Ta oferta pracy jest nieaktualna od 143 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Praktykant/Młodszy Elektronik ds. Urządzeń i Systemów CNS/ Elektronik ds. Urządzeń i Systemów CNS/Specjalista ds. Urządzeń i Systemów CNS

 • Poznań, wielkopolskie
 • Praktykant/Stażysta
 • 2018-08-10

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

  Praktykant/ Młodszy Elektronik ds. Urządzeń i Systemów CNS/ Elektronik ds. Urządzeń i Systemów CNS/
  Specjalista ds. Urządzeń i Systemów CNS
  Nr ref: ATPT PO/14/2018

  Główne zadania na stanowisku:

  • Obsługa i eksploatacja urządzeń/systemów radionawigacyjnych/transmisyjnych w obszarze podległym Terenowemu Zespołowi Technicznemu Poznań / ATPT PO (monitorowanie, sprawdzanie stanu technicznego, kontrolowanie parametrów urządzeń).
  • Dokonywanie przeglądów i konserwacji powierzonych urządzeń oraz usuwanie awarii.
  • Wyjazdy na przeglądy urządzeń w terenie.
  • Przygotowywanie meldunków o usterkach i nieprawidłowościach w pracy systemów i urządzeń.
  • Prowadzenie dokumentacji technicznej, rejestru części zamiennych itp.
  • Kontakt z producentami eksploatowanych urządzeń i systemów.
  • Opracowywanie wniosków zakupowych, procedur, instrukcji, opisów przedmiotu zamówienia, planowanie budżetu.
  • Uczestnictwo w projektach, szkoleniach branżowych krajowych oraz zagranicznych.
  Wymagania wobec kandydatów:
  • Wykształcenie min. średnie techniczne lub wyższe techniczne (preferowane o specjalności elektronika, telekomunikacja, informatyka, radiokomunikacja, teleinformatyka mechatronika oraz pokrewne lub kierunkowe z zakresu urządzeń lotniczych),
  • Min 1 rok doświadczenia zawodowego (dla stanowiska młodszego elektronika przy wykształceniu wyższym),
  • Minimum 2 lata doświadczenia zawodowego (dla stanowiska młodszego elektronika przy wykształceniu średnim),
  • Minimum 2 lata doświadczenia zawodowego (dla stanowiska elektronika przy wykształceniu wyższym),
  • Minimum 5 lat doświadczenia zawodowego (dla stanowiska elektronika przy wykształceniu średnim),
  • minimum 4 lata doświadczenia zawodowego (dla stanowiska specjalisty przy wykształceniu wyższym),
  • minimum 8 lat doświadczenia zawodowego (dla stanowiska specjalisty przy wykształceniu średnim),
  • dobra znajomość języka angielskiego (min B1) – poziom znajomości języka będzie weryfikowany wewnętrznym testem – warunek konieczny,
  • biegła umiejętność obsługi komputera (pakiet Office, system Windows, aplikacje internetowe),
  • umiejętność posługiwania się miernikiem oraz oscyloskopem,
  • dobre orientowanie się w zagadnieniach związanych z lokalnymi sieciami komputerowymi,
  • znajomość zagadnień z zakresu elektroniki, telekomunikacji, informatyki,
  • prawo jazdy kat. B,
  • gotowość do wyjazdów służbowych,
  • dyspozycyjność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole,
  • nastawienie na konstruktywne rozwiązywanie problemów.

  Oferujemy:

  • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
  • pakiet benefitów (ubezpieczenie medyczne, bogaty pakiet świadczeń socjalnych).
  Za wszystkie aplikacje dziękujemy.
  Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.
  „Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych, a po dniu 25 maja 2018 r do art. 6 ust. 1 lit. a ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej jako administrator danych osobowych (Warszawie, ul. Wieżowa 8, mail: [email protected] tel. +48 22 574 59 43, IOD - email: [email protected]) moich danych osobowych, jeżeli będą wykraczały poza zakres art. 22‘ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w zakresie zawartym w mojej aplikacji, w celu przeprowadzenia rekrutacji. Zgodnie z art. 13 RODO oświadczam, że zostałem poinformowany, iż istnieje prawo do żądania od PAŻP dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Jak również, że archiwizacja dokumentów, w tym zawierających dane osobowe jest zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami zewnętrznymi i wewnętrznymi m.in. Ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz.U.1983 nr 38 poz.173 z poźn. zm.) oraz Zarządzeniem nr 11 z dnia 30.04.2007r Prezesa PAŻP (z późn. zm.). Przepisy w tym zakresie określają m.in. sposób postępowania z dokumentami oraz klasyfikację i ich okres archiwizacji”.
   
  Aplikacje nieopatrzone taką klauzulą nie będą rozpatrywane i zostaną usunięte. Podanie danych jest dobrowolne. Jeżeli pracodawca uzna to za konieczne, ma prawo żądać udokumentowania przekazanych informacji, jak również weryfikuje je w oparciu o informacje ze źródeł otwartych. Brak umieszczenia powyższego zapisu na aplikacji, uniemożliwi podjęcie przez PAŻP procedury rekrutacyjnej.
   
  Za wszystkie aplikacje dziękujemy.
  Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.