Ta oferta pracy jest nieaktualna od 125 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Praktykant w dziale Consumer Digital

 • Warszawa, mazowieckie
 • Praktykant/Stażysta
 • 11.02.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Grayling Poland Sp. z o.o.

  Grayling to wiodąca, globalna firma świadczących usługi w obszarze komunikacji. Specjalizuje
  się w tworzeniu i wdrażaniu kompleksowych strategii w zakresie Public Relations, Public Affairs, komunikacji w sferze digital oraz zarządzaniu wydarzeniami specjalnymi. Grayling posiada 40 własnych biur w 30 krajach w Europie, USA, na Środkowym Wschodzie oraz w rejonie Azji i Pacyfiku. Na polskim rynku działamy od 1996 roku i zatrudniamy ponad 30 doświadczonych konsultantów.

  Więcej na: http://www.grayling.com/

  Praktykant w dziale Consumer Digital

  Miejsce pracy: Warszawa

  Zakres obowiązków:

  • bieżące wsparcie pracy doświadczonego pracownika
  • tworzenie odpowiedzi na pytania i komentarze klientów (moderacja na Facebooku i Instagramie) ze wsparciem doświadczonego pracownika
  • kontakt z klientem
  • pomoc w przygotowaniu postów na Instagram i Facebook dla wybranych klientów
  • przygotowanie wybranych zestawień/ raportów/ podsumowań pracy

  Ogólne wymagania wobec kandydatów:

  • zainteresowania branżą Digital/ Social Media
  • chęci dalszego rozwoju i nauki
  • dobrej organizacji pracy, oraz solidności w wykonywaniu powierzonych obowiązków
  • „lekkiego pióra” umiejętności sprawnego przygotowania i redagowania tekstu w języku polskim
  • dokładności i poprawności językowej
  • radzenia sobie z pracą pod presją czasu
  • Znajomość języka angielskiego
  • dostępności w pełnym wymiarze godzin lub ¾ etatu przez minimum 3 miesiące
  • mile widziany status studenta
  • doświadczenie w obsłudze klienta będzie dodatkowym atutem

  Gwarantowane:

  • wynagrodzenie
  • możliwość rozwoju oraz zdobycie nowych umiejętności
  • udział w realizacji ciekawych projektów dla znanych i ciekawych marek
  • pracę w zespole doświadczonych profesjonalistów
  • przyjazną atmosferę pracy
  • elastyczne godziny pracy

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.


  Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Grayling Poland z siedzibą w Warszawie al. Jerozolimskie 96 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. Informujemy, że Administratorem danych jest Grayling Poland z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 96. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

  Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”)  informujemy, że:

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grayling Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000266121, NIP: 701-003-89-18.

  Może Pani/Pan kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty zwykłej na wskazany wyżej adres siedziby lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: [email protected]

  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko, którego dotyczy Pani/Pana oferta pracy w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji.

  Jeżeli Pani/Pan wyraził/a dodatkową zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych - dla celów przyszłych rekrutacji – dane będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z prowadzeniem rekrutacji na inne stanowiska u Administratora  przez okres 12 (dwunastu) miesięcy od daty złożenia oświadczenia o wyrażeniu takiej zgody;

  Podanie poniższych danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji:

  • imię (imiona) i nazwisko;
  • datę urodzenia;
  • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
  • wykształcenie;
  • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

  Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne i nie jest wymagane do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

  Grayling Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako administrator danych osobowych, może powierzyć innym podmiotom  współpracującym z Grayling Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (tj. np. firmom informatycznym, partnerom biznesowym), w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom uprawnionym do ich żądania na mocy przepisów prawa, w tym w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości lub organowi nadzoru z zakresu ochrony danych osobowych.   

  Jest Pani/Pan uprawniona/y do cofnięcia swojej zgody na przetwarzanie danych, co pozostanie bez wpływu na legalność przetwarzania danych do momentu takiego wycofania. Cofnięcie zgody może nastąpić na podstawie oświadczenia przesłanego Administratorowi z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w punkcie 2.

  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

  Może Pani/Pan skorzystać z powyższych uprawnień przy wykorzystaniu danych kontaktowych Administratora wskazanych w punkcie 2. Cofniecie Pani/Pana zgody lub wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych wyłącza Pani/Pana dalszy udział w procesie rekrutacji. 

  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza Pani/Pana prawa.

  Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób ręczny.

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.