Praktykant/ka w Oddziale Korporacyjnym

mBank S.A.O firmie

1,300‐2,600 zł brutto / mies.
 • Warszawa, mazowieckie

 • Ogłoszenie wygasło 13 dni temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat, Część etatu
 • Praktykant/Stażysta
Praktykant/ka w Oddziale KorporacyjnymNumer ref.: UGR/022/0220

Zadania, które dla Ciebie przygotowaliśmy:

 • wsparcie doradców oraz analityków w zespołach sprzedażowych
 • zadania związane z otwieraniem rachunku bankowego - weryfikacja dokumentów legalizacyjnych oraz bankowych, także w zakresie zgodności z regulacjami compliance
 • przygotowywanie modyfikacji uprawnień do rachunków bankowych
 • przekazywanie dokumentacji do dalszej realizacji w dedykowanych do tego jednostkach banku
 • realizowanie zleceń składanych przez klientów bezpośrednio w oddziale
 • zadania związane z zapewnieniem sprawnego funkcjonowania oddziału

 

Jeżeli dołączysz do naszego zespołu zapewnimy Ci pełne wsparcie i dobre wprowadzenie do obszaru bankowości korporacyjnej!

Zgłoś się do nas jeśli:

 • posiadasz status studenta lub absolwenta studiów wyższych ekonomicznych (ewentualnie pokrewnych)
 • chcesz zdobyć doświadczenie i rozwijać się w bankowości korporacyjnej
 • umiesz współpracować i terminowo realizować powierzone zadania
 • charakteryzuje cię dobra organizacja pracy, komunikatywność i rzetelność
 • jesteś ambitny/a i otwarty/a na zdobywanie nowej wiedzy

 

Możesz liczyć na:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 20-40 godzin w tygodniu (możliwość dostosowania godzin do zajęć na uczelni) na okres 12 miesięcy
 • wsparcie ze strony mentora praktyk i opiekuna HR
 • dostęp do wewnętrznego rynku pracy
 • pakiet benefitów (m.in. prywatna opieka medyczna, karta Multisport, bezpłatne e-booki i audiobooki, możliwość skorzystania z Home Office do 5 dni w miesiącu)

Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88,
według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.248.488 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony https://www.mbank.pl/kariera/ochrona-danych/ (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego oraz jego badania, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, w takim wypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia kolejnych rekrutacji, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA, spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFactoring SA, mBank Hipoteczny SA, mCorporate Finance, mFinanse SA, mElements SA. oraz pracownikom firm outsourcingowym Alexander Mann Solutions Poland Sp. z o.o. i Randstad Services APO Sp. Z o.o. S.K., Mellon Poland i partnerowi przeprowadzającemu badanie procesu rekrutacyjnego - Great Digital Magdalena Pawlak-Dobrzańska.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected].

Aplikując, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla mnie korzystne.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy