Ta oferta pracy jest nieaktualna od 3 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Prawnik - aplikant radcowski lub adwokacki

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 19.03.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  YOURS Panasiuk Spółka komandytowa

  Polska kancelaria prawna specjalizująca się w prawno-podatkowej obsłudze inwestycji oraz transakcji M&A zarówno krajowych, jak i zagranicznych podmiotów, poszukuje prawnika (aplikanta radcowskiego lub adwokackiego) do współpracy w doświadczonym zespole adwokatów i radców prawnych. 

  Prawnik - aplikant radcowski lub adwokacki

  Miejsce pracy: Warszawa

  Kogo szukamy:

  • prawnika / aplikanta adwokackiego lub radcowskiego
  • posiadającego doświadczenie z zakresu corporate/M&A, w tym przygotowania, negocjacji umów inwestycyjnych, transakcyjnych, pozyskania finansowania etc.
  • mile widziane doświadczenie w negocjacjach
  • znającego język angielski w mowie i piśmie w stopniu bardzo dobrym
  • mającego łatwość nawiązywania kontaktów i umiejętność pracy w zespole
  • potrafiącego samodzielnie i terminowo organizować pracę

  Czego oczekujemy od kandydata:

  • wykształcenia wyższego na kierunku prawo
  • czterech-sześciu lat doświadczenia w powyższym zakresie
  • umiejętności analizowania problemów prawnych i przedstawiania wyników analizy w formie projektów opinii/memorandów
  • znajomości przepisów prawa cywilnego oraz handlowego
  • zaangażowania, terminowości i rzetelności
  • umiejętność logicznego myślenia oraz wyciągania wniosków
  • bardzo dobrej znajomości MS Office (MS Excel, MS Word)

  Co oferujemy:

  • zatrudnienie na podstawie umowy o współpracy
  • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności
  • przyjazną, koleżeńską atmosferę pracy
  • możliwość swobodnego wyjścia na obowiązkowe zajęcia na aplikacji radcowskiej/adwokackiej

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

  Uprzejmie informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi osobami.
   
  Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w celu rekrutacji w YOURS Panasiuk spółka komandytowa.


  1.
  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: „RODO”) YOURS Panasiuk spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, niniejszym informuje:
   
  1. Administratorem Pani/Pana: danych osobowych jest YOURS Panasiuk spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 10 lok. 8, 00-511 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000465801, posiadająca numer NIP 701-038-45-37 oraz numer REGON 146728168, reprezentowana przez Annę Marię Panasiuk, komplementariusza uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji spółki, mail: [email protected] (dalej jako „Administrator”).
   
  1. Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych:
   
  Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe zostaną wykorzystane do przeprowadzenia procesu rekrutacji kandydatów na określone przez Administratora stanowiska. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
   
  W przypadku negatywnej decyzji w ramach procesu rekrutacji, przesłane przez Panią/Pana dokumenty zostaną zniszczone w ciągu dwóch tygodni, chyba że wyrazi Pani/Pan chęć uczestnictwa w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Podstawę prawną do zachowania Pani/Pana dokumentów będzie stanowiła Pani/Pana dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą może Pani/Pan odwołać w każdej chwili.
   
  Do przeprowadzenia rekrutacji Administrator potrzebuje: danych kontaktowych, informacji o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawodowym. Wszelkie dodatkowe informacje wykraczające poza ww. zakres może Pani/Pan podać dobrowolnie – w takiej sytuacji zamieszczenie ich na dokumentach aplikacyjnych będzie oznaczało wyrażenie zgody na przetwarzanie ich w ramach procesu rekrutacyjnego. Tę zgodę może Pani/Pan w każdej chwili odwołać – np. poprzez zgłoszenie żądania wykreślenia lub usunięcia określonej informacji lub dokumentu, który został przesłany przez Panią/Pana dobrowolnie i z własnej inicjatywy, a nie jest on niezbędny do przeprowadzania procesu rekrutacji.
   
  1. Czas przechowywania danych osobowych:
   
  Pani/Pana dane osobowe są przechowywane do czasu dokonania oceny w ramach procesu rekrutacyjnego, a przypadku negatywnej oceny, przez kolejne dwa tygodnie, co wynika z wewnętrznych zasad organizacyjnych.
   
  W przypadku pozytywnego zakończenia procesu rekrutacji i nawiązania współpracy, zostanie Pani/Pan oddzielnie poinformowany o zasadach wykorzystania Pani/Pana danych, jako osoby zatrudnionej.
   
  W każdej sytuacji, w której dane zostały dobrowolnie podane na podstawie zgody, Administrator niszczy je niezwłocznie po otrzymaniu informacji o odwołaniu zgody.
   
  1. Prawo do złożenia skargi:
   
  W przypadku uznania, że doszło do naruszenia Pani/Pana danych osobowych, prosimy o skontaktowanie się z Administratorem w celu wyjaśnienia sprawy.
   
  Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
   
  1. Prawo do sprostowania danych osobowych, uzyskania kopii danych, przeniesienia danych i ograniczenia przetwarzania oraz sprzeciwu:
   
  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, co do wykorzystania konkretnych danych osobowych w konkretnym celu, a także prawo do przenoszenia danych - w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO. Należy poinformować Administratora o zmianach Pani/Pana danych.
   
  Administrator nie ma obowiązku uwzględniania każdego żądania. Uwzględnienie żądania będzie rozpatrywane przez Administratora indywidualnie w każdym przypadku.
   
  1. Obowiązek, a dobrowolność podania danych osobowych:
   
  Pani/Pana dane osobowe określone w formularzu jako dane obowiązkowe są koniecznie do zawarcia i realizacji umowy; bez ich podania nie będzie możliwe prawidłowe przeprowadzenie rekrutacji.
   
  W tych sytuacjach, w których podanie danych osobowych jest dobrowolne, a więc odbywa się na podstawie zgody, a więc w sytuacji gdy poda Pani/Pan w CV informacje dodatkowe, których Administrator nie wymaga - np. informacje o hobby, prywatnych zainteresowaniach lub zdjęcie - brak ich podania nie będzie miał wpływu na dalszą realizację umowy oraz proces rekrutacyjny.”
  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.