Ta oferta pracy jest nieaktualna od 197 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Praktykant/ka w roli Junior Project Manager

 • Warszawa, mazowieckie
 • Praktykant/Stażysta
 • 12.10.2018
Pracodawca nie wymaga CV

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Zespół strategicznych projektów w Pionie Ryzyka w mBanku zaprasza studentów

  • Realizujemy, rocznie, po kilka dużych i bardzo dużych przedsięwzięć biznesowych i informatycznych.
  • Stosujemy zwinne techniki zarządzania projektami oraz nowoczesne narzędzia projektowe.
  • Wdrażamy nowatorskie rozwiązania.
  • Tworzymy młody, zgrany zespół którego pasją są projekty i ich realizacja.
  Praktykant/ka w roli Junior Project Manager
  Miejsce pracy: Warszawa
  SKW/111/1018

  Szukamy osób otwartych, elastycznie myślących i umiejących dostosować się do zmieniających się warunków. Zapraszamy entuzjastów tematyki zarządzania projektami, chętnie nurkujących w nowe techniki i trendy. Chętnie przyjmiemy osoby o nietuzinkowym charakterze, komunikatywne i jednocześnie potrafiące wniknąć i przełożyć skomplikowane tematy biznesowe na zadania projektowe.

  Początkowo zaangażujemy Cię do wsparcia w prowadzeniu prowadzenia projektów w Pionie Ryzyka bądź realizowanych na rzecz banku, jeśli w takich aktualnie uczestniczymy. Ta rola - Junior Project Manager – to pierwszy krok na ścieżce do świata projektów, programów czy też portfela projektów. Jeśli Twoje umiejętności i zdolności okażą się „strzałem w 10”, a Tobie spodoba się praca z nami - Twoja ścieżka rozwoju w zespole Zarządzania Projektami potoczy się tak, jak ją zaprojektujesz.

  Zobacz czy masz to coś i aplikuj:

  • Kończysz studia ze specjalizacją w dziedzinie zarządzania projektami lub ekonomii, finansów, bankowości, matematyki, informatyki i rozumiesz procesy zarządzania projektami,
  • Znasz metodyki projektowe, a jeśli któreś z nich już zastosowałeś w samodzielnym przedsięwzięciu - będzie to dużym atutem; pochwal się w CV tym doświadczeniem!
  • szybko się uczysz oraz potrafisz wykorzystać tę wiedzę w realizacji zadań projektowych,
  • doskonale organizujesz czas pracy,
  • jesteś zdeterminowany i skutecznie realizujesz cele,
  • kreatywnie poszukujesz rozwiązań, a swoim zaangażowaniem potrafisz „zarażać” współpracowników,
  • biegle posługujesz się pakietem MS Office,
  • znasz język angielski w mowie i piśmie na poziomie minimum B2 / C1.
  • a jeśli masz min. 1 rok doświadczenia w pracy w charakterze Junior Project Managera lub funkcji wspierającej projekty w firmie lub organizacji studenckiej – będzie to również duży atut.

  W następnym kroku, stawiamy na ludzi którzy:

  • znają środowiska SAS BI, ORACLE.

  Na stanowisku oferujemy Ci:

  • zatrudnienie w ramach umowy o pracę 40 godzin w tygodniu (możliwość dostosowania godzin do zajęć na uczelni) z wynagrodzeniem 2100 zł brutto, na okres od 3-12 miesięcy,
  • dodatkowe 2 dni urlopu szkolnego w trakcie sesji.
  Oferujemy:
  Wsparcie mentora
  Dostęp do bazy szkoleń i książek
  Dostęp do wewnętrznego rynku pracy
  Kartę sportową
  Dostosowanie grafiku do Twoich zajęć
   
  #contact .ApplyButton {text-decoration: none; font-size: 9pt; padding:5px 35px; font-weight:bold; color:#fff; background: #fe6c6b; border: 2px solid #fe6c6b; transition: .7s; border-radius:15px;} #contact .ApplyButton:hover {color:#fe6c6b; background: #fff; border: 2px solid #fe6c6b;}

  Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88,
  według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.248.488 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

  Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony https://www.mbank.pl/kariera/ochrona-danych/ (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego oraz jego badania, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, w takim wypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia kolejnych rekrutacji, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat.

  Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA (link), spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFactoring SA, mBank Hipoteczny SA, mCorporate Finance, mFinanse SA, Falest Investments SA. oraz pracownikom firm outsourcingowym Alexander Mann Solutions Poland Sp. z o.o. i Randstad Services APO Sp. Z o.o. S.K. i partnerowi przeprowadzającemu badanie procesu rekrutacyjnego - Great Digital Magdalena Pawlak-Dobrzańska.

  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected].

  Aplikując, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla mnie korzystne.

  Pracodawca nie wymaga CV