych kierunków ścisłych,
  • doświadczenia w sprzedaży, marketingu, analizie, bazach danych będą dodatkowym atutem, ale nie są wymagane,
  • Excel – wymagany,
  • SQL – będzie dodatkowym atutem,
  • Język angielski na min. B1, preferowany B2 lub wyższy,
  • otwartości, komunikatywności, bez problemów w jasny i zwięzły sposób przekazywania swoich myśli,
  • bezwzględnie wymagany kandydat/ka o profilu ścisłym, potrafiący/a pracować z liczbami i wykresami, wyciągający/a trafne wnioski z danych, logicznie myślący/a.

  Na stanowisku oferujemy Ci:

  • zatrudnienie w ramach umowy o pracę na 40 godzin w tygodniu (możliwość dostosowania godzin do zajęć na uczelni) z wynagrodzeniem 2 250 zł brutto,
  • praktyczne wykorzystanie języka SQL i data miningu w raportowaniu i działaniach marketingowych,
  • tworzenie modeli ekonometrycznych prawdopodobieństwa zakupu i innych zjawisk na profesjonalnych narzędziach służących do modelowania,
  • zdobycie know-how w zakresie budowania kampanii marketingu bezpośredniego (logiki, pomiaru wyników ich efektywności, kanałów komunikacji itd.)
  Oferujemy:
  Wsparcie mentora
  Dostęp do bazy szkoleń i książek
  Dostęp do wewnętrznego rynku pracy
  Kartę sportową
  Dostosowanie grafiku do Twoich zajęć
   
  #contact .ApplyButton {text-decoration: none; font-size: 9pt; padding:5px 35px; font-weight:bold; color:#fff; background: #fe6c6b; border: 2px solid #fe6c6b; transition: .7s; border-radius:15px;} #contact .ApplyButton:hover {color:#fe6c6b; background: #fff; border: 2px solid #fe6c6b;}

  Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88,
  według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.248.488 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

  Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony https://www.mbank.pl/kariera/ochrona-danych/ (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego oraz jego badania, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, w takim wypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia kolejnych rekrutacji, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat.

  Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA (link), spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFactoring SA, mBank Hipoteczny SA, mCorporate Finance, mFinanse SA, Falest Investments SA. oraz pracownikom firm outsourcingowym Alexander Mann Solutions Poland Sp. z o.o. i Randstad Services APO Sp. Z o.o. S.K. i partnerowi przeprowadzającemu badanie procesu rekrutacyjnego - Great Digital Magdalena Pawlak-Dobrzańska.

  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected].

  Aplikując, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla mnie korzystne.

  Pracodawca nie wymaga CV