mBank S.A.

Praktykant/ka w obszarze marketingu i identyfikacji wizualnej

mBank S.A.O firmie

2600-2600 zł brutto / mies.

mBank S.A.

Jana Kilińskiego 74

Łódź

Od nas dostaniesz:
  
Wsparcie mentora Dostęp do bazy szkoleń i książek Umowę
o pracę
  
Dostęp do wewnętrznego rynku pracy Kartę
sportową
 Dostosowanie grafiku do Twoich zajęć
Praktykant/ka w obszarze marketingu i identyfikacji wizualnej
miejsce pracy: Łódź, nr referencyjny: UGR/011/0120

Podczas praktyk będziesz miał/a okazję:

 • wspierać w codziennych obowiązkach zespół odpowiedzialny za organizację wydarzeń dla klientów obecnych i potencjalnych w bankowości detalicznej (m.in. pomoc przy organizacji wydarzeń, zamawianie materiałów, praca z fakturami, raportami)
 • wspierać zespół w identyfikacji wizualnej sieci sprzedaży mBanku (m.in. praca z grafikami, materiałami marketingowymi)
 • aktywnie wspierać pracowników placówek mBanku w akcjach organizowanych lokalnie w ramach mikromarketingu

Jeśli jesteś samodzielną, szybko działającą osobą, która dba o estetykę materiałów i dokumentów, to czekamy właśnie na Ciebie. Oczekujemy:

 • statusu studenta ostatnich lat, bądź zakończonych studiów (preferowany kierunek marketing)
 • podstawowej wiedzy z zakresu finansów, marketingu oraz organizacji wydarzeń
 • dobrej znajomości pakietu MS Office
 • języka angielskiego na dobrym poziomie
 • dobrej organizacji pracy
 • umiejętności pracy w zespole
 • dużych umiejętności komunikacyjnych


W ramach praktyk oferujemy Ci:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę  (możliwość dostosowania godzin do zajęć na uczelni) z wynagrodzeniem 2600 zł brutto przez okres 12 miesięcy
 • dodatkowe 2 dni urlopu szkolnego przy okazji sesji
 • dostęp do wewnętrznego rynku pracy
 • pakiet benefitów (m.in. prywatna opieka medyczna, karta MultiSport, bezpłatne e-booki i audiobooki, możliwość skorzystania z Home Office do 5 dni w miesiącu)
 • możliwość zdobycia umiejętności z zakresu marketingu w branży finansowej, w szczególności w obszarze wydarzeń marketingowych oraz działań z zakresu komunikacji i identyfikacji wizualnej w placówkach
Pierwsza praca? Czekamy
na Ciebie!
Zaczniesz z nami?

mBank ostrzega:
Praca z nami grozi częstszym uśmiechem na twarzy! :)
Praktykant/ka w obszarze marketingu i identyfikacji wizualnejNumer ref.: UGR/011/0120

Podczas praktyk będziesz miał/a okazję:

 • wspierać w codziennych obowiązkach zespół odpowiedzialny za organizację wydarzeń dla klientów obecnych i potencjalnych w bankowości detalicznej (m.in. pomoc przy organizacji wydarzeń, zamawianie materiałów, praca z fakturami, raportami)
 • wspierać zespół w identyfikacji wizualnej sieci sprzedaży mBanku (m.in. praca z grafikami, materiałami marketingowymi)
 • aktywnie wspierać pracowników placówek mBanku w akcjach organizowanych lokalnie w ramach mikromarketingu

Jeśli jesteś samodzielną, szybko działającą osobą, która dba o estetykę materiałów i dokumentów, to czekamy właśnie na Ciebie. Oczekujemy:

 • statusu studenta ostatnich lat, bądź zakończonych studiów (preferowany kierunek marketing)
 • podstawowej wiedzy z zakresu finansów, marketingu oraz organizacji wydarzeń
 • dobrej znajomości pakietu MS Office
 • języka angielskiego na dobrym poziomie
 • dobrej organizacji pracy
 • umiejętności pracy w zespole
 • dużych umiejętności komunikacyjnych


W ramach praktyk oferujemy Ci:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę  (możliwość dostosowania godzin do zajęć na uczelni) z wynagrodzeniem 2600 zł brutto przez okres 12 miesięcy
 • dodatkowe 2 dni urlopu szkolnego przy okazji sesji
 • dostęp do wewnętrznego rynku pracy
 • pakiet benefitów (m.in. prywatna opieka medyczna, karta MultiSport, bezpłatne e-booki i audiobooki, możliwość skorzystania z Home Office do 5 dni w miesiącu)
 • możliwość zdobycia umiejętności z zakresu marketingu w branży finansowej, w szczególności w obszarze wydarzeń marketingowych oraz działań z zakresu komunikacji i identyfikacji wizualnej w placówkach

Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88,
według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.248.488 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony https://www.mbank.pl/kariera/ochrona-danych/ (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego oraz jego badania, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, w takim wypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia kolejnych rekrutacji, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA, spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFactoring SA, mBank Hipoteczny SA, mCorporate Finance, mFinanse SA, mElements SA. oraz pracownikom firm outsourcingowym Alexander Mann Solutions Poland Sp. z o.o. i Randstad Services APO Sp. Z o.o. S.K., Mellon Poland i partnerowi przeprowadzającemu badanie procesu rekrutacyjnego - Great Digital Magdalena Pawlak-Dobrzańska.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected].

Aplikując, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla mnie korzystne.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy