Ta oferta pracy jest nieaktualna od 58 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Praktykant/ka w obszarze Wdrożeń i Wsparcia Bankowości Transakcyjnej

 • Warszawa, mazowieckie
 • Praktykant/Stażysta
 • 21.02.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Praktykant/ka w obszarze Wdrożeń i Wsparcia Bankowości Transakcyjnej
  Miejsce pracy: Warszawa
  SKW/020/0219

  Podczas praktyki będziesz miał/a okazję:

  • telefonicznej i pisemnej pomocy klientom korporacyjnym korzystającym z programów bankowości transakcyjnej,
  • współpraca z doradcami oddziałów korporacyjnych,
  • wykonywanie zadań powierzonych przez kierującego zespołem m.in. raporty i zestawienia z systemów bankowych,
  • przygotowywać prezentacje i uaktualnia prezentacji nt produktów dla klientów korporacyjnych.

  Jeśli dobrze czujesz się w tematach związanych z bankowością to czekamy właśnie na Ciebie. Oczekujemy:

  • statusu studenta na kierunkach ekonomicznych, marketingowych, prawnych,
  • znajomości pakietu MS Office (Word, Excel),
  • wiedzy z zakresu systemu bankowego w Polsce, bankowości transakcyjnej wykorzystywanej w bankach,
  • umiejętności obsługi pakietu MS Office w stopniu umożliwiającym codzienną pracę z jego programami,
  • znajomości języka angielskiego w stopniu zaawansowanym,
  • mile widziana znajomość języka niemieckiego na poziomie co najmniej podstawowym lub gotowość do nauki,
  • umiejętności pracy w zespole,
  • samodzielność w realizacji zadań,
  • łatwości nawiązywania kontaktów,
  • umiejętności prowadzenia telefonicznych rozmów z klientami,
  • skrupulatności,
  • empatii,
  • znajomości Visual Basic for Applications

  W ramach praktyki oferujemy Ci:

  • zatrudnienie w ramach umowy o pracę (2250 zł brutto) w wymiarze 40 godzin w tygodniu na okres 3-12 miesięcy (możliwość dostosowania godzin do zajęć na uczelni),
  • dodatkowe dwa dni urlopu szkolnego w trakcie sesji,
  • pracę w centrum miasta, przy ul. Senatorskiej 18,
  • poznanie bankowości od kuchni,
  • branie udziału w rozwoju produktów i nowych rozwiązań bankowości transakcyjnej.
  Oferujemy:
  Wsparcie mentora
  Dostęp do bazy szkoleń i książek
  Dostęp do wewnętrznego rynku pracy
  Kartę sportową
  Dostosowanie grafiku do Twoich zajęć
   
  #contact .ApplyButton {text-decoration: none; font-size: 9pt; padding:5px 35px; font-weight:bold; color:#fff; background: #fe6c6b; border: 2px solid #fe6c6b; transition: .7s; border-radius:15px;} #contact .ApplyButton:hover {color:#fe6c6b; background: #fff; border: 2px solid #fe6c6b;}

  Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88,
  według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.248.488 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

  Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony https://www.mbank.pl/kariera/ochrona-danych/ (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego oraz jego badania, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, w takim wypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia kolejnych rekrutacji, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat.

  Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA (link), spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFactoring SA, mBank Hipoteczny SA, mCorporate Finance, mFinanse SA, Falest Investments SA. oraz pracownikom firm outsourcingowym Alexander Mann Solutions Poland Sp. z o.o. i Randstad Services APO Sp. Z o.o. S.K. i partnerowi przeprowadzającemu badanie procesu rekrutacyjnego - Great Digital Magdalena Pawlak-Dobrzańska.

  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected].

  Aplikując, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla mnie korzystne.