Accenture Technology

Praktykant/ka w obszarze programowania - Technology

Accenture TechnologyO firmie

Accenture Technology

University Business Park 1

Łódź

Czym będziesz się zajmować?

Implementacją, dokumentowaniem, testowaniem wybranych funkcjonalności złożonych systemów informatycznych
Przygotowaniem procesów wdrażania i aktualizacją aktualizacji systemów informatycznych
Pomocą w diagnostyce i usuwaniu usterek
Przeprowadzaniem testów jednostkowych
Zdobywaniem wiedzy od doświadczonych kolegów

Czego od Ciebie oczekujemy?

Podstawowej znajomości co najmniej jednego z wybranych języków programowania: C/C++, Java, Perl, PHP,.NET/C#, Python, Ruby, bash/ksh
Podstawowej znajomość języka zapytań SQL
Dyspozycyjności w trakcie odbywania praktyki (min. 24 godziny w tygodniu)
Mile widziana jest znajomość systemów operacyjnych Unix/Linux
Komunikatywnej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie;
Umiejętności pracy w zespole;
Chęci do nauki;
Dyspozycyjności w trakcie odbywania praktyki - minimum 24 godziny tygodniowo.
Gotowości i chęci do nauki

Co możemy Ci zapewnić?

Płatne, 3 miesięczne praktyki w Łodzi
Doskonałą atmosferę pracy
Opieka doświadczonego mentora
Dla wybranych osób możliwość nawiązania stałej współpracy
W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:
 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu niezbędnym do realizacji procesu postępowania rekrutacyjnego przez Accenture. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych”.

 
Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.
Sprawdź wszystkie otwarte stanowiska w Accenture:
Praktykant/ka w obszarze programowaniaNumer ref.: 00598090

Czym będziesz się zajmować?

Implementacją, dokumentowaniem, testowaniem wybranych funkcjonalności złożonych systemów informatycznych
Przygotowaniem procesów wdrażania i aktualizacją aktualizacji systemów informatycznych
Pomocą w diagnostyce i usuwaniu usterek
Przeprowadzaniem testów jednostkowych
Zdobywaniem wiedzy od doświadczonych kolegów

Czego od Ciebie oczekujemy?

Podstawowej znajomości co najmniej jednego z wybranych języków programowania: C/C++, Java, Perl, PHP,.NET/C#, Python, Ruby, bash/ksh
Podstawowej znajomość języka zapytań SQL
Dyspozycyjności w trakcie odbywania praktyki (min. 24 godziny w tygodniu)
Mile widziana jest znajomość systemów operacyjnych Unix/Linux
Komunikatywnej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie;
Umiejętności pracy w zespole;
Chęci do nauki;
Dyspozycyjności w trakcie odbywania praktyki - minimum 24 godziny tygodniowo.
Gotowości i chęci do nauki

Co możemy Ci zapewnić?

Płatne, 3 miesięczne praktyki w Łodzi
Doskonałą atmosferę pracy
Opieka doświadczonego mentora
Dla wybranych osób możliwość nawiązania stałej współpracy
W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:
 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu niezbędnym do realizacji procesu postępowania rekrutacyjnego przez Accenture. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych”.

 
Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy