Ta oferta pracy jest nieaktualna od 217 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Praktykant - Legal Intern

 • Kraków, małopolskie pokaż mapę
 • Praktykant/Stażysta
 • 21.09.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  LAWBERRY Pietrzyk i Partnerzy, Radcowie Prawni sp. p.

  Jeżeli myślisz, że praca u nas jest miła, łatwa i przyjemna, to pomyliłeś się tylko w jednym.  W LAWBERRY wierzymy, że najlepsze wyniki można osiągnąć w miejscu pracy, do którego przychodzi się z prawdziwą przyjemnością. Staramy się stworzyć atmosferę opartą na współpracy, wzajemnej pomocy i wspólnej nauce.

  Obiecujemy, że nie pozwolimy Ci się nudzić. W LAWBERRY będziesz miał ręce pełne pracy i codziennie będziesz się uczyć czegoś nowego. Każdy dzień będziesz kończyć z poczuciem satysfakcji.

  W LAWBERRY chętnie dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem. Tylko w ten sposób możliwy jest rozwój całego zespołu, który przekłada się na efektywność i jakość naszych wspólnych działań. Wierzymy w tworzenie takiego środowiska pracy, gdzie wszyscy będą mogli wykorzystać swoje kompetencje i predyspozycje. Stwarzamy warunki rozwoju poprzez ciągłe wyzwania, jednocześnie zapewniając odpowiednie wsparcie

  Praktykant - Legal Intern

  Miejsce pracy: Kraków

  Opis stanowiska:

  Do Twoich obowiązków będzie należało przede wszystkim wsparcie nas w zakresie obsługi recepcji, prowadzenia i utrzymywania porządku w dokumentacji Biura, rejestrowanie korespondencji wychodzącej i przychodzącej, nadzór nad obiegiem dokumentów, prowadzenie książki korespondencji, wysyłka poczty, digitalizacja dokumentów ale również przygotowywanie projektów pism i dokumentacji według przedstawionych wzorów oraz wsparcie administracyjno - organizacyjne naszych prawników. Dodatkowo, możemy prosić Cię o pomoc w tłumaczeniach dokumentów, realizacji projektów szkoleniowych i rozwojowych, rekrutacyjnych, inicjatyw w obszarze budowania wizerunku pracodawcy na rynku pracy oraz komunikacji wewnętrznej. Ruszamy z wieloma nowymi projektami, więc będzie w co ręce włożyć.

  Wymagania:

  Jeżeli udało nam się zdobyć Twoje zainteresowanie, to przejdźmy do konkretów.

  • Oczekujemy, że jesteś co najmniej na drugim roku studiów.
  • Język angielski na poziomie C1 jest niezbędny.
  • Nie ma co ukrywać – liczymy na to, że będziesz nas zaskakiwać pomysłami i będziesz wytrwały w dążeniu do ich realizacji. Pomożemy Ci w tym.
  • Czasami będziesz musiał poradzić sobie z czymś sam. Nie zostawimy Cię na pastwę losu, ale na pewno wyeksponujemy na pewne wyzwania, z którymi będziesz musiał zmierzyć się samodzielnie. Okażemy Ci zaufanie wyrażone swobodą działania i mamy nadzieję, że docenisz tę odpowiedzialność.   
  • Dokładność i skrupulatność mają dla nas podstawowe znaczenie. W naszej pracy ważne są szczegóły, więc musisz umieć je dostrzegać i dbać o ich poprawność.
  • Wyznaczymy Ci kierunek działania oraz zadania, ale oczekujemy, że będziesz umiał sam zorganizować sobie pracę.
  • Tak to już jest, że w życiu i w pracy otaczamy się ludźmi do nas podobnymi, więc musisz być osobą, która łatwo nawiązuje i utrzymuje kontakty. Poczucie humoru mile, a nawet bardzo mile widziane.
  • Jeżeli do tej pory nikt nie docenił Twojej inicjatywy, energii i entuzjazmu, my to zrobimy!
  • Zakładamy, że posiadasz bardzo dobrą znajomość pakietu MS Office.
  • Od czasu do czasu będziesz musiał załatwić coś poza Krakowem, więc mile widziany będzie dostęp do samochodu i uprawnienia do poruszania się nim. Koszty podróży bierzemy na siebie.
  • Zapraszamy Cię do nas na co najmniej 4 godziny każdego dnia w tygodniu, ale uprzedzamy, że w weekendy nie pracujemy.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.


  Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji, w szczególności w CV oraz liście motywacyjnym, na potrzeby niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego w LAWBERRY Pietrzyk i Partnerzy, Radcowie Prawni sp. p.  z siedzibą w Krakowie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO). Przyjmuję do wiadomości, że zgoda ma charakter dobrowolny, a brak jej udzielenia powoduje niemożność rozpatrzenia mojej aplikacji.”

  Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez tego Pracodawcę, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez LAWBERRY Pietrzyk i Partnerzy, Radcowie Prawni sp. p.  z siedzibą w Krakowie danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”.

  W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Pracodawcą pod adresem e-mail [email protected]

  Kontakt i informacje ogólne

  Administratorem Państwa danych osobowych jest LAWBERRY Pietrzyk i Partnerzy, Radcowie Prawni sp. p.  z siedzibą w Krakowie (dalej zwana: „Lawberry”). Oznacza to, że odpowiadamy za wykorzystanie danych osobowych w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami. Możecie się skontaktować z nami w każdej chwili na adres e-mail [email protected]

  W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy w Lawberry dane osobowe?

  Zgodnie z RODO, przesłankami przetwarzania danych osobowych może być a) zgoda osoby, której dane osobowe są przetwarzane, b) konieczność wykonania umowy zawartej przez Lawberry z osobą, której dane osobowe są przetwarzane, c) szczególny obowiązek prawny, nałożony na Lawberry przez obowiązujące przepisy prawa, d) konieczność ochrony żywotnych interesów osoby, której dane osobowe są przetwarzane, e) konieczność wykonania przez Lawberry zadania realizowanego w interesie publicznym lub f) konieczność zrealizowania prawnie uzasadnionego celu Lawberry.

  W zawiązku z powyższym, Państwa dane osobowe, jako uczestników procesu rekrutacyjnego, przetwarzane są przez Lawberry w następujących celach:

  a) dla zrealizowania procesu rekrutacyjnego, a także przyszłych procesów rekrutacyjnych w razie zgłoszenia takiego życzenia, na podstawie przepisów prawa (dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa, m.in. imię, nazwisko, doświadczenie zawodowe, wykształcenie) oraz dodatkowo na podstawie zgody (tę podstawę przetwarzania nazywamy dalej „zgodą”) w zakresie danych, które zostały przez Państwa przekazane Lawberry w CV oraz w liście motywacyjnym, a w szczególności:

  - płci,

  - numeru telefonu,

  - adresu email,

  - fotografii.

  b) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

  Oznacza to, że w Państwa przypadku, jako kandydatów do pracy w Lawberry, dane osobowe uzyskiwane są przy rozpoczęciu procesu rekrutacji, a ich przetwarzanie odbywa się na podstawie właściwych przepisów prawa, a co do niektórych typów danych, na podstawie Państwa zgody.

  Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?

  Lawberry przekazuje Państwa dane osobowe:

  1. odbiorcom danych osobowych takim jak podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, działające na zlecenie Lawberry.
  2. podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Lawberry, takim jak firmy obsługujące systemy teleinformatyczne, agencje ochrony, podmioty świadczące usługi doradcze, rekrutacyjne, konsultacyjne, audytowe, dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych, działające na zlecenie Lawberry,
  3. innym administratorom danych osobowych, przetwarzającym dane osobowe we własnym imieniu, takim jak podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.

  Dane osobowe pozyskiwane z innych źródeł

  W przypadku brania udziału w rekrutacji prowadzonej za pośrednictwem wyspecjalizowanych agencji lub portali, Lawberry wejdzie w posiadanie Państwa danych osobowych przekazanych w toku tej rekrutacji, przekazanych nam przez podmioty pośredniczące (agencje i firmy pośredniczące w zatrudnieniu).

  Czy dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

  Na chwilę obecną Lawberry nie planuje przekazywać Państwa danych osobowych poza EOG (tj. obszar obejmujący UE, Norwegię, Liechtenstein oraz Norwegię).

  W przypadku, gdy Lawberry podejmie decyzję o przekazaniu danych poza EOG, zostanie to dokonane wyłącznie na warunkach i w zakresie, na jaki zezwoli prawo.

  Jak długo przetwarzamy Państwa dane osobowe?

  Lawberry nie przetwarza danych osobowych dłużej, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Oznacza to, że z danych osobowych Lawberry będzie korzystać, odpowiednio:

  a) w przypadku kandydatów do pracy:

  • przez czas prowadzenia konkretnej lub wielu rekrutacji (w zakresie zgody udzielonej przez kandydata). W przypadku wyrażenia zgody przez kandydata na przetwarzanie danych osobowych w toku jednorazowej rekrutacji, dane osobowe będą przetwarzane przez czas jej prowadzenia i okres do trzech miesięcy po zamknięciu rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody przez kandydata na przetwarzanie danych osobowych w toku wielu rekrutacji, dane osobowe będą przetwarzane przez okres do dwunastu miesięcy od chwili otrzymania zgłoszenia,

  b)Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres trzech lat od zakończenia rekrutacji, lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowań związanego z rekrutacją.

  Czy dokonujemy profilowania danych osobowych?

  Lawberry lub podmioty działające na nasze zlecenie mogą przeprowadzać analizy otrzymanych zgłoszeń za pomocą różnych filtrów wyszukiwania i wykonywać ich oceny pod kątem kwalifikacji, umiejętności oraz doświadczenia zawodowego do zajmowania określonego stanowiska pracy. Możemy również prosić Państwa o wypełnienie określonych kwestionariuszy i ankiet, z których wyniki będą nam pomocne w ocenie Państwa kandydatury. Dokonujemy tego w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na wyszukiwaniu i grupowaniu kandydatów, którzy najlepiej pasują do określonego stanowiska pracy.

  Lawberry nie dokonuje jednak zautomatyzowanej analizy Państwa danych prowadzącej do zautomatyzowanego podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących kandydatów, pracowników lub współpracowników, ani nie dokonuje opracowań przewidywań na temat ich preferencji lub przyszłych zachowań.

  Jakie są Państwa uprawnienia?

  Prosimy pamiętać, że przysługują Państwu następujące prawa:

  1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (złożenia wniosku o informację o przetwarzanych danych oraz uzyskania ich kopii, w tym kopii własnych danych osobowych, które są przekazywane do państwa trzeciego) oraz prawo ich sprostowania (poprawienia), usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie, ograniczenia przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych – stosownie do złożonego wniosku), a także prawo do przenoszenia tych danych do innego administratora danych lub do Was (w zakresie określonym art. 20 RODO).
  2. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej przez Was zgody przed jej cofnięciem.
  3. w szczególnych sytuacjach możecie w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez Lawberry danych osobowych, jeżeli podstawą wykorzystania danych jest prawnie usprawiedliwiony interes Lawberry lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu sprzeciwu, Lawberry nie będzie mógł przetwarzać Państwa danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że Lawberry wykaże, że istnieją:
  • ważne uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub
  • podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  Z wszystkich tych praw można skorzystać składając odpowiedni wniosek w Lawberry na adres firmy lub adres poczty elektronicznej [email protected]

  Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.

  Przysługuje Państwu również możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Lawberry narusza przepisy RODO.

  Zgoda

  Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.

  Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek oraz dane przekazane w toku rozmów kwalifikacyjnych lub testów) przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

  Bez względu na powyższe, udział w procesie(ach) rekrutacyjnym jest dobrowolny.

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.