Oferta pracy

Praktyki w obszarze Analizy Danych

Accenture Consulting & StrategyO firmie

Accenture Consulting & Strategy

Warsaw Towers

Warszawa

Praktyki w obszarze Analizy Danych

Numer ref.: 00763733

Twoje zadania:

Praca u klienta w zespołach projektowych
Udział w innowacyjnych projektach realizowanych na potrzeby sektorów: finansowego, produkcyjnego, handlowego, telekomunikacyjnego, energetycznego
Wykonywanie analizy danych, praca z narzędziami analitycznymi
Udział w tworzeniu modeli statystycznych
Prezentowanie wniosków i efektów swoich działań

Oczekujemy od Ciebie:

Zainteresowania obszarem data mining
Bardzo dobrej znajomości języka SQL oraz rozwiązań i aplikacji SAS (Base, Enterprise Guide, Enterprise Miner)
Mile widziana będzie znajomość innych narzędzi do prowadzenia analiz statystycznych i analiz dużych zbiorów danych (np. R, Hadoop) 
Praktycznej znajomości MS Excel i MS PowerPoint
Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego i polskiego
Komunikatywności, kreatywności i chęci rozwoju
Wysoko rozwiniętej kultury osobistej
Dyspozycyjności w trakcie odbywania praktyki (min. 30 godzin w tygodniu)

Oferujemy:

Płatne praktyki na okres min. 3 miesięcy 
Rozwojowe zadania - współudział w tworzeniu rozwiązań, z których korzystają miliony ludzi na całym świecie
Zdobycie doświadczenia w renomowanej firmie konsultingowej
Doskonałą atmosferę pracy, opiekę mentora, elastyczne godziny pracy
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:


„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu niezbędnym do realizacji procesu postępowania rekrutacyjnego przez Accenture. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych”.


Kandydaci, którzy są obecnie zatrudnieni przez klienta Accenture lub inną firmę w jakikolwiek sposób powiązaną z Accenture mogą zostać wykluczeni z procesu rekrutacji.


Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.


Rezerwujemy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

 


 

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy