Ta oferta pracy jest nieaktualna od 36 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Praktykant/ka w obszarze produktów kredytowych

 • Łódź, łódzkie
 • Praktykant/Stażysta
 • 19.12.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Praktykant/ka w obszarze produktów kredytowych
  Miejsce pracy: Łódź
  SKW/134/1218

  Na stanowisku będziesz:

  • współtworzyć z pracownikami wydziału zmiany w procesach kredytowych dla osób fizycznych,
  • współpracować z obszarami informatyki oraz zespołami tworzącymi wnioski i procesy kredytowe,
  • sprawdzać poprawności założeń biznesowych i odbiór procesów kredytowych,
  • tworzyć materiały szkoleniowe dla wszystkich kanałów sprzedaży,
  • być w grupie single point of contact dla zespołów posprzedażowych (np. Houston),
  • współpracować przy bieżących zadaniach wydziału.

  Jeśli interesujesz się bankowością i masz smykałkę do programowania to czekamy właśnie na Ciebie. Oczekujemy:

  • statusu studenta lub zaraz po ukończeniu studiów, kierunki preferowane: informatyka, matematyka, ekonometria,
  • podstawowej wiedzy z bankowości oraz ogólnej znajomości produktów kredytowych dla osób fizycznych,
  • MS Office – bardzo dobrej znajomości w szczególności World, Excel, Power Point, podstawowa znajomość Visual Studio będzie mile widziana,
  • znajomości języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (poziom C1),
  • komunikatywności, łatwości nawiązywania kontaktów,
  • otwartości na nowe wyzwania, pracowitości,
  • zainteresowania programowaniem komputerowym.

  Oferujemy Ci:

  • zatrudnienie w Departamencie Compliance w ramach umowy o pracę w wymiarze 30 godz. tygodniowo z wynagrodzeniem 1687,50 zł brutto miesięcznie,
  • dodatkowe 2 dni urlopu szkolnego przy okazji sesji

  Podczas praktyk:

  • poznasz zasady funkcjonowania produktów i procesów kredytowych dla osób fizycznych,
  • nabędziesz umiejętność pracy w zespole pod presją czasu,
  • poznasz w praktyce pracę w metodologii AGILE SCRUM,
  • zdobędziesz wiedzę w zakresie komunikacji wewnątrz banku oraz do klientów mBanku.
  Oferujemy:
  Wsparcie mentora
  Dostęp do bazy szkoleń i książek
  Dostęp do wewnętrznego rynku pracy
  Kartę sportową
  Dostosowanie grafiku do Twoich zajęć
   
  #contact .ApplyButton {text-decoration: none; font-size: 9pt; padding:5px 35px; font-weight:bold; color:#fff; background: #fe6c6b; border: 2px solid #fe6c6b; transition: .7s; border-radius:15px;} #contact .ApplyButton:hover {color:#fe6c6b; background: #fff; border: 2px solid #fe6c6b;}

  Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88,
  według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.248.488 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

  Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony https://www.mbank.pl/kariera/ochrona-danych/ (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego oraz jego badania, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, w takim wypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia kolejnych rekrutacji, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat.

  Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA (link), spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFactoring SA, mBank Hipoteczny SA, mCorporate Finance, mFinanse SA, Falest Investments SA. oraz pracownikom firm outsourcingowym Alexander Mann Solutions Poland Sp. z o.o. i Randstad Services APO Sp. Z o.o. S.K. i partnerowi przeprowadzającemu badanie procesu rekrutacyjnego - Great Digital Magdalena Pawlak-Dobrzańska.

  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected].

  Aplikując, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla mnie korzystne.