Accenture Consulting

Praktykant w obszarze IT (Java, SQL)

Accenture ConsultingO firmie

Accenture Consulting

Promienistych 1

Kraków

CZYM BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAĆ ?

Szczegółowe obowiązki uzależnione są od specyfiki danego projektu i mogą obejmować:

 

prace programistyczne (kodowanie, wykonywanie testów jednostkowych, opracowanie dokumentacji technicznej)
przygotowanie raportów i zestawień bazujących na zapytaniach SQL
wsparcie projektowania i budowy systemów informatycznych (m. in analiza i projektowanie procesów)

CZEGO OD CIEBIE OCZEKUJEMY ?

Statusu studenta
Praktyczna znajomość przynajmniej jednego języka programowania (Java, SQL)
Bardzo dobra znajomość języka angielskiego i polskiego
Kreatywność
Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne
Gotowość i chęć do nauki
Komunikatywność
Dyspozycyjność w trakcie odbywania praktyki (min 30 godzin w tygodniu)

Co możemy Ci zapewnić?

Płatną praktykę na min. 3 miesiące
Rozwojowe zadania - współudział w tworzeniu systemów informatycznych, z których korzystają miliony ludzi na całym świecie
Zdobycie doświadczenia w renomowanej firmie konsultingowej
Po zakończeniu praktyk uzyskanie referencji oraz możliwość zatrudnienia na umowę o pracę - uproszczony proces rekrutacji.
W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:
 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu niezbędnym do realizacji procesu postępowania rekrutacyjnego przez Accenture. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych”.

   

Kandydaci, którzy są obecnie zatrudnieni przez klienta Accenture lub inną firmę w jakikolwiek sposób powiązaną z  Accenture mogą zostać wykluczeni z procesu rekrutacji.
 
Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.
Sprawdź wszystkie otwarte stanowiska w Accenture:
Praktykant w obszarze IT (Java, SQL) Numer ref.: 00763731

CZYM BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAĆ ?

Szczegółowe obowiązki uzależnione są od specyfiki danego projektu i mogą obejmować:

 

prace programistyczne (kodowanie, wykonywanie testów jednostkowych, opracowanie dokumentacji technicznej)
przygotowanie raportów i zestawień bazujących na zapytaniach SQL
wsparcie projektowania i budowy systemów informatycznych (m. in analiza i projektowanie procesów)

CZEGO OD CIEBIE OCZEKUJEMY ?

Statusu studenta
Praktyczna znajomość przynajmniej jednego języka programowania (Java, SQL)
Bardzo dobra znajomość języka angielskiego i polskiego
Kreatywność
Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne
Gotowość i chęć do nauki
Komunikatywność
Dyspozycyjność w trakcie odbywania praktyki (min 30 godzin w tygodniu)

Co możemy Ci zapewnić?

Płatną praktykę na min. 3 miesiące
Rozwojowe zadania - współudział w tworzeniu systemów informatycznych, z których korzystają miliony ludzi na całym świecie
Zdobycie doświadczenia w renomowanej firmie konsultingowej
Po zakończeniu praktyk uzyskanie referencji oraz możliwość zatrudnienia na umowę o pracę - uproszczony proces rekrutacji.
W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:
 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu niezbędnym do realizacji procesu postępowania rekrutacyjnego przez Accenture. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych”.

   

Kandydaci, którzy są obecnie zatrudnieni przez klienta Accenture lub inną firmę w jakikolwiek sposób powiązaną z  Accenture mogą zostać wykluczeni z procesu rekrutacji.
 
Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy