Oferta pracy

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kosmepol Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Warszawska 21, 05-805 Kanie. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail [email protected] Przetwarzanie danych osobowych odbędzie się w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO). W ramach realizacji tego celu dane mogą być wykorzystane w procesie profilowania, którego celem jest kierowanie ofert do kandydatów o odpowiednich do stanowiska pracy kwalifikacjach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przetwarzanie danych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa pracy oraz w celach przyszłych rekrutacji odbywać się będzie na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie na rzecz innych podmiotów bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Panią/Pana. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Administrator może w drodze pisemnej umowy powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym dla realizacji usługi. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 24 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, chyba że udzielona została zgoda na przetwarzanie danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych – w takim przypadku dane te będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz   ich  sprostowania, usunięcia,   ograniczenia   przetwarzania,   przeniesienia,  wniesienia sprzeciwu. Wyrażona przez Pana/Panią zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody, przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych należy kierować na adres mailowy [email protected] Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do innego organu nadzorczego właściwego na podstawie przepisów RODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie  danych  osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji.
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.
L’Oréal

Prawnik (in-house)

L’OréalO firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ważna jeszcze dzień
  do: 05 mar 2021
 • Kontrakt B2B
 • Specjalista (Mid / Regular)
top
Prawnik (in-house)
Miejsce pracy: Warszawa

Opis zadań: 

 • Przygotowywanie i opiniowanie umów z kontrahentami oraz dostawcami,
 • Przygotowywanie i opiniowanie regulaminów konkursów i akcji promocyjnych oraz innych dokumentów prawnych,
 • Bieżące udzielanie opinii, wyjaśnień, porad i konsultacji prawnych,
 • Przygotowywanie treści korespondencji z urzędami, instytucjami i pozostałymi organami administracji publicznej,
 • Obsługa korporacyjna Spółki, w tym przygotowywanie projektów protokołów oraz uchwał Zarządu,  Zgromadzenia Wspólników, przygotowanie i nadzór nad pełnomocnictwami,
 • Monitorowanie zmian w prawie mających wpływ na działalność Spółki, w tym przygotowywanie raportów
 • Administrowanie i archiwizacja dokumentów Spółki

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe prawnicze,
 • Doświadczenie - co najmniej 2 lata, w pracy na podobnym stanowisku, tzn. jako prawnik wewnętrzny lub w kancelarii prawnej przy obsłudze podmiotów gospodarczych
 • Umiejętność przygotowywania  i weryfikacji dokumentów, w szczególności umów, regulaminów
 • Praktyczna znajomość prawa cywilnego i handlowego,
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Umiejętność ustalania priorytetów w działaniu oraz organizowania pracy własnej
 • Umiejętność pracy w zespole, elastyczność w działaniu,
 • Prawne rozumienie biznesu

Chcesz dowiedzieć się więcej?  Aplikuj!

Zainteresowanych kandydatów prosimy o nadesłanie aplikacji za pośrednictwem opcji "Aplikuj".
Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.

Prosimy o dopisanie do cv następujących zgód:
☐ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kosmepol Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Warszawska 21, 05-805 Kanie moich danych osobowych zawartych w CV, formularzu rekrutacyjnym oraz innych dokumentach aplikacyjnych w celu i zakresie koniecznym do przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Prawnik (in-house).
☐ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV, formularzu rekrutacyjnym oraz innych dokumentach aplikacyjnych w celu wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych przez Kosmepol Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Warszawska 21, 05-805 Kanie.

Prawnik (in-house)
Miejsce pracy: Warszawa

Opis zadań: 

 • Przygotowywanie i opiniowanie umów z kontrahentami oraz dostawcami,
 • Przygotowywanie i opiniowanie regulaminów konkursów i akcji promocyjnych oraz innych dokumentów prawnych,
 • Bieżące udzielanie opinii, wyjaśnień, porad i konsultacji prawnych,
 • Przygotowywanie treści korespondencji z urzędami, instytucjami i pozostałymi organami administracji publicznej,
 • Obsługa korporacyjna Spółki, w tym przygotowywanie projektów protokołów oraz uchwał Zarządu,  Zgromadzenia Wspólników, przygotowanie i nadzór nad pełnomocnictwami,
 • Monitorowanie zmian w prawie mających wpływ na działalność Spółki, w tym przygotowywanie raportów
 • Administrowanie i archiwizacja dokumentów Spółki

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe prawnicze,
 • Doświadczenie - co najmniej 2 lata, w pracy na podobnym stanowisku, tzn. jako prawnik wewnętrzny lub w kancelarii prawnej przy obsłudze podmiotów gospodarczych
 • Umiejętność przygotowywania  i weryfikacji dokumentów, w szczególności umów, regulaminów
 • Praktyczna znajomość prawa cywilnego i handlowego,
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Umiejętność ustalania priorytetów w działaniu oraz organizowania pracy własnej
 • Umiejętność pracy w zespole, elastyczność w działaniu,
 • Prawne rozumienie biznesu

Chcesz dowiedzieć się więcej?  Aplikuj!

Zainteresowanych kandydatów prosimy o nadesłanie aplikacji za pośrednictwem opcji "Aplikuj".
Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.

Prosimy o dopisanie do cv następujących zgód:
☐ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kosmepol Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Warszawska 21, 05-805 Kanie moich danych osobowych zawartych w CV, formularzu rekrutacyjnym oraz innych dokumentach aplikacyjnych w celu i zakresie koniecznym do przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Prawnik (in-house).
☐ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV, formularzu rekrutacyjnym oraz innych dokumentach aplikacyjnych w celu wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych przez Kosmepol Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Warszawska 21, 05-805 Kanie.

Ogłoszenie archiwalne

Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.