Ta oferta pracy jest nieaktualna od 18 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Prawnik - Aplikant

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 2019-03-04

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  Kancelaria Rak & Wspólnicy sp. k.
  poszukuje osoby na stanowisko:

  Prawnik - Aplikant

  Miejsce pracy: Warszawa

  Poszukujemy osoby na stanowisko:

  • Prawnika (aplikanta radcowskiego lub adwokackiego I – II roku)

   

  Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

  • merytoryczne wsparcie radców prawnych w prowadzonych postępowaniach sądowych
  • przygotowywanie oraz udział w opracowywaniu strategii procesowych
  • przygotowywanie pism procesowych
  • zastępstwo procesowe na rozprawach
  • udział w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych
  • bieżący kontakt z Klientami i sądami w zakresie powierzonych do obsługi spraw, uczestnictwo w spotkaniach z Klientami

  Osobie, z którą podejmiemy współpracę oferujemy:

  • stałą i stabilną współpracę z zespołem Kancelarii
  • możliwość podnoszenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych
  • samodzielność w działaniu i odpowiedzialność za powierzone zadania

  Zainteresuje nas Twoja aplikacja, jeśli posiadasz:

  • znajomość procedury sądowej
  • znajomość konstrukcji prawnych i ich rozumienie
  • biegłą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
  • umiejętność logicznego myślenia, jasnego formułowania myśli oraz wyciągania wniosków
  • bardzo dobrą organizację pracy oraz zdolności komunikacyjne
  • zaangażowanie oraz samodzielność w wykonywaniu zadań

  Osoby zainteresowane spełniające wskazane wymagania prosimy o przesyłanie CV klikając w przycisk aplikowania.

  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

   

  Rak & Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Warszawie
  ul. Nowogrodzka 10 lok. 5, 00-511 Warszawa
  Klauzula informacyjna
   
  Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) (dalej jako „Rozporządzenie RODO”), informujemy, że:
   
  Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem, który ustala cele i sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych jest: spółka pod firmą Rak & Wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Nowogrodzka 10 lok. 5, 00-511 Warszawa, numer KRS: 0000261013 (dalej jako „RiW” lub zamiennie „Administrator danych osobowych”).
   
  Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Rak & Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Warszawie, zgadzasz się na przetwarzanie przez RiW Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym oraz w towarzyszących mu dokumentach w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
   
  Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie dla celów przyszłych rekrutacji, prosimy o umieszczenie dodatkowo w swoim CV następującej zgody: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Rak & Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Warszawie danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”. 
   
  W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem: ul. Nowogrodzka 10 lok. 5, 00-511 Warszawa lub pod adresem e-mail: [email protected]
   
  RiW przetwarza Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym niezbędne do podjęcia działań w związku z prowadzonym procesem rekrutacyjnym, w szczególności takie jak imię i nazwisko, data urodzenia, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz dane kontaktowe (telefon, adres e-mail). Powyższe dane osobowe, jak również pozostałe dane osobowe zawarte w CV oraz towarzyszących mu dokumentach RiW przetwarza na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO, którą wyrażasz wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne.
   
  RiW może przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO.
   
  RiW przetwarza Twoje dane osobowe w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres prowadzonej rekrutacji oraz dodatkowo przez okres 3 (trzech) miesięcy od dnia jej zakończenia, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres do jednego roku od zakończenia procesu rekrutacji. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji do czasu przedawnienia roszczeń z tego tytułu.
   
  Twoje dane osobowe będą powierzone spółce Grupa Pracuj sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy pomocy której prowadzimy rekrutację. Ponadto Twoje dane mogą zostać ujawnione: pracownikom, wspólnikom i współpracownikom RiW, upoważnionym do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków, jak również podmiotom świadczącym usługi doradcze, księgowe i informatyczne (w tym dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych).
   
  RiW nie przekazuje Twoich danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przetwarzając dane nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie dokonujemy profilowania, co oznacza, że decyzji nie podejmuje za nas oprogramowanie, które w sposób automatyczny analizowałoby, czy oceniało Twoje dane.
   
  Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem umownym i jest całkowicie dobrowolne, niemniej jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestniczenia w prowadzonym przez RiW procesie rekrutacyjnym.    
   
  Masz prawo: (i) dostępu do treści swoich danych, żądania sprostowania danych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłaś/eś zgodę) do innego administratora danych; (ii) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; (iii) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
   
  W sprawie ochrony Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: [email protected] lub pod następujący adres: Rak & Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 10 lok. 5, 00-511 Warszawa.
   
  bottom
  Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) (dalej jako „Rozporządzenie RODO”), informujemy, że:
   
  Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem, który ustala cele i sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych jest: spółka pod firmą Rak & Wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Nowogrodzka 10 lok. 5, 00-511 Warszawa, numer KRS: 0000261013 (dalej jako „RiW” lub zamiennie „Administrator danych osobowych”).
   
  Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Rak & Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Warszawie, zgadzasz się na przetwarzanie przez RiW Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym oraz w towarzyszących mu dokumentach w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
   
  Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie dla celów przyszłych rekrutacji, prosimy o umieszczenie dodatkowo w swoim CV następującej zgody: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Rak & Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Warszawie danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”. 
   
  W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem: ul. Nowogrodzka 10 lok. 5, 00-511 Warszawa lub pod adresem e-mail: [email protected]
   
  RiW przetwarza Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym niezbędne do podjęcia działań w związku z prowadzonym procesem rekrutacyjnym, w szczególności takie jak imię i nazwisko, data urodzenia, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz dane kontaktowe (telefon, adres e-mail). Powyższe dane osobowe, jak również pozostałe dane osobowe zawarte w CV oraz towarzyszących mu dokumentach RiW przetwarza na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO, którą wyrażasz wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne.
   
  RiW może przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO.
   
  RiW przetwarza Twoje dane osobowe w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres prowadzonej rekrutacji oraz dodatkowo przez okres 3 (trzech) miesięcy od dnia jej zakończenia, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres do jednego roku od zakończenia procesu rekrutacji. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji do czasu przedawnienia roszczeń z tego tytułu.
   
  Twoje dane osobowe będą powierzone spółce Grupa Pracuj sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy pomocy której prowadzimy rekrutację. Ponadto Twoje dane mogą zostać ujawnione: pracownikom, wspólnikom i współpracownikom RiW, upoważnionym do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków, jak również podmiotom świadczącym usługi doradcze, księgowe i informatyczne (w tym dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych).
   
  RiW nie przekazuje Twoich danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przetwarzając dane nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie dokonujemy profilowania, co oznacza, że decyzji nie podejmuje za nas oprogramowanie, które w sposób automatyczny analizowałoby, czy oceniało Twoje dane.
   
  Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem umownym i jest całkowicie dobrowolne, niemniej jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestniczenia w prowadzonym przez RiW procesie rekrutacyjnym.    
   
  Masz prawo: (i) dostępu do treści swoich danych, żądania sprostowania danych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych; (ii) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; (iii) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
   
  W sprawie ochrony Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: [email protected] lub pod następujący adres: Rak & Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 10 lok. 5, 00-511 Warszawa.
  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.