1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest UTC Aerospace Systems Wrocław Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Bierutowskiej 65-67, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000268287, kapitał zakładowy 127.050.000,00 PLN, NIP 701-004-60-36, REGON 140756442 (dalej jako „Spółka”).
 1. Pani /Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 22¹ ust. 1 Kodeksu Pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO), w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko, wobec czego ich podanie jest dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwia udział w procesie rekrutacji. Dane te obejmują Pana/Pani imię (imiona) i nazwisko; imiona Pana/Pani rodziców; Pana/Pani datę urodzenia; Pana/Pani miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); Pana/Pani wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 1. Pani / Pana dane osobowe inne niż wymienione w punkcie 2 powyżej, mogą być przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - na podstawie udzielonej zgody, wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko, a przypadku wyrażenia przez Panią/Pana dodatkowej zgody, również w celu przyszłych rekrutacji przeprowadzanych przez Spółkę. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie jest dobrowolne, a Pani/Pana decyzja w tym zakresie nie może być podstawą negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.
 1. Spółka może również przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Spółką, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być jednostki należące do grupy United Technologies Corporation.
 1. Spółka może również ujawniać Pana/Pani dane osobowe usługodawcom świadczącym na jej rzecz usługi, w tym usługi IT, HR, agencyjne, administracyjne, ochrony.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji na dane stanowisko oraz przez okres przedawnienia roszczeń związanych z procesem rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, przez okres 2 lat oraz przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przyszłym procesem rekrutacji.
 1. W granicach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo:
a)     dostępu,
b)     sprostowania,
c)     usunięcia,
d)     ograniczenia przetwarzania,
e)     przeniesienia,
f)      wniesienia sprzeciwu,
g)     cofnięcia zgody na przetwarzanie
 
Pana/Pani danych osobowych.
 
 1. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych Pana/Pani narusza przepisy.
…………………………………
…………………………………
 
 1. Przesłane przez Kandydata dokumenty winny zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z poniższym oświadczeniem: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez UTC Aerospace Systems Wrocław Sp. z o.o., moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach aplikacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
 
 1. W przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji w UTC Aerospace Systems Wrocław Sp. z o.o., prosimy o zamieszczenie w dokumentach dodatkowego oświadczenia:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez UTC Aerospace Systems Wrocław Sp. z o.o. moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach aplikacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji prowadzonych przez UTC Aerospace Systems Wrocław Sp. z o.o., przez okres 2 lat od dnia przekazania moich danych”.
 
 
Collins Aerospace

Praktykant / Praktykantka - [rekrutacja prowadzona online]

Collins AerospaceO firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna
 • Wrocław
  Wrocław, dolnośląskie
 • Ważna jeszcze 14 dni
  do: 11 kwi 2020
 • Praktykant/Stażysta

Collins Aerospace

Wrocław

 top

Collins Aerospace, jednostka United Technologies Corp. (NYSE: UTX), jest liderem w zakresie zaawansowanych technologicznie i inteligentnych rozwiązań dla globalnego przemysłu lotniczego i obronnego. Stworzona w 2018 roku przez połączenie UTC Aerospace Systems i Rockwell Collins, Collins Aerospace ma możliwości, kompleksową ofertę i doświadczenie, aby sprostać najtrudniejszym wyzwaniom klientów i wymaganiom szybko rozwijającego się globalnego rynku.

 

W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Praktykant / Praktykantka - [rekrutacja prowadzona online]
Miejsce pracy: Wrocław

Opis stanowiska:

Praktyki to doskonała okazja aby odkryć swoją zawodową pasję oraz poznać działanie międzynarodowej firmy. Podczas praktyk weźmiesz udział w realizacji bieżących zadań i projektów wybranego działu, dzięki czemu przekonasz się, jak w praktyce wygląda praca, którą chcesz podjąć. Twoja praktyka będzie przebiegać pod kierunkiem opiekuna, który wyznaczy dla Ciebie zadania i wesprze Cię w ich realizacji.

Zapraszamy Cię do odbycia praktyk w następujących działach:

(Przesyłając zgłoszenie wskaż obszar, którym jesteś zainteresowana/-y)

 • Dział Kontroli Jakości
 • Dział Technologiczny
 • Dział Procesów Specjalnych
 • Dział Kontroli Eksportu (ITC)
 • Dział Konstrukcyjny
 • Dział Utrzymania Ruchu
 • Dział Finansów
 • Dział Produkcyjny

 

Kogo poszukujemy?

 •  Jesteś absolwentem lub studentem III, IV, V roku studiów
 •  Chcesz zdobyć doświadczenie zawodowe w międzynarodowej firmie z branży lotniczej
 •  Jesteś gotowy realizować samodzielne projekty wynikające z realnych potrzeb biznesowych
 •  Posługujesz się językiem angielskim w stopniu co najmniej komunikatywnym
 •  Jesteś mobilny i gotowy do rozwoju w strukturach międzynarodowych
 •  Posiadasz umiejętności analityczne, komunikacyjne i przywódcze
 •  Cenisz sobie wysokie standardy etyczne
 •  Chcesz zmierzyć się z ciekawymi wyzwaniami zawodowymi

Oferujemy:

 • Potwierdzenie odbycia praktyk studenckich
 • Bliska współpraca ze specjalistami
 • Elastyczne godziny praktyk (dostosowane do Twojego planu zajęć)
 • Praktyki płatne 3 m-czne
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji z uwzględnieniem aktualnej zgody na przetwarzanie danych osobowych  w języku polskim oraz ewent. angielskim 
(CV oraz list motywacyjny)

Collins Aerospace, jednostka United Technologies Corp. (NYSE: UTX), jest liderem w zakresie zaawansowanych technologicznie i inteligentnych rozwiązań dla globalnego przemysłu lotniczego i obronnego. Stworzona w 2018 roku przez połączenie UTC Aerospace Systems i Rockwell Collins, Collins Aerospace ma możliwości, kompleksową ofertę i doświadczenie, aby sprostać najtrudniejszym wyzwaniom klientów i wymaganiom szybko rozwijającego się globalnego rynku.

 

W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Praktykant / Praktykantka - [rekrutacja prowadzona online]

Opis stanowiska:

Praktyki to doskonała okazja aby odkryć swoją zawodową pasję oraz poznać działanie międzynarodowej firmy. Podczas praktyk weźmiesz udział w realizacji bieżących zadań i projektów wybranego działu, dzięki czemu przekonasz się, jak w praktyce wygląda praca, którą chcesz podjąć. Twoja praktyka będzie przebiegać pod kierunkiem opiekuna, który wyznaczy dla Ciebie zadania i wesprze Cię w ich realizacji.

Zapraszamy Cię do odbycia praktyk w następujących działach:

(Przesyłając zgłoszenie wskaż obszar, którym jesteś zainteresowana/-y)

 • Dział Kontroli Jakości
 • Dział Technologiczny
 • Dział Procesów Specjalnych
 • Dział Kontroli Eksportu (ITC)
 • Dział Konstrukcyjny
 • Dział Utrzymania Ruchu
 • Dział Finansów
 • Dział Produkcyjny

 

Kogo poszukujemy?

 •  Jesteś absolwentem lub studentem III, IV, V roku studiów
 •  Chcesz zdobyć doświadczenie zawodowe w międzynarodowej firmie z branży lotniczej
 •  Jesteś gotowy realizować samodzielne projekty wynikające z realnych potrzeb biznesowych
 •  Posługujesz się językiem angielskim w stopniu co najmniej komunikatywnym
 •  Jesteś mobilny i gotowy do rozwoju w strukturach międzynarodowych
 •  Posiadasz umiejętności analityczne, komunikacyjne i przywódcze
 •  Cenisz sobie wysokie standardy etyczne
 •  Chcesz zmierzyć się z ciekawymi wyzwaniami zawodowymi

Oferujemy:

 • Potwierdzenie odbycia praktyk studenckich
 • Bliska współpraca ze specjalistami
 • Elastyczne godziny praktyk (dostosowane do Twojego planu zajęć)
 • Praktyki płatne 3 m-czne
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji z uwzględnieniem aktualnej zgody na przetwarzanie danych osobowych  w języku polskim oraz ewent. angielskim 
(CV oraz list motywacyjny)

Ogłoszenie archiwalne