Oferta pracy

Prawnik

Polski Fundusz Rozwoju S.A.

Polski Fundusz Rozwoju S.A.

Krucza 50

Śródmieście

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • przygotowywanie i opiniowanie projektów umów, a także uchwał, wniosków, zarządzeń, instrukcji, regulaminów i innych dokumentów prawno-organizacyjnych w ramach PFR S.A.,

 • udzielanie Jednostkom organizacyjnym porad i konsultacji prawnych w zakresie stosowania powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

 • sporządzanie opinii prawnych, w tym opinii projektów przepisów wewnętrznych Spółki oraz projektów umów,

 • przygotowywanie bieżących i okresowych raportów wewnętrznych związane z funkcjonowaniem statutowych organów spółki.

Nasze wymagania

 • kilkuletnie doświadczenie zawodowe w pracy w kancelarii prawnej lub departamencie prawnym spółki przy obsłudze korporacyjnej (preferowane doświadczenie w międzynarodowej kancelarii prawnej),

 • doświadczenie z zakresu szeroko pojętego prawa gospodarczego, cywilnego i handlowego (doświadczenie w zakresie negocjowania kontraktów handlowych będzie Twoim dodatkowym atutem),

 • uprawnienia do samodzielnego wykonywania zawodu (uprawnienia radcy prawnego/adwokata) lub w trakcie aplikacji,

 • umiejętność analitycznego myślenia i praktycznego podejścia do rozwiązywania problemów, w tym masz łatwość formułowania myśli i wniosków, zarówno w mowie, jak i piśmie,

 • wysoka komunikatywność i kultura osobista i doskonała organizacja pracy,

 • samodzielność, dokładność i terminowość w realizacji zadań.

To oferujemy

 • stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

 • pakiet benefitów i świadczeń dodatkowych z myślą o Twoim zdrowiu i samopoczuciu,

 • ciekawe projekty i pracę z profesjonalistami, którzy chętnie dzielą się wiedzą,

 • pracę w firmie, której celem jest rozwój społeczny i gospodarczy Polski,

 • możliwość kreowania kierunku swojego rozwoju i uczestniczenia w szkoleniach podnoszących Twoje kwalifikacje,

 • pracę w zespole, który szanuje i docenia drugiego człowieka, jego pracę i zaangażowanie w realizowane zadania.

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie nauki języków

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • owoce

 • spotkania integracyjne

 • opieka stomatologiczna

 • kawa / herbata

 • dofinansowanie usług turystycznych

 • dofinansowanie biletów do kina, teatru

 • dofinansowanie wypoczynku

 • dofinansowanie dojazdów do pracy

 • inicjatywy dobroczynne

 • pikniki rodzinne

 • wpłata pracodawcy do PPK aż 4%

 • system premiowy

 • wspólne wydarzenia

 • inicjatywy sportowe

 • profesjonalny system szkoleń

Polski Fundusz Rozwoju S.A.

KIM JESTEŚMY?

PFR S.A. jest częścią grupy instytucji finansowych i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych inwestująca w zrównoważony rozwój. Pod naszymi skrzydłami integrujemy działalność ekosystemu wielopłaszczyznowo wspierającego rozwój polskiej gospodarki. Dynamicznie reagujemy na sytuację gospodarczą dzięki zaangażowanemu zespołowi profesjonalistów, którzy każdego dnia podejmują działania mające na celu skuteczną koordynację programów rozwojowych i wspierają zrównoważony rozwój kraju.

Wspieramy proces modernizacji gospodarki. Pomagamy eksporterom, innowatorom, inwestujemy w rozwój przedsiębiorstw i infrastruktury oraz wypełniamy luki, z zasypaniem których nie radzi sobie wolny rynek.

JAK PRACUJEMY

~ Konsekwentnie dążymy do realizacji celów. Jesteśmy zawsze przygotowani, a sprawy doprowadzamy do końca.

~ Analizujemy i rozumiemy otaczającą nas rzeczywistość. Wyciągamy wnioski ze swoich sukcesów i porażek oraz podejmujemy konieczne ryzyko.

~ Tworzymy nowe idee, usługi oraz rozwiązania. Śledzimy najnowsze trendy i wykraczamy poza utarte schematy.

~ Traktujemy innych w swojej pracy tak samo, jak chcielibyśmy sami być traktowani.

ZOSTAŃ CZĘŚCIĄ NASZEGO ZESPOŁU!

Szanujemy naszych współpracowników i ich cenny czas. Staramy się patrzeć na sytuacje z perspektywy innych, aby znaleźć porozumienie, które pozwoli osiągać postawione cele.

Kultura organizacyjna to dla nas więcej niż zbiór norm społecznych, systemów wartości, klimat organizacyjny lub wymogi zachowania. Dla nas kultura organizacyjna to nasze wspólne przekonanie, że powinniśmy postępować właściwie, nasz etos pracy i to, jacy jesteśmy wobec siebie.

Zostań jednym z nas i zyskaj realny wpływ na kształtowanie postępu społecznego i gospodarczego kraju.

Przewiń do profilu firmy

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.