Accenture Corporate Function

Praktykant w dziale badań rynkowych Research & Development

Accenture Corporate FunctionO firmie

  • Warszawa, Polska
    Warszawa, mazowieckie
  • Ważna jeszcze 23 dni
    15 Luty 2020
  • Praktykant/Stażysta

Accenture Corporate Function

Warszawa

Warszawa

Do Twoich zadań będzie należało:

Pomoc w przygotowywaniu analiz i raportów z badań rynkowych
Analiza danych, wizualizacjia wyników
Testowanie aplikacji BI z wynikami badań rynkowych
Testowanie zaprogramowanych ankiet ilościowych
Sprawdzanie poprawności danych w raportach

Czego oczekujemy:

Student 4-5 roku. Kierunki: psychologia/ ekonomia/ ekonometria / metody ilościowe/ socjologia
Dostępność min. 3-4 dni w tygodniu
Znajomość podstawowych ilościowych i jakościowych technik badawczych (tworzenie kwestionariuszy i scenariuszy wywiadów indywidualnych)
Motywacja do zdobywania nowej wiedzy w zakresie badań rynkowych
Ze względu na pracę w międzynarodowym środowisku – konieczna b. dobra znajomość
j. angielskiego (B2/C1)
Rzetelność i skrupulatność
Znajomość narzędzi biurowych MsOffice (szczególnie Excel i PowerPoint)

Oferujemy:

Możliwość nauki nowych umiejętność min.
Tworzenie aplikacji w Power BI
Wykorzystanie narzędzi do automatyzacji raportowania wyników (Qlik Nprinting)
Nauka technik zaawansowanej analizy danych
Praca z cyfrowymi narzędziami do przeprowadzania badań jakościowych
Zdobycie wiedzy sektorowej stosownej do zainteresowań
Długofalową współpracę po praktykach (szukamy kogoś, kto z nami zostanie )
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu niezbędnym do realizacji procesu postępowania rekrutacyjnego przez Accenture. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych.”

Sprawdź wszystkie otwarte stanowiska w Accenture:
Praktykant w dziale badań rynkowych Research & DevelopmentNumer ref.: 00510607

Do Twoich zadań będzie należało:

Pomoc w przygotowywaniu analiz i raportów z badań rynkowych
Analiza danych, wizualizacjia wyników
Testowanie aplikacji BI z wynikami badań rynkowych
Testowanie zaprogramowanych ankiet ilościowych
Sprawdzanie poprawności danych w raportach

Czego oczekujemy:

Student 4-5 roku. Kierunki: psychologia/ ekonomia/ ekonometria / metody ilościowe/ socjologia
Dostępność min. 3-4 dni w tygodniu
Znajomość podstawowych ilościowych i jakościowych technik badawczych (tworzenie kwestionariuszy i scenariuszy wywiadów indywidualnych)
Motywacja do zdobywania nowej wiedzy w zakresie badań rynkowych
Ze względu na pracę w międzynarodowym środowisku – konieczna b. dobra znajomość
j. angielskiego (B2/C1)
Rzetelność i skrupulatność
Znajomość narzędzi biurowych MsOffice (szczególnie Excel i PowerPoint)

Oferujemy:

Możliwość nauki nowych umiejętność min.
Tworzenie aplikacji w Power BI
Wykorzystanie narzędzi do automatyzacji raportowania wyników (Qlik Nprinting)
Nauka technik zaawansowanej analizy danych
Praca z cyfrowymi narzędziami do przeprowadzania badań jakościowych
Zdobycie wiedzy sektorowej stosownej do zainteresowań
Długofalową współpracę po praktykach (szukamy kogoś, kto z nami zostanie )
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu niezbędnym do realizacji procesu postępowania rekrutacyjnego przez Accenture. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych.”

Ogłoszenie archiwalne