mBank S.A.

Praktykant/ka w obszarze analizy biznesowej

mBank S.A.O firmie

2600-2600 zł brutto / mies.
 • Łódź, łódzkie

 • Ogłoszenie wygasło 8 dni temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Praktykant/Stażysta
Od nas dostaniesz:
  
Wsparcie mentora Dostęp do bazy szkoleń i książek Umowę
o pracę
  
Dostęp do wewnętrznego rynku pracy Kartę
sportową
 Dostosowanie grafiku do Twoich zajęć
Praktykant/ka w obszarze analizy biznesowej
miejsce pracy: Łódź, nr referencyjny: UGR/126/1219

Podczas praktyki będziesz zajmować się analizami biznesowymi niezbędnymi do prowadzenia projektów wdrożenia nowych produktów ubezpieczeniowych do naszej oferty:

 • analiza i opis istniejących rozwiązań technicznych
 • zbieranie wymagań od biznesu
 • rekomendowanie rozwiązań
 • przygotowywanie ofert oraz proponowanie rozwiązań dla klientów (wsparcie działu sprzedaży)
 • przygotowanie i prowadzenie prezentacji
 • miesięczne rozliczenia z TU i kanałami
 • generowanie raportów ad hoc (SQL i MS EXCEL)
 • tworzenie dokumentacji rozliczeniowej i projektowej

Jeśli masz zdolności komunikacyjne, organizacyjne i potrafisz analizować informacje to czekamy właśnie na Ciebie. Oczekujemy:

 • statusu studenta (kierunki techniczne, ekonomia, finanse, analiza danych)
 • umiejętności sprawnego posługiwania się pakietem MS Office (Word, Excel, Power Point)
 • podstawową znajomość SQL i MS SQL
 • umiejętności analizy informacji i zrozumiałego wypowiadania się
 • inicjatywy w poszukiwaniu informacji i zdobywaniu wiedzy
 • umiejętności miękkie – komunikacyjne (umiejętność zrozumiałego wypowiadania się, inicjatywa w pozyskiwaniu informacji i zdobywaniu wiedzy)
 • umiejętności organizacyjne (zarządzanie pracą własną)

 

Możesz liczyć na:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 40 godzin w tygodniu na okres 12 miesięcy (możliwość dostosowania godzin do zajęć na uczelni) z wynagrodzeniem 2600 zł brutto
 • 2 dni urlopu szkolnego przy okazji sesji
 • benefity pozapłacowe (kart Multisport, opieka medyczna, darmowy dostęp do ebooków i platformy elearningowej)
 • dostęp do wewnętrznego rynku pracy

 

Dodatkowo zdobędziesz wiedzę i umiejętności:

 • analizy biznesowej
 • o produktach ubezpieczeniowych
 • organizacyjne (współpraca z wieloma jednostkami na raz, w tym z partnerem ubezpieczeniowym AXA)
 • prowadzenie projektów
 • świadomość biznesową
Pierwsza praca? Czekamy
na Ciebie!
Zaczniesz z nami?

mBank ostrzega:
Praca z nami grozi częstszym uśmiechem na twarzy! :)
Praktykant/ka w obszarze analizy biznesowejNumer ref.: UGR/126/1219

Podczas praktyki będziesz zajmować się analizami biznesowymi niezbędnymi do prowadzenia projektów wdrożenia nowych produktów ubezpieczeniowych do naszej oferty:

 • analiza i opis istniejących rozwiązań technicznych
 • zbieranie wymagań od biznesu
 • rekomendowanie rozwiązań
 • przygotowywanie ofert oraz proponowanie rozwiązań dla klientów (wsparcie działu sprzedaży)
 • przygotowanie i prowadzenie prezentacji
 • miesięczne rozliczenia z TU i kanałami
 • generowanie raportów ad hoc (SQL i MS EXCEL)
 • tworzenie dokumentacji rozliczeniowej i projektowej

Jeśli masz zdolności komunikacyjne, organizacyjne i potrafisz analizować informacje to czekamy właśnie na Ciebie. Oczekujemy:

 • statusu studenta (kierunki techniczne, ekonomia, finanse, analiza danych)
 • umiejętności sprawnego posługiwania się pakietem MS Office (Word, Excel, Power Point)
 • podstawową znajomość SQL i MS SQL
 • umiejętności analizy informacji i zrozumiałego wypowiadania się
 • inicjatywy w poszukiwaniu informacji i zdobywaniu wiedzy
 • umiejętności miękkie – komunikacyjne (umiejętność zrozumiałego wypowiadania się, inicjatywa w pozyskiwaniu informacji i zdobywaniu wiedzy)
 • umiejętności organizacyjne (zarządzanie pracą własną)

 

Możesz liczyć na:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 40 godzin w tygodniu na okres 12 miesięcy (możliwość dostosowania godzin do zajęć na uczelni) z wynagrodzeniem 2600 zł brutto
 • 2 dni urlopu szkolnego przy okazji sesji
 • benefity pozapłacowe (kart Multisport, opieka medyczna, darmowy dostęp do ebooków i platformy elearningowej)
 • dostęp do wewnętrznego rynku pracy

 

Dodatkowo zdobędziesz wiedzę i umiejętności:

 • analizy biznesowej
 • o produktach ubezpieczeniowych
 • organizacyjne (współpraca z wieloma jednostkami na raz, w tym z partnerem ubezpieczeniowym AXA)
 • prowadzenie projektów
 • świadomość biznesową

Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88,
według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.248.488 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony https://www.mbank.pl/kariera/ochrona-danych/ (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego oraz jego badania, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, w takim wypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia kolejnych rekrutacji, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA, spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFactoring SA, mBank Hipoteczny SA, mCorporate Finance, mFinanse SA, mElements SA. oraz pracownikom firm outsourcingowym Alexander Mann Solutions Poland Sp. z o.o. i Randstad Services APO Sp. Z o.o. S.K., Mellon Poland i partnerowi przeprowadzającemu badanie procesu rekrutacyjnego - Great Digital Magdalena Pawlak-Dobrzańska.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected].

Aplikując, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla mnie korzystne.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy