Oferta pracy

Praktykant/ka w obszarze ryzyka transakcji rynków finansowych

mBank S.A.O firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ogłoszenie wygasło 6 dni temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Praktykant / Stażysta
Praktykant/ka w obszarze ryzyka transakcji rynków finansowychNumer ref.: UGR/061/0920

Podczas praktyk czekają na Ciebie zadania takie jak:

 • kontrola limitów kontrahenta oraz kontrola przestrzegania zakazów zawierania nowych transakcji
 • parametryzacja limitów kontrahenta na potrzeby systemów wykorzystywanych przez  kolegów z obszaru rynków finansowych
 • testy funkcjonalne systemu limitowego oraz kontrola poprawność kalkulacji ekspozycji kredytowych
 • rozwój narzędzi wykorzystywanych do parametryzacji limitów i przeprowadzanych procesów kontrolnych
 • kontrola i aktualizacja poziomu zabezpieczeń w systemie Front-Office z tytułu transakcji na instrumentach pochodnych

 

Zdobędziesz wiedzę na temat:

 • specyfiki funkcjonowania Middle-Office
 • instrumentów finansowych i zasad funkcjonowania rynku finansowego
 • zagadnień związanych z ryzykiem kontrahenta, jego pomiarem i kontrolą
 • praktycznego wykorzystania narzędzi do analizy danych (SQL, SAS, Python, R itd.)
 • uczestnictwa w projektach biznesowych i regulacyjnych
 • codziennej pracy funkcjonalności systemów Front-Office oraz serwisów informacyjnych Bloomberg i Reuters
 • zagadnień związanych z kontrolą transakcji rynków finansowych

Jeśli w jasny i zwięzły sposób potrafisz przekazać swoje myśli, potrafisz wyciągać wnioski to czekamy właśnie na Ciebie. Szukamy:

 • absolwentów/studentów 4-5 roku (kierunki bankowość, ekonomia, matematyka, finanse)
 • znajomości podstawowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynków finansowych (w tym podstawowa znajomość instrumentów finansowych)
 • znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne czytanie dokumentacji technicznej
 • wysokich umiejętności analitycznych
 • komunikatywności, dociekliwości
 • gotowości do zdobywania nowej wiedzy
 • mile widziana podstawowa znajomość wybranych języków programowania / narzędzi  (SQL, SAS, VBA, R, C++)


Przygotowaliśmy dla Ciebie:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę na 12 miesięcy w wymiarze 40 godzin w tygodniu (możliwość dostosowania godzin do zajęć na uczelni)
 • wynagrodzenie 2600 zł brutto miesięcznie
 • możliwość częściowej pracy zdalnej
 • dodatkowe 2 dni urlopu szkolnego przy okazji sesji
 • możliwość udziału w szkoleniach i warsztatach
 • pakiet benefitów (karta Multisport, prywatna opieka medyczna, darmowy dostęp do ebooków i platformy e-learningowej)
 • perspektywy rozwoju w mBanku :-)

Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88, według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.401.468 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu Pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony https://www.mbank.pl/kariera/ochrona-danych/ (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego, jego raportowania oraz badania, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat od daty ostatniego aplikowania.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA, spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFaktoring SA, mBank Hipoteczny SA, mCorporate Finance, mFinanse SA, mElements SA. oraz pracownikom firmy outsourcingowej(pracującym na wyłączność dla mBank SA) Randstad Services APO Sp. z o.o. S.K. oraz Mellon Poland.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected]

Aplikując, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez mBank moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla mnie korzystne.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy