Oferta pracy

Praktykant/ka w obszarze automatyzacji i optymalizacji procesów

mBank S.A.O firmie

2 800 brutto / mies.
 • Łódź, łódzkie

 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Rekrutacja zdalna
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Praktykant / Stażysta
Praktykant/ka w obszarze automatyzacji i optymalizacji procesówNumer ref.: KBA/082/0521

W Zespole Automatyzacji Procesów dla Oddziałów Zagranicznych tworzymy i rozwijamy wnioski i  procesy dla oddziałów mBanku w Czechach i na Słowacji.

Pracujemy zwinnie (scrum) w zespole projektowym odpowiedzialnym za tworzenie formularzy wnioskowych dla klientów i automatyzacje procesów bankowych.

 

Współpraca z Nami będzie okazją do:

 • uczestniczenia w dużych projektach wewnątrz bankowych
 • poznania platformy WorkFlow i zdobycia doświadczenia w jednym z największych banków w Polsce
 • pracy w zespole scrumowym i poznanie zwinnych metodyk
 • poszerzenia wiedzy z zakresu: automatyzacji i optymalizacji procesów, projektowania wymagań funkcjonalnych, tworzenia dokumentacji technicznej i biznesowej
 • wykorzystania języka angielskiego w codziennej pracy w zespole międzynarodowym

 

Twój niezbędnik:

 • jesteś studentem ostatniego roku, bądź skończyłeś studia w ciągu ostatnich dwóch lat (preferowane kierunki - informatyka i pokrewne)
 • znasz środowisko MS Windows
 • masz język angielski na poziomie pozwalającym na swobodną komunikację
 • z zaangażowaniem i dynamiką realizujesz powierzone zadania
 • jesteś osobą samodzielną i otwartą do nauki
 • wyróżniasz się analitycznym myśleniem
 • mile widziana znajomość podstaw składni języka programowania C# lub Java

 

W trakcie praktyk zaprosimy Cię do:

 • pracy w zespole projektowym odpowiedzialnym za projektowanie, rozwój, automatyzacje, utrzymanie i testowanie procesów bankowych w narzędziu WorkFlow (System klasy BPM),
 • tworzenia szablonów wydruków i dokumentacji procesów
 • współpracy z wewnętrznymi jednostkami biznesowymi w ramach realizacji wspólnych projektów

 

W ramach praktyk oferujemy Ci zatrudnienie w ramach umowy o pracę (ok. 40h/tyg) z wynagrodzeniem 2800 zł brutto/msc przez okres 12 miesięcy.

Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88, według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.401.468 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu Pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony https://www.mbank.pl/kariera/ochrona-danych/ (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego, jego raportowania oraz badania, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat od daty ostatniego aplikowania.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA, spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFaktoring SA, mBank Hipoteczny SA, mFinanse SA, oraz pracownikom firmy outsourcingowej(pracującym na wyłączność dla mBank SA) Randstad Services APO Sp. z o.o. S.K. oraz Mellon Poland.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected]

Aplikując, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez mBank moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla mnie korzystne.

Ogłoszenie archiwalne