Oferta pracy

Praktykant/ka w obszarze prewencji antyfraudowej

mBank S.A.O firmie

2 800 brutto / mies.
 • Łódź, łódzkie

 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Rekrutacja zdalna
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Praktykant / Stażysta
Praktykant/ka w obszarze prewencji antyfraudowejNumer ref.: UGR/071/0521

Podczas praktyk czekają na Ciebie zadania takie jak:

 • obsługa alertów związanych z podejrzeniem kradzieży/oszustwa na koncie klienta
 • wsparcie i obsługa zgłoszeń pracowników banku w zakresie podejrzenia kradzieży/oszustw
 • wsparcie zespołu Security Operations Center Biznes

 

Zdobędziesz wiedzę na temat:

 • aktualnych zagrożeń cybernetycznych, sposobach ataków na systemy IT oraz metodach przeciwdziałania im
 • metod socjotechnicznych stosowanych w atakach na pracowników
 • metod skutecznego monitorowania cyberbezpieczeństwa w dużej organizacji
 • sposobów aktywnego pozyskiwania informacji o podatnościach w systemach IT oraz ich usuwania
 • korelacji zdarzeń oraz wyciągania stosownych wniosków i tworzenia rekomendacji podnoszących poziom cyberbezpieczeństwa
 • tworzenia profesjonalnych raportów i analiz
 • metod funkcjonowania komórki bezpieczeństwa w dużej organizacji

Jeśli w jasny i zwięzły sposób potrafisz przekazać swoje myśli, potrafisz wyciągać wnioski, to czekamy właśnie na Ciebie. Szukamy:

 • studentów/absolwentów kierunków o profilu ekonomicznym (rachunkowość, finanse, bankowość)
 • zainteresowanie tematem zapobiegania przestępstw finansowych
 • podstawowej wiedzy z zakresu produktów bankowych, działania systemów bankowych i bankowości
 • bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office
 • języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • rzetelności i chęci pogłębienia wiedzy
 • chęci do pracy w zespole
 • umiejętności analitycznego myślenia

 

Przygotowaliśmy dla Ciebie:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę na 12 miesięcy w wymiarze 40 godzin w tygodniu
 • wynagrodzenie 2800 zł brutto 
 • dodatkowe 2 dni urlopu szkolnego przy okazji sesji
 • możliwość udziału w szkoleniach i warsztatach
 • pakiet benefitów (karta Multisport, prywatna opieka medyczna, darmowy dostęp do ebooków i platformy e-learningowej)

Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88, według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.401.468 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu Pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony https://www.mbank.pl/kariera/ochrona-danych/ (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego, jego raportowania oraz badania, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat od daty ostatniego aplikowania.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA, spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFaktoring SA, mBank Hipoteczny SA, mFinanse SA, oraz pracownikom firmy outsourcingowej(pracującym na wyłączność dla mBank SA) Randstad Services APO Sp. z o.o. S.K. oraz Mellon Poland.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: Inspektoroch[email protected]

Aplikując, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez mBank moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla mnie korzystne.

Ogłoszenie archiwalne