Oferta pracy

Prawnik (Dział Umów)

Trakcja S.A.

Trakcja S.A.

Aleje Jerozolimskie 100

Ochota

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • Bieżące doradztwo i wsparcie Dyrekcji Kontraktów przy negocjowaniu warunków umów podwykonawczych oraz innych umów niezbędnych na potrzeby bieżącej realizacji Kontraktów.

 • Opracowywanie warunków umów podwykonawczych oraz innych umów na potrzeby bieżącej realizacji Kontraktów.

 • Bezpośredni kontakt z podwykonawcami oraz innymi kontrahentami.

 • Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie wykonywanych zadań oraz prowadzenie archiwizacji przygotowanej dokumentacji.

 • Współpraca z pozostałymi działami Spółki w zakresie niezbędnym do wykonywania ww. obowiązków.

 • Wsparcie wewnętrznych działów Spółki w zakresie zagadnień związanych z prawem zamówień publicznych.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe prawnicze.

 • Ukończona aplikacja radcowska lub adwokacka.

 • Doświadczenie w obsłudze prawnej w zakresie opiniowania, opracowywania umów na potrzeby realizacji kontraktów infrastrukturalnych – preferowane dwuletnie.

 • Znajomość prawa budowlanego, warunków kontraktowych FIDIC, prawa cywilnego i prawa zamówień publicznych.

 • Znajomość pakietu MS Office oraz SIP Legalis w stopniu zaawansowanym.

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

 • Umiejętność analitycznego myślenia i praktycznego podejścia do rozwiązywania problemów.

 • Wysoka kultura osobista, terminowość wykonywania powierzonych zadań i umiejętność pracy pod presją czasu.

To oferujemy

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

 • Konkurencyjne wynagrodzenie.

 • Opiekę medyczną w placówkach prywatnych.

 • Dofinansowaniu wypoczynku.

 • Dodatkowe świadczenia socjalne w ramach Kafeterii (kultura/sport).

 • Nagroda finansowa za polecenie pracownika w wysokości min. 1000 zł brutto.

 • Udział w prestiżowych projektach.

 • Benefity

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • bony towarowe

 • dofinansowanie wypoczynku

 • program rekomendacji pracowników

 • możliwość uzyskania uprawnień

 • system premiowy

Trakcja S.A.

Jako Trakcja S.A. jesteśmy jedną z największych spółek giełdowych działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego i energetyki.

Rocznie realizujemy ponad 100 kontraktów budując i modernizują linie kolejowe, tramwajowe, autostrady i drogi ekspresowe, mosty, obiekty inżynieryjne oraz sieci elektroenergetyczne.

Jesteśmy dumni mogąc brać udział w skomplikowanych i innowacyjnych przedsięwzięciach infrastrukturalnych, takich jak:

• modernizacja blisko 20% długości torów dedykowanych połączeniom obsługiwanym przez Pendolino,

• budowa najnowocześniejszego w Polsce zaplecza technicznego dla obsługi pociągów aglomeracyjnych,

• wyprodukowanie pierwszego w Polsce magazynu energii wytworzonej przez farmę wiatrową

• udział w budowie pierwszej w Niemczech elektrycznej autostrady dla ciężarówek,

• dostawa zintegrowanego systemu dynamicznej informacji podróżnych i bezpieczeństwa pasażerów, zastosowanego po raz pierwszy na dworcu Łódź Fabryczna

• przebudowa linii tramwajowej wraz z rewitalizacją mostu Piłsudskiego w Krakowie, czy systemu zasilania nowej sieci tramwajowej w Olsztynie.

• zaprojektowanie, produkcja urządzeń i zmiana napięcia dla linii WKD z 600 V na 2 KV

oraz tysięcy innowacyjnych rozwiązań w energetyce i kolejnictwie wdrożonych w okresie ponad 70 lat naszej działalności.

https://youtu.be/8guwdKDuK7Y?list=TLGGLhhFONZuRGgyMjAzMjAyMQ

Przewiń do profilu firmy