KPMG

Praktykant - Zarządzanie Ryzykiem Finansowym – doradztwo regulacyjne

KPMGO firmie

KPMG

Inflancka 4a

Warszawa

We are 207 000 awesome and ambitious people who create reality.


Osoba z generacji KPMG wie, że jej praca ma sens, wnosi konkretną wartość i daje poczucie samorealizacji oraz spełnienia. Jest niezależna, ambitna, chłonna wiedzy i świadoma siebie oraz swoich umiejętności. Dokładnie wie dokąd zmierza zawodowo. Decyduje o tym, co wybiera, zamiast biernie korzystać z tego co dostaje. Jest otwarta na dialog, ale nie boi się wyrażać własnego zdania i ma realny wpływ na otaczającą ją rzeczywistość. Podejmuje wyzwania, chce by dostrzegana, a nie przezroczysta dla otoczenia. ceni naturalność i autentyczność, ale z drugiej strony potrafi umiejętnie kreować własny wizerunek. To często indywidualista, który żyje według zasad wśród innych ludzi z zasadami.


aktualnie poszukujemy
big thinkers
wanted
aktualnie poszukujemy
Praktykanta - Zarządzanie Ryzykiem Finansowym – doradztwo regulacyjne
Warszawa

czym zajmuje się zespół?

 

Zespół Zarządzania Ryzykiem Finansowym (Financial Risk Management – FRM) zajmuje się w głównej mierze doradztwem w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym, ryzykiem rynkowym (walutowym, stopy procentowej, towarowym) oraz ryzykiem płynności, jak również świadczy usługi dotyczące zgodności z regulacjami na rynkach finansowych (Bazylea III, MiFID II/ MiFIR, EMIR, AML, PSD2, bezpieczeństwo przechowywania aktywów, wymogi kapitałowe, itp.).Dodatkowo Zespół wspiera swoich klientów w obszarze rachunkowości instrumentów finansowych, rachunkowości zabezpieczeń (hedge accounting) oraz wyceny instrumentów finansowych. Nasze usługi świadczymy zarówno dla instytucji finansowych (banki, domy maklerskie, TFI, centra usług wspólnych) jak i dla przedsiębiorstw.  

 

w KPMG możesz pracować w:

 

audyt ogólny audyt instytucji finansowych doradztwo podatkowe usługi doradcze kancelaria prawnicza D.Dobkowski usługi księgowe

zakres

obowiązków

 • Udział w projektach doradczych dotyczących dostosowania instytucji finansowych (banki, domy maklerskie, towarzystwa ubezpieczeń) do nowych wymogów ostrożnościowych,
 • Opracowywanie pisemnych raportów, analiz i podsumowań w ramach realizowanych projektów,
 • Wsparcie Zespołu FRM w opracowywaniu nowych produktów i usług – przygotowywanie ofert, prezentacji i innych materiałów dla klientów.

od kandydatów

oczekujemy

 • Wykształcenia wyższego lub IV, V rok studiów (preferowane kierunki: prawo, finanse, ekonomia, zarządzanie),
 • Wedzy lub doświadczenie przynajmniej w jednym z poniższych obszarów:
  • zasady funkcjonowania rynków finansowych oraz regulacji na tych rynkach (podstawowa znajomość ustawy o obrocie instrumentami finansowymi będzie dodatkowym atutem)
  • zasady funkcjonowania sektora bankowego oraz regulacji ostrożnościowych (podstawowa znajomość prawa bankowego oraz wymogów Bazylei III będzie dodatkowym atutem),
  • otwarta bankowość (podstawowa znajomość zmian na rynku płatności zachodzących w Polsce, jak i w Europie będzie dodatkowym atutem)
  • przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (podstawowa znajomość ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu lub praktyczna znajomość procesów funkcjonujących w instytucjach finansowych / shared services center będzie dodatkowym atutem) znajomości zasad funkcjonowania nadzoru finansowego w Polsce,
 • Umiejętności analitycznego myślenia,
 • Umiejętności pracy z dokumentami prawnymi,
 • Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego,
 • Bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office,
 • Umiejętności w pisaniu różnego rodzaju raportów oraz przygotowywaniu prezentacji biznesowych,
 • Zaangażowania i gotowości do pracy wielozadaniowej,
 • Komunikatywności i umiejętność efektywnej pracy w zespole,
 • Dyspozycyjności (min. 4 dni w tyg.),
 • Mile widziane doświadczenie zawodowe [sektor finansowy (Compliance, Treasury, AML, bankowość elektroniczna), firmy audytorsko-doradcze, kancelarie prawne specjalizujące się w zakresie regulacji sektora finansowego oraz nowych technologii, shared services center)]. 

dlaczego warto

pracować w KPMG? • płatne praktyki studenckie
 • prestiż
 • stała możliwość nauki i rozwoju
 • dobra atmosfera
 • szacunek do indywidualności
 • zbalansowany czas pracy
 • międzynarodowe środowisko pracy
 • ciekawe i innowacyjne projekty
 • wolontariat pracowniczy
 • program Corporate Wellness
• nowoczesna przestrzeń biurowa • masaże w biurze • 15 dofinansowanych sekcji sportowych • imprezy integracyjne • przyjazne wprowadzenie do firmy • wsparcie kolegów i przełożonych
bottom

We are 207 000 awesome and ambitious people who create reality.


Osoba z generacji KPMG wie, że jej praca ma sens, wnosi konkretną wartość i daje poczucie samorealizacji oraz spełnienia. Jest niezależna, ambitna, chłonna wiedzy i świadoma siebie oraz swoich umiejętności. Dokładnie wie dokąd zmierza zawodowo. Decyduje o tym, co wybiera, zamiast biernie korzystać z tego co dostaje. Jest otwarta na dialog, ale nie boi się wyrażać własnego zdania i ma realny wpływ na otaczającą ją rzeczywistość. Podejmuje wyzwania, chce by dostrzegana, a nie przezroczysta dla otoczenia. ceni naturalność i autentyczność, ale z drugiej strony potrafi umiejętnie kreować własny wizerunek. To często indywidualista, który żyje według zasad wśród innych ludzi z zasadami.


aktualnie poszukujemy
Praktykanta - Zarządzanie Ryzykiem Finansowym – doradztwo regulacyjne

zakres

obowiązków

 • Udział w projektach doradczych dotyczących dostosowania instytucji finansowych (banki, domy maklerskie, towarzystwa ubezpieczeń) do nowych wymogów ostrożnościowych,
 • Opracowywanie pisemnych raportów, analiz i podsumowań w ramach realizowanych projektów,
 • Wsparcie Zespołu FRM w opracowywaniu nowych produktów i usług – przygotowywanie ofert, prezentacji i innych materiałów dla klientów.

od kandydatów

oczekujemy

 • Wykształcenia wyższego lub IV, V rok studiów (preferowane kierunki: prawo, finanse, ekonomia, zarządzanie),
 • Wedzy lub doświadczenie przynajmniej w jednym z poniższych obszarów:
  • zasady funkcjonowania rynków finansowych oraz regulacji na tych rynkach (podstawowa znajomość ustawy o obrocie instrumentami finansowymi będzie dodatkowym atutem)
  • zasady funkcjonowania sektora bankowego oraz regulacji ostrożnościowych (podstawowa znajomość prawa bankowego oraz wymogów Bazylei III będzie dodatkowym atutem),
  • otwarta bankowość (podstawowa znajomość zmian na rynku płatności zachodzących w Polsce, jak i w Europie będzie dodatkowym atutem)
  • przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (podstawowa znajomość ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu lub praktyczna znajomość procesów funkcjonujących w instytucjach finansowych / shared services center będzie dodatkowym atutem) znajomości zasad funkcjonowania nadzoru finansowego w Polsce,
 • Umiejętności analitycznego myślenia,
 • Umiejętności pracy z dokumentami prawnymi,
 • Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego,
 • Bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office,
 • Umiejętności w pisaniu różnego rodzaju raportów oraz przygotowywaniu prezentacji biznesowych,
 • Zaangażowania i gotowości do pracy wielozadaniowej,
 • Komunikatywności i umiejętność efektywnej pracy w zespole,
 • Dyspozycyjności (min. 4 dni w tyg.),
 • Mile widziane doświadczenie zawodowe [sektor finansowy (Compliance, Treasury, AML, bankowość elektroniczna), firmy audytorsko-doradcze, kancelarie prawne specjalizujące się w zakresie regulacji sektora finansowego oraz nowych technologii, shared services center)]. 

dlaczego warto

pracować w KPMG? • płatne praktyki studenckie
 • prestiż
 • stała możliwość nauki i rozwoju
 • dobra atmosfera
 • szacunek do indywidualności
 • zbalansowany czas pracy
 • międzynarodowe środowisko pracy
 • ciekawe i innowacyjne projekty
 • wolontariat pracowniczy
 • program Corporate Wellness
• nowoczesna przestrzeń biurowa • masaże w biurze • 15 dofinansowanych sekcji sportowych • imprezy integracyjne • przyjazne wprowadzenie do firmy • wsparcie kolegów i przełożonych

czym zajmuje się zespół?

 

Zespół Zarządzania Ryzykiem Finansowym (Financial Risk Management – FRM) zajmuje się w głównej mierze doradztwem w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym, ryzykiem rynkowym (walutowym, stopy procentowej, towarowym) oraz ryzykiem płynności, jak również świadczy usługi dotyczące zgodności z regulacjami na rynkach finansowych (Bazylea III, MiFID II/ MiFIR, EMIR, AML, PSD2, bezpieczeństwo przechowywania aktywów, wymogi kapitałowe, itp.).Dodatkowo Zespół wspiera swoich klientów w obszarze rachunkowości instrumentów finansowych, rachunkowości zabezpieczeń (hedge accounting) oraz wyceny instrumentów finansowych. Nasze usługi świadczymy zarówno dla instytucji finansowych (banki, domy maklerskie, TFI, centra usług wspólnych) jak i dla przedsiębiorstw.  

 

w KPMG możesz pracować w:

 

audyt ogólny   audyt instytucji finansowych   doradztwo podatkowe   usługi doradcze   kancelaria prawnicza D.Dobkowski   usługi księgowe

Ogłoszenie archiwalne