Ta oferta pracy jest nieaktualna od 2 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Praktyki absolwenckie

 • Warszawa, mazowieckie
 • plac Krasińskich 2/4/6, 00-207 Warszawa, Polska pokaż mapę
 • Praktykant/Stażysta
 • 18.08.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  ogłasza nabór na praktyki absolwenckie w:
   
  - Oddziałach: Kadr, Administracyjnym, Inwestycyjno-Gospodarczym, Informatycznym
  - Wydziałach: Cywilnych, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Gospodarczym
  Miejsce pracy: Warszawa

  Wymagania:

  • wykształcenie: ukończone co najmniej gimnazjum;
  • nieukończony 30 rok życia (warunek konieczny zgodny z ustawą o praktykach absolwenckich);
  • dyspozycyjność 5 dni w tygodniu, 8 godzin dziennie w godz. 8:00-16:00;
  • umiejętność obsługi komputera;
  • umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
  • umiejętność szybkiego pisania na komputerze;
  • rzetelność i terminowość;
  • dobra organizacja pracy;
  • umiejętność pracy zespołowej.

  Oferujemy:

  • możliwość odbycia 3-miesięcznej praktyki;
  • wynagrodzenie;
  • możliwość poznania specyfiki pracy w wydziałach i oddziałach Sądu Apelacyjnego w Warszawie.


  Wymagane dokumenty:

  • Podanie i list motywacyjny.
  • Kopia świadectwa ukończenia gimnazjum, szkoły średniej lub dyplomu ukończenia szkoły wyższej.
  • Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (druk do pobrania).  (Plik z drukiem oświadczenia)

   

  Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o odbywanie praktyk absolwenckich i osób odbywających praktyki absolwenckie w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie jest Sąd Apelacyjny w Warszawie reprezentowany przez Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Warszawie z siedzibą w Warszawie, Pl. Krasińskich 2/4/6, 00-207 Warszawa.

   

  Administrator informuje, że:

  1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: [email protected]
  2. Pani/Pana dane osobowe:
  a)    jako kandydata do odbycia praktyki absolwenckiej przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dot. odbycia praktyki absolwenckiej w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie,
  b)    jako praktykanta absolwenckiego przetwarzane są w celu odbywania przez Panią/Pana praktyki absolwenckiej w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie
  i realizacji zadań określonych w umowie.
  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w oparciu o:
  a)      art. 6 ust. 1 lit. c RODO[1] – tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego
  na administratorze zgodnie z ustawą z dnia 17 lipca 2009 roku o praktykach absolwenckich,
  b)      art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy
  o odbywanie praktyki absolwenckiej lub podjęcia działań na żądanie osoby ubiegającej się o odbywanie praktyki absolwenckiej przed zawarciem umowy,
  c)      art. 6 ust. 1 lit a RODO – na podstawie zgody osób ubiegających
  się o odbywanie praktyki absolwenckiej.
  1. Pani/Pana dane są przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników Sądu Apelacyjnego w Warszawie.
  2. Pani/Pana dane przetwarzane będą przez cały okres odbywania praktyk absolwenckich, a także po ich zakończeniu zgodnie z przepisami prawa
   lub wewnętrznymi procedurami Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Dane osób niezakwalifikowanych do odbywania praktyk zostaną niezwłocznie zniszczone.
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych,
   ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, w przypadku
   gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.
  4. Realizacja praw, o których mowa w punkcie 6 możliwa jest za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych Sądu Apelacyjnego w Warszawie ([email protected]).
  5. Odbiorcami udostępnionych przez Panią/Pana danych osobowych mogą być:
  a)          podmioty zapewniające na rzecz Sądu obsługę techniczną i organizacyjną, takie jak np. dostawcy oprogramowania do zarządzania systemami, podmioty świadczące obsługę techniczną oprogramowania oraz kancelarie świadczące obsługę prawną Sądu. Sąd oświadcza, że zawarł z tymi podmiotami stosowne umowy powierzenia danych osobowych, gwarantujące bezpieczeństwo danych,
  b)         podmioty upoważnione do tego z mocy prawa.
  1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych
   z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
  3. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.

   

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty proszę przesłać na adres poczty elektronicznej [email protected]
  (z dopiskiem w temacie wiadomości „praktyka absolwencka”) lub na adres Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dopiskiem „praktyka absolwencka”.